Monitor spółdzielczy: listopad 2012

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2012.11.foto.004.a.250xJASTRZĘBIE SCHOWAŁY PAZURKI

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła główną stopę referencyjną NBP o 25 p.b. do 4,50 proc. z 4,75 proc. Z wypowiedzi członków po posiedzeniu wynika, że Rada będzie łagodziła politykę pieniężną drobnymi krokami, tj. cięciami po 25 p.b. Obecnie średnia oczekiwań rynku zakłada, że główna stopa procentowa będzie obniżona do 3,50-3,75 proc. do połowy 2013 r. Banki, oczekując, że RPP przejdzie od słów do czynów, zaczynają obniżać odsetki od depozytów. Pole do cięć odsetek przez banki będzie duże, skoro trzymiesięczny WIBOR od lipcowego szczytu spadł już o 0,43 p.p. Open Finance poleca klientom, aby ze względu na planowany cykl obniżek stóp procentowych, rozważyć założenie depozytu z odległym terminem zapadalności.

MOODY’S WIE SWOJE

Agencja ratingowa Moody’s oceniła negatywnie perspektywy polskich banków, uzasadniając to spowolnieniem gospodarki oraz pogorszeniem jakości ich aktywów. Według agencji banki mają ograniczoną zdolność zwiększenia przychodów i zdywersyfikowania ich źródeł. Ponadto będą musiały zwiększać płynność, a konkurencja w depozytach wzrośnie, co spowoduje spadek marż odsetkowych. Raport NBP za I półrocze br. potwierdza, że sektor powinien liczyć się ze wzrostem negatywnej presji na wyniki, pogorszeniem standingu części kredytobiorców oraz zmniejszeniem popytu na kredyty.

 

DYREKTYWY W POCZEKALNI

Projekt dyrektywy CRD IV i rozporządzenia CRR nie zostanie przyjęty w zakładanym terminie do 1 stycznia 2013 r. Prace nad nowymi regulacjami przedłużą się m.in. z powodu negocjacji nad powiązanym projektem Unii Bankowej. Normy płynności długoterminowej europejskie banki będą zobowiązane osiągnąć do 2019 r. lub 2020 r. – poinformował Andrzej Jakubiak, przewodniczący KNF w czasie obrad VII Kongresu Ryzyka Bankowego BIK. Według analiz nadzoru polski system bankowy jest dobrze skapitalizowany, posiada 1 bln 300 mld zł aktywów oraz fundusze własne w wysokości ponad 113 mld zł. Aktualnie współczynniki wypłacalności są na bezpiecznym poziomie 13 proc., a współczynniki Tier 1 – 12,6 proc. KNF spodziewa się utrzymania zwiększonych odpisów w 2013 r., ale tegoroczny wynik sektora może być zbliżony do rekordowego z ubiegłego roku (15,6 mld zł).

BUDŻET NA DOPŁATY

W projekcie budżetu 2013 r. rząd przeznaczył na rolnictwo ponad 11,5 mld zł, wydatki na KRUS wyniosą 16,5 mld zł. Fundusze unijne zasilą wieś kwotą 25 mld zł. W sumie da to 53 mld zł, co oznacza, że udział wydatków na rolnictwo zmniejszy się do 1,66 proc. PKB. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otrzyma 2 198 969 tys. zł, na współfinansowanie dopłat bezpośrednich przeznaczono 1 156 736 tys. zł, a na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 1 002 881 tys. zł. Do budżetu Brukseli odprowadzimy składkę w wysokości ponad 17 mld zł.

LIMITY ARiMR DOSTĘPNE ON-LINE

ARiMR uruchomiła dla banków współpracujących dodatkowe 3 mln zł na dopłaty do kredytów z częściową spłatą kapitału (linia kredytowa CSK) udzielanych w 2012 r. Środki te są dostępne na platformie internetowej „Obsługa limitów on-line”. O kredyty CSK rolnicy mogą ubiegać się w bankach Grupy BPS i SGB, a także w BGŻ, ING BŚ i Pekao. W 2012 r. agencja przekazała bankom na dopłaty do kredytów z częściową spłatą kapitału już 6 mln zł zaciągniętego kredytu. Kredyty CSK, przy których ARiMR spłaca za rolnika część kapitału, zostały po raz pierwszy wdrożone pod koniec 2010 r. jako alternatywa dla kredytów inwestycyjnych z dopłatą do oprocentowania. Linia umożliwia agencji ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI