BANK 2017/12

BANK 2017/12

Rynek Finansowy: Kronika

Wydarzenia

Polska gospodarka powiększyła się w III kw. br. o 4,7% rok do roku, najbardziej od ponad pięciu lat – oszacował wstępnie GUS. Produkt krajowy brutto skorygowany o czynniki sezonowe zwiększył się o 1,1% w stosunku do poprzedniego kwartału i o 5% w ujęciu rok do roku. Natomiast listopadowa projekcja inflacji przygotowana przez NBP nie napawa optymizmem – ma przyspieszyć i już w trakcie 2018 r. dobrnie do celu na poziomie 2,5%.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2017/12

Rynek Finansowy: Rolnictwo bez kredytowania?

Poszerzenie listy składników gospodarstwa rolnego niepodlegających egzekucji stanowi wyzwanie nie tylko dla wierzycieli rolników, w szczególności instytucji finansowych. Zastrzeżenia natury konstytucyjnej i praktycznej, generowane zarówno przez wydane 5 lipca br. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, jak i obowiązujące dotychczas przepisy skłaniają do podjęcia debaty nad optymalnym modelem dochodzenia roszczeń, pozwalającym równocześnie na sanację przeżywającego kryzys gospodarstwa i zaspokojenie jego wierzycieli.

CZYTAJ WIĘCEJ
Rynek finansowy
BANK 2017/12

Rynek Finansowy: Koniec emerytalnego pata?

Zapowiedź rychłego rozpoczęcia prac nad ustawą powołującą do życia pracownicze plany kapitałowe (PPK) oznacza początek rewolucji na rynku produktów trzeciofilarowych. Ambicją rządu jest, by nowy instrument, w przeciwieństwie do pracowniczych programów emerytalnych czy indywidualnych kont emerytalnych, docelowo objął wszystkich zatrudnionych. Czy PPK przełamią bierność Polaków w zakresie długoterminowego oszczędzania na cele emerytalne?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2017/12

Rynek Finansowy: Jak pokonać fintechy?

To fundamentalne pytanie dla polskiego sektora bankowego zdominowało warszawski X Kongres Bankowości Detalicznej, zorganizowany w listopadzie przez Gdańską Akademię Bankową. To nie był jedyny temat dyskusji wybitnych analityków i praktyków bankowych. Wiele obaw budzą pomysły Brukseli dotyczące PSD2, GDPR/RODO oraz globalne zmiany demograficzne powodujące przesunięcie ciężaru gatunkowego świata finansów z Europy i USA do Azji.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2017/12

Bank i Klient: Dobrowolna sprzedaż nieruchomości celem programu Platformy Wsparcia Kredytobiorców

22 lipca 2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U. 2017, poz. 819). Oprócz określenia ram i zasad związanych z udzielaniem kredytów hipotecznych – za sprawą artykułu 35 wniosła również jedną nowość w kontekście windykacji i odzyskiwania przez banki swoich wierzytelności, a mianowicie prawo klienta do dobrowolnej sprzedaży nieruchomości w okresie minimum 6 miesięcy w przypadku fiaska postępowania restrukturyzacyjnego.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2017/12

Bank i Klient: Popyt na kredyty mieszkaniowe wciąż wysoki

W III kw. 2017 r. dynamika wzrostu akcji kredytowej nieco osłabła. Banki udzieliły o 8% mniej kredytów mieszkaniowych w ujęciu kwartalnym, o łącznej wartości niższej o 6,3%. Jednak w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego – zarówno pod względem ilościowym, jak i wartościowym – sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych jest bardziej korzystna. Zgodnie z dotychczasową prognozą do końca roku banki mają udzielić niespełna 200 tys. kredytów mieszkaniowych na ponad 40 mld zł.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2017/12

Bank i Klient: Międzybankowa Platforma Antyfraudowa – kompleksowe rozwiązanie zapobiegania fraudom kredytowym

System antyfraudowy, stworzony i opracowany przez BIK, koncentruje się na perspektywie długofalowego spojrzenia na rozwój całego procesu antyfraudowego. Wśród wielu istotnych czynników w zapobieganiu stratom z tytułu nadużyć bardzo ważny jest skrócony do minimum czas potrzebny do uzyskania pełnej i precyzyjnej informacji. Wysoce istotna jest automatyzacja w wymianie danych, a ponadto informacja zarówno wewnątrzsektorowa, bankowa, jak i docelowo wymiana pomiędzy różnymi sektorami gospodarki. Jest to bardzo poważne i trudne wyzwanie. Z jednej strony należy wychwycić jak największą ilość prób wyłudzeń, a z drugiej nie można nadmiernie spowolnić procesu kredytowego, ograniczyć swobody klienta czy hamować funkcjonowania instytucji finansowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2017/12

IT@BANK 2017: Cloud computing: nieunikniona perspektywa i wielkie szanse

23 października br. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała wskazówki dla instytucji nadzorowanych odnośnie korzystania z technologii chmurowych. Dokument ten, który pod względem merytorycznym doprecyzowuje zalecenia określone w Rekomendacji D, wywołał ze wszech miar pozytywne reakcje w sektorze finansowym. Cloud computing stanowi wszak jeden z nielicznych obszarów, w których polska bankowość pozostaje w tyle za światową czołówką, zaś odpowiedzialnością za taki stan rzeczy obarczane są nierzadko obowiązujące regulacje.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2