WBS Bank z pakietem CRD IV/CRR: Polskie Banki Spółdzielcze w Bazylei III Studium przypadku

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2012.11.foto.016.250xZ punktu widzenia długofalowej strategii sektora model w pełni samodzielnego nawet dużego banku spółdzielczego nie jest racjonalny i ekonomicznie uzasadniony.

To jeden z wniosków analizy opartej na metodzie case study (studium przypadku), którą przedstawił Czesław Swacha, prezes Warszawskiego Banku Spółdzielczego podczas wrześniowego Forum Liderów BS. Opisując uwarunkowania wdrożenia dyrektyw CRD IV/CRR w sektorze bankowości spółdzielczej, autor uwzględnił

trzy scenariusze

Sytuacja sektora BS-ów nie wymaga dodatkowej supergwarancji dla depozytów zwiększającej koszty i pogarszającej konkurencyjność. Działanie zespołowe powinno być tańsze, a nie droższe.

Pierwszy przewiduje, że regulacje bazylejskie wejdą w życie, lecz polskie banki spółdzielcze zostaną z nich wyłączone, o co usilnie zabiega KOPBS. – Nie mam nic przeciwko tym zabiegom, lecz szanse na sukces są niewielkie – podkreśla Cz. Swacha. Druga opcja jest taka, że pakiet CRD IV/CRR zostanie wdrożony z uwzględnieniem okresów przejściowych, a duże banki spółdzielcze spełniające samodzielnie normy kapitałowe i płynności LCR nie przystąpią do Systemu Ochrony Instytucjonalnej – IPS. Nie będzie dopuszczalne rozwiązanie hybrydowe w ramach zrzeszenia, a sektor zostanie wówczas rozproszony, wzrosną wydatki banków zrzeszających, w sytuacji skrajnej ich byt może być zagrożony.

Dużo wyższe koszty wygenerują też BS-y funkcjonujące poza zrzeszeniem. – W ostatnich latach zniknęło z rynku ponad 20 małych banków komercyjnych i jeden samodzielny bank spółdzielczy.

Trzeci scenariusz zakłada, że dyrektywy CRD IV/CRR staną się obligatoryjne dla wszystkich banków, co wymusi większą współpracę biznesową w ramach zrzeszeń, tak by spełniała ona standardy IPS. Zdaniem prezesa jest to opcja najbardziej racjonalna.

 

CZESŁAW SWACHA: WBS Bank zaoszczędzi w IPS 1,5 mln zł funduszy własnych, ale też może stracić ponad 4 mln zł na skutek wyłączenia podwójnego liczenia środków w ramach wzajemnych zaangażowań.

Model IPS nie wymaga konsolidacji finansowej

Część spółdzielców obawia się, że wdrożenie jednolitego systemu zarządzania ryzykiem poważnie ograniczy ich samodzielność, a w konsekwencji zamieni BS-y w „okienka” zrzeszenia na wzór struktur dawnego ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI