BANK 2017/06

BANK 2017/06

Temat numeru: Polacy bankują i kupują mobilnie

Od wielu lat rola smartfonu w naszym codziennym życiu ewoluuje. Po przejęciu funkcji centrum multimedialnego i towarzyskiego, urządzenie to powoli staje się także naszą osobistą „wtyczką” do świata finansów. Już dziś smartfon zastępuje kartę płatniczą, umożliwia szybki i bezpieczny kontakt z bankiem, coraz częściej staje się także niezbędny podczas zakupów. I trend ten będzie postępował, ponieważ należymy do entuzjastów nowoczesnych technologii.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2017/06

Temat numeru: BLIK kluczem do budowy przewagi konkurencyjnej w świecie mobilnym

Jesteśmy świadkami prawdziwej mobilnej rewolucji w bankowości. Według raportu branżowego serwisu Cashless.pl już ponad 8 mln klientów korzysta z aplikacji bankowych w telefonie. Liczba ta szybko rośnie, a z danych udostępnionych przez banki wynika, że dla blisko miliona osób aplikacja mobilna jest jedynym kanałem kontaktu z bankiem. Z polskiego standardu płatności BLIK korzysta obecnie prawie 4 mln klientów, a więc połowa osób, które mają aktywowaną bankowość mobilną. Według danych za pierwszy kwartał br. transakcyjność BLIKA rośnie bardzo szybko. W pierwszych trzech miesiącach tego roku odnotowano prawie 6 milionów transakcji, podczas gdy po dwóch pierwszych latach funkcjonowania systemu było to 10 mln transakcji. Rozwiązanie to ma ogromny potencjał do dalszego upowszechnienia oraz wykorzystania w ramach zupełnie nowych funkcjonalności.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2017/06

Bank i Klient: Twórzmy własne rozwiązania

– Potrzeba wyjścia z dotychczasowego modelu bankowego biznesu i budowy dużo szerszych rozwiązań staje się coraz bardziej aktualnym wyzwaniem dla sektora finansowego – powiedział podczas Kongresu Forum Technologii Bankowych 2017 Szymon Wałach, dyrektor Pionu Klienta Detalicznego w PKO Banku Polskim. Słowa te stanowić mogą najbardziej zwięzłe podsumowanie obrad tegorocznej, drugiej już edycji kongresu.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2017/06

Bank i Klient: Znaczny wzrost na rynku kredytów mieszkaniowych

Według najnowszego raportu AMRON-SARFiN, w I kw. 2017 r. zanotowano istotny wzrost akcji kredytowej w segmencie mieszkaniowym. W okresie od stycznia do marca klienci podpisali łącznie 50 238 umów o kredyt mieszkaniowy, czyli o blisko 20% więcej w porównaniu do poprzedniego kwartału. Wartość nowo udzielonych kredytów również była znacząco wyższa i wyniosła 11,010 mld zł – o 12,58% więcej w ujęciu kwartalnym.

CZYTAJ WIĘCEJ
Monitor Bankowy
BANK 2017/06

Bank i Klient: Majowa zmiana nastrojów kredytowych

Najnowszy pomiar „Monitora Bankowego” wskazuje na korektę wzrostowego trendu, który obserwowaliśmy na początku roku. Mimo zmiany nastrojów wśród bankowców obecny poziom indeksu PENGAB, głównego indeksu „Monitora Bankowego”, stale utrzymuje się powyżej średniej notowanej w ostatnich kilku latach. Według prezesa ZBP Krzysztofa Pietraszkiewicza – wciąż na stosunkowo wysokich poziomach pozostają wskaźniki prognoz, w tym te określające sytuację ekonomiczną gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, jak również gospodarki kraju. Prognozy związane z sytuacją gospodarki kraju oraz przedsiębiorstw pozostają na najwyższym od 2 lat poziomie – podkreśla Krzysztof Pietraszkiewicz.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2017/06

Zagranica: Przegląd wydarzeń

Bańka kredytów hipotecznych wstrząśnie europejskim rynkiem finansowym?

Europejska Rada do spraw Ryzyka Systemowego (ESRB) ostrzegła osiem państw Unii Europejskiej przed spekulacyjną bańką na rynku hipotecznym, która może narazić na poważne straty ich banki, zachwiać budżetami i w konsekwencji doprowadzić do silnej destabilizacji europejskiego rynku finansowego. Ocenie poddano wszystkie państwa UE, jednak rada najwięcej zagrożeń znalazła w Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Luksemburgu, Holandii, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 3 Z 3