Bank i Klient: Międzybankowa Platforma Antyfraudowa – kompleksowe rozwiązanie zapobiegania fraudom kredytowym

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
System antyfraudowy, stworzony i opracowany przez BIK, koncentruje się na perspektywie długofalowego spojrzenia na rozwój całego procesu antyfraudowego. Wśród wielu istotnych czynników w zapobieganiu stratom z tytułu nadużyć bardzo ważny jest skrócony do minimum czas potrzebny do uzyskania pełnej i precyzyjnej informacji. Wysoce istotna jest automatyzacja w wymianie danych, a ponadto informacja zarówno wewnątrzsektorowa, bankowa, jak i docelowo wymiana pomiędzy różnymi sektorami gospodarki. Jest to bardzo poważne i trudne wyzwanie. Z jednej strony należy wychwycić jak największą ilość prób wyłudzeń, a z drugiej nie można nadmiernie spowolnić procesu kredytowego, ograniczyć swobody klienta czy hamować funkcjonowania instytucji finansowej.

Bartosz Wójcicki
dyrektor Biura Usług Antyfraudowych Biura Informacji Kredytowej S.A.

Skala zjawiska z tytułu nadużyć finansowych

W przypadku przeciwdziałania nadużyciom należy pamiętać, że jest to szereg złożonych zależności, bowiem całkowity koszt „fraudów” to nie tylko kwota wyłudzonych kredytów. Na system zależności składają się także koszt obsługi procesu przeciwdziałania nadużyciom oraz koszt „utraty sprzedaży”, tj. odrzucenia dobrych wniosków kredytowych, w których nie było intencji zaprzestania spłat.

Chcąc budować długofalową strategię antyfraudową oraz skutecznie przeciwdziałać nadużyciom, należy brać pod uwagę te wszystkie aspekty. Podejście działania punktowego nie sprawdzi się w dłuższym okresie – gdyż np. wprowadzając bardziej restrykcyjny punkt odcięcia, obniży się co prawda poziom strat z tytułu fraudów, ale może to przełożyć się na zwiększone koszty utrzymania całego systemu (tj. np. kosztów analityków antyfraudowych) oraz utratę sprzedaży (w przypadku dużej ilości wniosków kierowanych do weryfikacji antyfraudowej, analitycy nie będą mieli wystarczająco dużo czasu na gruntowną weryfikację i mogą odrzucić „dobre” wnioski). Z drugiej strony nieinwestowanie w wykwalifikowaną kadrę analityków antyfraudowych przełoży się na zwiększenie ilości wyłudzeń. Tylko kompleksowa i zrównoważona strategia pozwala na jednoczesne zmniejszanie wszystkich elementów w powyższych zależnościach.

Biuro Informacji Kredytowej szacuje straty z tytułu wyłudzonych produktów detalicznych w sektorze bankowym na około 500-600 mln rocznie. Wartość ta jest stała od kilku lat. Bazując bowiem na doświadczeniach z rynków innych krajów, wartość strat z tytułu wyłudzeń rośnie w przypadku niekorzystnych zmian gospodarczych. Można zadać sobie pytanie, dlaczego wobec tego straty kształtują się na stałym poziomie, a nie zmniejszają się sukcesywnie wraz z upływem czasu? Wiąże się to z ciągłym procesem doskonalenia zarówno po stronie banków, jak również przestępców – powstają tak nowe sposoby przeciwdziałania nadużyciom, jak i nowe schematy przeprowadzania „ataków” fraudowych.

Międzybankowa Platforma Antyfraudowa

Istotnym czynnikiem, który spowoduje zmniejszenie skali nadużyć w sektorze ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI