Bankowość spółdzielcza w Niemczech: EuropejUnia bankowa plusy dodatnie, plusy ujemne

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2013.02.foto.031.250xPrzeciwko powołaniu w Europie unii bankowej protestują banki spółdzielcze, kasy oszczędności, a nawet duże banki detaliczne w Niemczech.

Prof. UG dr hab. Eugeniusz Gostomski

Jak stwierdził prezes Federalnego Związku Niemieckich Banków Ludowych i Banków Raiffeisena (BVR) Uwe Fröhlich, spółdzielcy nie przyczynili się w żadnym stopniu do globalnego kryzysu, ani zadłużenia publicznego w Europie, i nie powinni ponosić odpowiedzialności za ryzykowne transakcje instytucji paneuropejskich, banków inwestycyjnych czy samych tylko banków hiszpańskich, których straty mogą sięgnąć 260 mld euro. Zdaniem Uwe Fröhlicha dla przezwyciężenia kryzysu konieczne jest zwiększenie dyscypliny finansowej rządów i samorządów terytorialnych.

Pod batutą MFW

Koncepcja zbudowania w Europie unii bankowej to projekt, który może być zrealizowany w perspektywie kilkunastu lat i będzie wymagał rezygnacji krajów unijnych z części ich suwerenności na rzecz instytucji wspólnotowych. Jednak w żadnym wypadku nie chodzi o fuzje transgraniczne, prowadzące do powstania jeszcze większych instytucji kredytowych. Unia bankowa ma opierać się na trzech filarach: paneuropejskim nadzorze, jednolitym systemie gwarantowania depozytów i wspólnej instytucji ratującej banki przed upadłością. System ten należy postrzegać jako uzupełnienie unii walutowej i monetarnej krajów strefy euro.

Ideę tę zdecydowanie popiera Międzynarodowy Fundusz Walutowy, widząc w niej rozwiązanie zasadniczej wagi dla 17 krajów eurolandu i rzecz pożądaną dla wszystkich krajów unijnych. MFW opowiada się za tym, by naczelną instytucją w zakresie paneuropejskiego nadzoru stał się Europejski Bank Centralny. Żąda też większego zaangażowania się EBC w walkę z kryzysem w strefie euro w formie dalszego obniżenia stóp procentowych, zasilania banków w płynne środki i kolejnych zakupów obligacji państw eurolandu mających trudności ze sfinansowaniem ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI