Bank i Klient: Czy „Mieszkanie Plus” powstrzyma emigrację?

Bank i Klient: Czy „Mieszkanie Plus” powstrzyma emigrację?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Mieszkanie we współczesnym świecie pełni dwojaką funkcję. Jest najcenniejszym składnikiem majątku gospodarstwa domowego, a jednocześnie zaspokaja wiele potrzeb społecznych, nie tylko związanych z posiadaniem dachu nad głową.

Jerzy Majka

W rozwiniętej gospodarce rynkowej mieszkanie jest ważnym filarem zabezpieczenia emerytalnego – przypomniał dr Jacek Furga, prezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji, podczas tegorocznego Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych. Tymczasem na polskim rynku zasoby mieszkaniowe wciąż pozostają zbyt skąpe w stosunku do potrzeb sporej części społeczeństwa. – Rośnie grupa osób, która nie może wyjść ze swych domów rodzinnych; przesłanką do wyjazdu z Polski coraz częściej bywa brak możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych – zaznaczył w wystąpieniu inaugurującym kongres Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Zdaniem ekspertów, w Polsce brakuje od 800 tys. do 1,5 mln mieszkań, należy jednak pamiętać, iż są to nader ostrożne szacunki. W najbliższym czasie możemy liczyć się z powrotem części naszych rodaków z emigracji zarobkowej, co bez wątpienia zwiększy grono osób oczekujących na własny kąt. Zakwaterowania potrzebują też coraz liczniejsi pracownicy pochodzący z krajów trzecich, w tym tak odległych jak Bangladesz, Nepal, Korea czy Senegal, których spora część bierze pod uwagę osiedlenie się w Polsce na stałe. Deficyt mieszkaniowy powiększa również trudny do oszacowania odsetek lokali niespełniających nawet elementarnych standardów socjalnych i sanitarnych. – Ponad 1 mln 200 tys. lokali nie ma łazienki, a blisko 500 tys. mieszkań wciąż pozbawionych jest dostępu do bieżącej wody – podkreślił dr Jacek Furga. Problem ten jest zauważalny nawet w największych aglomeracjach. – W Łodzi 20% mieszkań nie ma bieżącej wody i kanalizacji – zauważył Artur Kaźmierczak, prezes zarządu firmy Mzuri Investments.

System kontraktowy to coś więcej niż oszczędzanie

Ograniczenie tak poważnego niedoboru substancji mieszkaniowej możliwe jest jedynie poprzez istotny wzrost inwestycji, kontynuowany co najmniej przez najbliższe dwie dekady. – Aby do roku 2035 osiągnąć zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na średnim poziomie europejskim, konieczne będzie wybudowanie 4,7 mln nowych lokali – nadmienił prezes CPBiI. Realizacja tak ambitnych zamiarów wymagać będzie z kolei wygenerowania przez sektor finansowy przeszło biliona złotych. W obecnym modelu finansowania rynku nieruchomości, bazującym w znacznej części na kredytach hipotecznych udzielanych przy wykorzystaniu oszczędności bieżących i krótkoterminowych, osiągnięcie takiego poziomu wydaje się mało realne. Istotnym wsparciem może być rynek listów zastawnych, który, po ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych, odnotowuje rekordy.

<...>

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI