NBS 2012/11

NBS 2012/11

Monitor spółdzielczy: listopad 2012

nbs.2012.11.foto.004.a.250xJASTRZĘBIE SCHOWAŁY PAZURKI

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła główną stopę referencyjną NBP o 25 p.b. do 4,50 proc. z 4,75 proc. Z wypowiedzi członków po posiedzeniu wynika, że Rada będzie łagodziła politykę pieniężną drobnymi krokami, tj. cięciami po 25 p.b. Obecnie średnia oczekiwań rynku zakłada, że główna stopa procentowa będzie obniżona do 3,50-3,75 proc. do połowy 2013 r. Banki, oczekując, że RPP przejdzie od słów do czynów, zaczynają obniżać odsetki od depozytów. Pole do cięć odsetek przez banki będzie duże, skoro trzymiesięczny WIBOR od lipcowego szczytu spadł już o 0,43 p.p. Open Finance poleca klientom, aby ze względu na planowany cykl obniżek stóp procentowych, rozważyć założenie depozytu z odległym terminem zapadalności.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2012/11

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijne płatności.pl listopad 2012

nbs.2012.11.foto.022.b.250xSTAWKI DOPŁAT

MRiRW przygotowało projekty rozporządzeń, zgodnie z którymi stawki dopłat bezpośrednich za 2012 r. zostaną ustalone według kursu wymiany 4,1038 zł za 1 euro. Resort zaproponował, by jednolita płatność obszarowa wyniosła 731,72 zł/ha (710,57 zł/ha rok temu, w 2010 r. – 562,09 zł/ha). Uzupełniająca płatność podstawowa do gruntów ornych to 211,80 zł/ha (274,23 zł/ha rok temu, w 2010 r. – 327,28 zł/ha

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2012/11

Sygnały: listopad 2012

nbs.2012.11.foto.036.250xDYREKTYWA PSD: SZYBSZE PRZELEWY

W Polsce obowiązuje już znowelizowana ustawa o usługach płatniczych, która wprowadza w życie zapisy unijnej dyrektywy w zakresie płatności – PSD (ang. Payment Services Directive). Zdaniem regulatora rynku w efekcie zmiany ustawy nastąpi przyspieszenie przelewów bankowych, pieniądze wysłane przed godziną 16 będą musiały zostać zaksięgowane jeszcze tego samego dnia, aczkolwiek przepisy stanowią, że godziny graniczne rozliczeń w poszczególnych instytucjach mogą się różnić. Dotychczas księgowanie przelewów miało miejsce dopiero następnego dnia, co opłacało się bankom, które mogły przez kilkanaście godzin obracać pieniędzmi klientów, deponując je np. na lokatach overnight.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2012/11

Banki spółdzielcze i ich partnerzy: Rekomendacje na kryzysk – listopad 2012

JEDEN KREDYT, DWA RAPORTY

W III kw. br. banki pobrały o 20,2 proc. mniej raportów kredytowych niż w tym samym okresie rok wcześniej – wynika z danych BIK. Banki pytały o klientów 9,8 mln razy, raportów kredytowych między lipcem a wrześniem br. było o 2,5 mln mniej niż przed rokiem. Na wynik ten składa się zarówno malejąca liczba raportów on-line udostępnianych na wniosek banków w momencie udzielania kredytu (mniej o ponad 456 tys., tj. o 9.9 proc.), jak i znacznie mniejsza liczba raportów monitorujących, które dotyczą kredytobiorców posiadających już w banku co najmniej jedno czynne zobowiązanie (pobrano ich 5,7 mln – mniej o 26,3 proc.).

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2012/11

Prezentacja: Próby wyłudzeń kredytów na 1 mln zł dziennie Nadal bardzo wysoka liczba wyłudzeń poza sektorem bankowym

Łączna kwota udaremnionych prób wyłudzeń kredytów w III kw. 2012 r. wyniosła blisko 98 mln zł (średnio 1,06 mln zł dziennie). Baza dokumentów tożsamości zastrzeżonych w systemie bankowym, która skutecznie blokuje takie próby, cały czas dynamicznie rośnie: dziennie zastrzeganych jest znacznie ponad 300 dokumentów.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2012/11

Opinie zawieszone w sieci: listopad 2012

nbs.2012.11.foto.054.250xNA ZIELONEJ WYSPIE POMALOWANO TRAWĘ

Jeżeli stawiamy sobie za cel ochronę najsłabszych grup społecznych, to budżet musi skądś pozyskiwać pieniądze. W ubiegłym roku sektor bankowy wygenerował w Polsce zyski w wysokości 15,5 mld zł, zaś obecnie zarobi ok. miliarda więcej. Gdy do tego dodamy, że relatywnie odprowadza on do budżetu państwa mniejsze daniny niż firmy produkcyjne, to pojawia się uzasadnione pytanie, czy dzielimy się biedą równo.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1