BANK 2017/06

BANK 2017/06

50 Największych Banków w Polsce 2017: Równi wśród równiejszych, czyli sektor bankowy w polskich realiach

Niestabilne i niejednoznaczne przepisy prawa stanowią największą barierę dla prowadzenia biznesu w Polsce – taką opinię polskich przedsiębiorców od wielu już lat przytaczają kolejne edycje Globalnego Raportu Konkurencyjności. W przypadku sektora finansowego dodatkowym, niezwykle poważnym wyzwaniem jest konieczność sprostania wszystkim wymogom regulacyjnym przy coraz silniejszej konkurencji ze strony podmiotów niepodlegających skutecznemu nadzorowi. I nie chodzi tu wyłącznie o fintechy…

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2017/06

50 Największych Banków w Polsce 2017: Indywidualizacja przyszłością bancassurance

Współcześni klienci instytucji finansowych często poszukują rozwiązań, które w elastyczny sposób odpowiedzą na ich potrzeby i pozwolą zaoszczędzić czas. Właśnie dlatego coraz bardziej pożądanym elementem oferty bankowej w ramach współpracy z firmami ubezpieczeniowymi stają się zindywidualizowane produkty, dopasowane do profilu klienta, w tym także te, które bezpośrednio nie wiążą się z korzystaniem z konkretnego produktu bankowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
Ranking 50 największych banków w Polsce 2017 wg Miesięcznika Finansowego BANK
BANK 2017/06

50 Największych Banków w Polsce 2017: Dystrybucja ubezpieczeń w kanale bankowym a podejście omnichannel

Od kilku lat w środowisku bankowym mówi się o realizacji strategii omnichannel, która koncentruje się na wygodzie klienta. Omnichanel to zintegrowane ze sobą kanały sprzedażowe, które mają na celu jak najlepszą jego obsługę. Chociaż poszczególne banki są na różnym poziomie zaawansowania we wdrażaniu tego podejścia, to bez wątpienia pojęcie omnichannel na dobre zapisało się w pamięci zarówno bankierów, jak i samych klientów. Sięgając po dowolne produkty w kanale bankowym, oczekujemy wygodnych rozwiązań. Czy zatem banki, decydując się na dystrybucję, również ubezpieczeń, są gotowe spełnić wysokie wymagania klientów, oczekujących uporządkowanych usług i spójnej informacji bez względu na kanał sprzedaży, który wybierają?

CZYTAJ WIĘCEJ
Ranking 50 największych banków w Polsce 2017 wg Miesięcznika Finansowego BANK
BANK 2017/06

50 Największych Banków w Polsce 2017: Siła integracji czyli jak pytać mniej, wiedzieć więcej i zoptymalizować proces kredytowy

Przebieg procesu kredytowego to zawsze wypadkawa dwóch potrzeb. Z jednej strony mamy departament sprzedaży, który chciałby, aby klientowi zadać maksymalnie 5 pytań i na tej podstawie udzielić kredytu (nikt z nas przecież nie lubi, jak zadaje mu się za dużo pytań). Z drugiej strony mamy departament ryzyka kredytowego, który chce wiedzieć o kliencie jak najwięcej, aby jak najlepiej ocenic ryzyko kredytowe oraz zebrać dane na potrzeby budowania i walidowania przyszłych modeli. Aby zrealizować obie potrzeby, system kredytowy musi być zintegrowany z bazami zewnętrznymi, które pozwolą na automatyczne pobieranie informacji wymaganych do oceny wniosku kredytowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2017/06

50 Największych Banków w Polsce 2017: Oddział przyszłości, czyli jak wyznaczać nowe standardy obsługi klientów

Od kilku lat nie milknie dyskusja nad przyszłością oddziałów bankowych. Postępująca rewolucja technologiczna i implementacja innowacyjnych rozwiązań IT przez sektor bankowy spowodowała, że nie raz przewidywano ich koniec. Jednak czas pokazał, że choć współcześni klienci banków oczekują od instytucji finansowych szerokiego zastosowania nowoczesnych technologii, to jednocześnie nadal ważna dla nich jest możliwość skorzystania z eksperckiej pomocy doradcy w oddziale banku. Oznacza to, że warto zastanowić się nad rolą placówek na nowo, tak by spełniały oczekiwania i potrzeby klientów.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2017/06

50 Największych Banków w Polsce 2017: Elektroniczna identyfikacja 2017

Polski system identyfikacji elektronicznej to brakujące ogniwo w transformacji naszego kraju w kierunku e-gospodarki. Jego brak blokuje nie tylko łatwiejszy dostęp do administracji publicznej, ale też do wielu ważnych usług komercyjnych, m.in. finansowych, ubezpieczeniowych czy medycznych. Cyfrowa tożsamość jest ważna także dla innowacyjności, pozwala tworzyć nowe modele biznesowe i nowe produkty, które są kluczowym czynnikiem sukcesu wielu globalnych firm cyfrowych, takich jak Google, Apple czy Facebook. Firma Accenture opublikowała właśnie wspólnie z Obserwatorium.biz raport poświęcony eID w Polsce, pokazujący co, jako społeczeństwo i gospodarka, możemy zyskać, wdrażając wygodną, bezpieczną i funkcjonalną identyfikację elektroniczną oraz nakreślający bariery i możliwości, jakie stają przed tym rynkiem.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2017/06

50 Największych Banków w Polsce 2017: RODO – przekleństwo czy błogosławieństwo dla biznesu?

W ostatnim czasie coraz więcej firm uświadamia sobie konieczność realizacji konkretnych działań w kontekście Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) znanego również jako GDPR. Rozporządzenie zostało wprowadzone w zeszłym roku przez Unię Europejską. Jest to o tyle ważna regulacja, że dotyczy wszystkich firm przetwarzających dane osobowe obywateli EU – w związku z tym podlegają jej również organizacje mające siedziby poza obszarem EU. Regulacja ta definiuje zakres danych osobowych, obowiązki firm względem osób prywatnych oraz ewentualne kary, które mogą być nałożone na firmę w przypadku stwierdzenia naruszeń.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2017/06

50 Największych Banków w Polsce 2017: „Pakiet: Wpisz i Odzyskaj” narzędzie wspierające banki w odzyskiwaniu należności od przedsiębiorców

Szacuje się, że aktualnie w Polsce jest około 2 mln aktywnie działających mikroprzedsiębiorców1. Prawie co piąty z nich posiada czynne firmowe zobowiązanie kredytowe w bazie BIK, a 5,1% z nich spłaca to zobowiązanie z opóźnieniem powyżej 90 dni. Ujawnienie informacji o długu w BIG InfoMonitor może przyczynić się do jego odzyskania. Od stycznia br. dostępna jest usługa, która w znaczący sposób upraszcza czynności związane z ujawnieniem tej informacji.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 2 Z 3