Bank i Klient: Obiecująca prognoza sześciomiesięczna

Bank i Klient: Obiecująca prognoza sześciomiesięczna
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Październikowy pomiar koniunktury bankowej utrzymuje obserwowaną od kilku miesięcy stabilną tendencję wzrostową.

Indeks PENGAB, główny wskaźnik koniunktury w bankowości, osiągnął poziom 25,8 pkt. (patrz wykres 1), co jest jednym z wyższych wyników notowanych w kilkuletniej perspektywie.

– Na uwagę zasługują wzrosty w zakresie sześciomiesięcznej prognozy rynku bankowego. Najwięcej zyskała prognoza długoterminowa dotycząca kredytów obrotowych przedsiębiorstw – wzrost o 9 pkt., jak również prognoza rynku kredytów mieszkaniowych – wzrost o 8 pkt. Za niepokojącą należy uznać większą liczbę wskazań bankowców w zakresie kredytów zagrożonych gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw – podkreśla Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

W październiku spadła aktywność klientów indywidualnych na rynku kredytów mieszkaniowych oraz przedsiębiorców na rynku depozytów bieżących. Jedynymi obszarami, w których odnotowano poprawę są depozyty osób prywatnych oraz kredyty obrotowe przedsiębiorstw. – Należy pozytywnie odczytać prognozy na IV kw. dotyczące kredytów osób indywidualnych oraz prognozy depozytów przedsiębiorstw. Znacznie więcej optymizmu zawierają również prognozy sześciomiesięczne dla rynku bankowego, w przypadku których we wszystkich monitorowanych obszarach odnotowano poprawę – wskazuje dr Marcin Idzik z TNS Kantar, twórca badania.

Nieco inaczej jest w przypadku prognozy makroekonomicznej. Jeśli chodzi o sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw, to prognoza uległa pogorszeniu, a przewidywania sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju oraz gospodarstw domowych pozostały bez zmian.

Wzrost prognozy kredytów mieszkaniowych

Ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarstw domowych spadł o 4 pkt. w porównaniu do wrześniowej analizy, natomiast prognozy wzrosły o 5 pkt. (patrz wykres 2). Saldo ocen dla kredytów konsumpcyjnych pozostało na tym samym poziomie, natomiast saldo ocen dla kredytów mieszkaniowych spadło o 6 pkt. Prognozy kredytów konsumpcyjnych wzrosły o 4 pkt., a dla kredytów mieszkaniowych o 9 pkt. W przypadku kredytów samochodowych saldo ocen pozostało bez zmian, a prognoz spadło o 1 pkt. Jeśli chodzi o depozyty, to ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych wzrósł o 1 pkt., natomiast w ocenach depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano wzrost o 6 pkt. Oceny depozytów terminowych wzrosły o 5 pkt., a saldo prognoz depozytów bieżących spadło o 6 pkt.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI