Rynek Finansowy: Kiedy unia rynków kapitałowych?

Rynek Finansowy: Kiedy unia rynków kapitałowych?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Przez całe dziesięciolecia w europejskim środowisku finansowym dominował pogląd, jakoby finansowanie gospodarki można było oprzeć niemal wyłącznie na sektorze bankowym. Globalny kryzys lat 2007-2011 nader dotkliwie zweryfikował to przeświadczenie.

Konrad Machowski

Kiedy pojawia się spowolnienie, bankowość przestaje wystarczać. Wówczas alternatywą pozostaje dobrze rozwinięty rynek kapitałowy – podkreślił w swym wystąpieniu podczas tegorocznego Kongresu Instrumentów Pochodnych oraz Kongresu MiFID Piotr Nowak, przedstawiciel dyrekcji ds. rynków finansowych w Komisji Europejskiej. Niełatwe doświadczenia kryzysowych lat skłoniły władze unijne do podjęcia zdecydowanych działań w celu wzmocnienia rynków kapitałowych w poszczególnych krajach Wspólnoty oraz zacieśnieniu współpracy wewnątrzwspólnotowej również i w tym obszarze. Konsekwencją tych działań jest realizowany od trzech lat ambitny projekt unii rynków kapitałowych. Przedstawiciel Komisji Europejskiej zaznaczył, że celem tych prac nie jest zastępowanie tradycyjnego sektora bankowego ani też ograniczanie jego udziału w rynku, a jedynie uzupełnienie oferty o alternatywne modele finansowania przedsiębiorstw.

– Europie potrzebny jest kapitał wysokiego ryzyka. Konieczne jest zapewnienie źródeł finansowania dla małych i średnich firm, startupów czy innowacyjnych przedsięwzięć, a więc wszystkich tych obszarów, które z uwagi na poziom ryzyka nie mogą w prosty sposób uzyskać kredytu – zauważył Piotr Nowak. Poważnym problemem pojawiającym się w kontekście finansowania długoterminowych przedsięwzięć jest również struktura depozytów. Podstawowym produktem depozytowym, znajdującym się w posiadaniu przeciętnego obywatela Wspólnoty są lokaty o terminie zapadalności krótszym niż rok, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz konta oszczędnościowe. – Dlatego muszą powstać odpowiednie mechanizmy umożliwiające wykorzystanie prywatnego finansowania długoterminowego – dodał przedstawiciel Komisji Europejskiej.

Brexit i fintechy, czyli podwójne zaskoczenie

Punktem zwrotnym w procesie tworzenia unii rynków kapitałowych był przedstawiony w roku 2015 harmonogram – Capital Market Union Action Plan. Spośród 33 działań rekomendowanych w tym dokumencie, do połowy 2017 r. udało się zrealizować dwadzieścia. – Wprowadziliśmy nowe zasady sporządzania prospektów emisyjnych, które zostały zaaprobowane przez ustawodawców państw członkowskich. Uzyskaliśmy również polityczną aprobatę dla podjęcia prac nad nowymi standardami sekurytyzacji czy też zmianą otoczenia prawnego funduszy venture capital – przypomniał Piotr Nowak. Ważnym postulatem jest również konieczność dokonania przeglądu regulacji dotyczących restrukturyzacji przedsiębiorstw, szczególnie w kontekście coraz powszechniejszej tendencji dawania drugiej szansy czasowo niewypłacalnym podmiotom.

Równocześnie minione kilkanaście miesięcy przyniosło zupełnie nowe wyzwania natury politycznej, ekonomicznej i technologicznej, konieczne do uwzględnienia w toku prac nad wspólnym rynkiem kapitałowym. Jednym z najbardziej istotnych problemów pozostaje bez wątpienia brexit, który może oznaczać rewolucję w strukturze europejskiego rynku finansowego. – Obecnie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI