Banki spółdzielcze i ich partnerzy: Rekomendacje na kryzysk – listopad 2012

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

JEDEN KREDYT, DWA RAPORTY

W III kw. br. banki pobrały o 20,2 proc. mniej raportów kredytowych niż w tym samym okresie rok wcześniej - wynika z danych BIK. Banki pytały o klientów 9,8 mln razy, raportów kredytowych między lipcem a wrześniem br. było o 2,5 mln mniej niż przed rokiem. Na wynik ten składa się zarówno malejąca liczba raportów on-line udostępnianych na wniosek banków w momencie udzielania kredytu (mniej o ponad 456 tys., tj. o 9.9 proc.), jak i znacznie mniejsza liczba raportów monitorujących, które dotyczą kredytobiorców posiadających już w banku co najmniej jedno czynne zobowiązanie (pobrano ich 5,7 mln - mniej o 26,3 proc.).

W opinii dr. Andrzeja Topińskiego, głównego ekonomisty BIK, stosunkowo duży spadek liczby raportów (o 10 proc.) jest i tak dwukrotnie niższy niż spadek liczby umów kredytowych (o 20 proc.). Malejąca akcja kredytowa może częściowo wynikać z migracji kredytów związanych ze sprzedażą ratalną na rynek nieregulowany. Spadkowi ilości udzielanych kredytów ratalnych i gotówkowych towarzyszy zwiększanie się ich wartości, która w I półroczu 2012 r. wyniosła nieco ponad 30 mld zł, co oznacza wzrost r./r. o 6 proc. Z analizy BIK wynika, że banki zawierają kwartalnie około 1,5 mln umów na kredyty konsumpcyjne, wydają również około 250 tys. kart kredytowych nowym klientom. Oznacza to, że na jedną umowę kredytową, przypadają średnio ponad dwa raporty on-line.

POLSKI BANK, EUROPEJSKIE STANDARDY

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku został nagrodzony Godłem Najwyższa Jakość w VI edycji Programu Najwyższa Jakość Quality International 2012, organizowanej przez redakcję „Forum Biznesu”. Zbigniew Wielgosz, prezes GBS Banku otrzymał nagrodę z rąk Grażyny Żarlickiej, przewodniczącej SOP Klubu Polskie Forum ISO 9000. Bank znalazł się w elitarnym gronie laureatów, obok takich firm, jak Pekao, Orlen, Credit Agricole BP, Grupa ATLAS, Żabka, Capgemini, mBank, MultiBank i Lotos.

 

POMAGAJĄC INNYM, POMAGASZ SOBIE

Bank Spółdzielczy w Limanowej ufundował nagrodę główną w rankingu liderów – przedsiębiorstw społecznych działających na terenie Małopolski. Firmy te, zgodnie z przyjętą misją działają na rzecz społeczności lokalnych np. poprzez zatrudnianie osób niepełnosprawnych lub przeznaczanie zysków na cele społeczne. Podczas VI Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie rozstrzygnięto II edycję konkursu. W finale znalazło się siedem firm. Nagroda główna i tytuł Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej 2012 zostały przyznane Laboratorium Cogito, którego kadra w 70 proc. składa się z osób chorujących psychicznie, najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym.

REKOMENDACJA DO POPRAWKI

Z analizy NBP wynika, że w III kw. br. około 30 proc. banków podwyższyło marże, zaś dwie trzecie zmieniło na niekorzyść klientów kryteria oceny ryzyka kredytowego. To m.in. efekt rekomendacji S i T, zobowiązujących do nieudzielania kredytów w walutach obcych oraz odrzucania wniosków osób mocno zadłużonych. KNF przygotowuje obecnie projekt nowej Rekomendacji T. Związek Banków Polskich uznał, że zawarte w nim zapisy przysporzą ograniczonych korzyści klientom i bankom. W opinii ZBP Rekomendacja T spowodowała migrację grupy klientów do firm niebankowych. Niestety nowe zapisy utrzymują w bankach bardziej rygorystyczne zasady udzielania kredytów. Niepokoi nas – stwierdza ZBP, że uproszczone procedury dotyczą relatywnie niewielkich kwot i nie obejmą kredytów z tzw. spłatą balonową.

Rekomendacja nakazuje pozyskiwanie kompletnych i wiarygodnych informacji o zadłużeniu klientów z instytucji parabankowych, bez wskazania jednak, jak należy to zrobić w praktyce (firmy te nie przekazują historii kredytowych swoich klientów do BIK i Bankowego Rejestru). Banki zostaną zobligowane do analizowania wszystkich czynników ryzyka związanych z produktem i uzyskania wszelkich dokumentów niezbędnych do podjęcia decyzji. W efekcie utrudni to współpracę z klientami. ZBP zapowiada, że dokona analizy skutków zmian Rekomendacji T i w przyszłym roku przedstawi propozycje zmian, które pozwolą rozwijać ofertę kredytów konsumpcyjnych przy zachowaniu niezbędnego poziomu bezpieczeństwa.

INTERCHANGE NA POLU BITWY

Ustalanie stawek opłaty interchange to podstawa poprawnego funkcjonowania systemu kart płatniczych, dlatego nie może to być decyzja o charakterze politycznym, lecz powinna wynikać z badań ekonomicznych dokonywanych na podstawie ściśle zdefiniowanej metodologii – stwierdził Związek Banków Polskich w wydanym oświadczeniu w związku z pracami legislacyjnymi parlamentu. Należy podjąć wysiłek, aby proponowana regulacja była wolna od wad i służyła klientom oraz rozwojowi bezpiecznego obrotu bezgotówkowego w Polsce.

Projekt ustawy dotyczącej interchange obarczony jest kilkoma wadami, m.in. uprzywilejowuje jednych przedsiębiorców – akceptantów (punkty handlowe, sieci supermarketów) nad drugimi – wydawcami kart. Ustawie może być postawiony zarzut ograniczania konstytucyjnej wolności działalności gospodarczej w zakresie kształtowania cen. Zdaniem ZBP punktem odniesienia dla regulacji opłaty interchange powinny być propozycje NBP, które zostały poparte przez wydawców, agentów rozliczeniowych, akceptantów i jedną z organizacji kart płatniczych.

SGB-BANK – LIDER SAMORZĄDÓW

Rada Miejska w Nowem wybrała w procedurze konkursu SGB-Bank S.A. na agenta i gwaranta emisji obligacji komunalnych o wartości 5,4 mln zł. Środki pozyskane z emisji gmina zamierza przeznaczyć m.in. na budowę hali widowiskowo-sportowej, rewitalizację rynku, przebudowę dróg oraz adaptację budynków na mieszkania socjalne. Program zakłada emisję 8 serii obligacji ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI