50 Największych Banków w Polsce 2017: „Pakiet: Wpisz i Odzyskaj” narzędzie wspierające banki w odzyskiwaniu należności od przedsiębiorców

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Szacuje się, że aktualnie w Polsce jest około 2 mln aktywnie działających mikroprzedsiębiorców1. Prawie co piąty z nich posiada czynne firmowe zobowiązanie kredytowe w bazie BIK, a 5,1% z nich spłaca to zobowiązanie z opóźnieniem powyżej 90 dni. Ujawnienie informacji o długu w BIG InfoMonitor może przyczynić się do jego odzyskania. Od stycznia br. dostępna jest usługa, która w znaczący sposób upraszcza czynności związane z ujawnieniem tej informacji.

Magdalena Janicka, Andrzej Zduńczyk
Departament Produktów
Bankowych BIK S.A.

Czym zajmuje się BIG InfoMonitor?

BIG InfoMonitor to biuro informacji gospodarczej, które przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze dotyczące przedsiębiorców i konsumentów. Z usług BIG InfoMonitor korzystają praktycznie wszystkie sektory gospodarki (firmy użyteczności publicznej, telekomunikacyjne, banki, samorządy, firmy prywatne). Weryfikują one wiarygodność płatniczą swoich kontrahentów poprzez pobranie danych zgromadzonych w BIG InfoMonitor oraz przekazują informacje gospodarcze na ich temat. Popularność i zasoby BIG InfoMonitor stale rosną W grudniu 2016 r. BIG InfoMonitor posiadał informacje o co piątym weryfikowanym kontrahencie. Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę zapytań (w ciągu ostatnich 5 lat nastąpił ponad dwukrotny wzrost), przekazanie do BIG InfoMonitor informacji o zaległym zobowiązaniu może spowodować realne utrudnienie w utrzymaniu wiarygodności w obrocie gospodarczym dłużnika, a to przekłada się na zwiększoną skłonność do spłaty zobowiązania. Zgodnie ze statystykami BIG InfoMonitor, w ciągu dwóch pierwszych miesięcy od ujawnienia informacji w rejestrze następuje redukcja zobowiązania o ok. 20% wartości, a w ciągu 24 miesięcy o 32%.

Pierwszy krok polega na zidentyfikowaniu umów z zaległościami, które bank chce przekazać do BIG InfoMonitor. W kolejnym kroku bank wysyła listem poleconym pisemne wezwanie do zapłaty, które powinno zawierać informację o nawiązaniu współpracy z BIG InfoMonitor i ostrzeżenie o możliwości zamieszczenia informacji gospodarczej w jego bazie. Po upływie 60 dni od daty wymagalności należności i 30 dni od daty wysłania wezwania do zapłaty, o ile spełniony jest ustawowy warunek kwotowy, można przekazać negatywną informację gospodarczą – czyli dłużnika do rejestru BIG InfoMonitor. Następnie należy na bieżąco aktualizować dane dotyczące długu, a w przypadku spłaty zobowiązania, usunąć wpis z rejestru. Przekazanie zobowiązania do BIG InfoMonitor oznacza zatem realizację kilku prostych, jednakże wymagających bieżącego zaangażowania, czynności operacyjnych.

Jak zoptymalizować proces zarządzania informacją negatywną o długu przedsiębiorcy przez bank?

bank.2017.06.wykres.a.164.425xOd stycznia br. Grupa BIK (BIK wraz z BIG InfoMonitor) posiada w swojej ofercie nową usługę „Pakiet: Wpisz i Odzyskaj2”-dzięki której przekazywanie informacji o kontrahentach do BIG InfoMonitor może się odbywać w sposób zautomatyzowany i uproszczony. Usługa pozwala znacząco uprościć administrację związaną z dokonywaniem wpisów przez banki do BIG InfoMonitor. Grupa BIK samodzielnie zarządza danymi przekazywanymi do BIG InfoMonitor, bazując na danych przekazywanych do BIK przez bank oraz uzgodnionych z bankiem kryteriach.

bank.2017.06.wykres.b.164.425xJednocześnie wspiera bank w pozostałych czynnościach związanych z wpisem, wpływających na skuteczność działań windykacyjnych, takich jak wysyłka powiadomienia o dokonanym wpisie do dłużnika. Jednym z istotnych elementów usługi jest pełna elastyczność po stronie banku, który wskazuje Klientów, dla których należy rozpocząć proces wpisu informacji do BIG InfoMonitor oraz w dowolnym momencie może go wstrzymać lub zakończyć. Bank ma pełną swobodę w kształtowaniu relacji z dłużnikiem. Kompleksowa obsługa informacji gospodarczej to podstawowa, ale bynajmniej nie jedyna usługa świadczona w ramach „Pakietu: Wpisz i Odzyskaj”.

Grupa BIK oferuje instytucjom finansowym szereg usług dodatkowych, które wzmacniają komunikację z dłużnikiem:

  • Wezwanie do zapłaty – wysyłka ostrzeżenia o zamiarze przekazania danych dłużnika do BIG Info- Monitor, zgodnie z wymogiem Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych,
  • Powiadomienie o wpisie – wysyłka powiadomienia do dłużnika o fakcie dokonania wpisu przez BIG InfoMonitor,
  • Powiadomienie Premium Plus – w wysłanym powiadomieniu, oprócz informacji o dokonaniu wpisu, znajduje się również liczba podmiotów, które na przestrzeni ostatnich 30 dni weryfikowały danego przedsiębiorcę w bazie BIG InfoMonitor,
  • Monitoring dłużnika – usługa polegająca na informowaniu banku o zmianach w informacjach gospodarczych dotyczących monitorowanego dłużnika lub o fakcie pobierania raportów w BIG InfoMonitor o danym dłużniku, dostępna przez okres 3, 6 lub 12 miesięcy.

Elastyczność doboru poszczególnych instrumentów i możliwość przeniesienia na podmioty Grupy BIK całości działań związanych z obsługą informacji gospodarczej sprawia, że rozwiązanie to może pomóc w uproszczeniu procesów windykacyjnych stosowanych w bankach.

bank.2017.06.wykres.a.165.850x