BANK 2015/04

BANK 2015/04

Rynek finansowy: Kronika – kwicień 2015

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

W lutym tego roku stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 7,8 proc., wobec 8 proc. w styczniu – poinformował Eurostat. W całej Unii Europejskiej bezrobocie wyniosło 9,8 proc., a w strefie euro 11,3 proc. To najniższy poziom bezrobocia, jaki odnotowano od maja 2012 r. Według metodologii GUS bezrobocie w Polsce w lutym br. wyniosło 12 proc. Odnotowano także silny wzrost współczynnika aktywności zawodowej Polaków w latach 2008-2014. W przypadku osób w wieku 15-64 lat wzrósł on z 63,8 do 67,9 proc., a w przypadku osób w wieku 55-64 lat z 33,3 do 45,6 proc. Z dużych krajów UE Polska miała najlepszy wynik, jeśli chodzi o wzrost zatrudnienia – było ono wyższe o 6,6 proc.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2015/04

Rynek finansowy: Banki muszą dbać o klientów

bank.2015.04.foto.012.a.400xSpecjalnym gościem Forum Bankowego 2015 był dr Mateusz Szczurek, minister finansów. Jego zdaniem na bankach – pomimo powtarzających się kryzysów finansowych, często wywołanych przez nie same – wciąż skupia się uwaga wszystkich uczestników życia gospodarczego. Dlatego coraz częściej kwestionuje się konieczność ich obrony i podkreśla, że mają one do spełnienia jakąś specjalną misję społeczną.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2015/04

Rynek finansowy: Na drodze do mobilnej rzeczywistości

bank.2015.04.foto.020.a.267xJak obniżka stawek interchange wpłynęła na akceptację kart w Polsce? Czy smartfon zastąpi plastikowy pieniądz w najbliższej perspektywie – i jaki los czeka wciąż królującą nam gotówkę? Czy możemy brać przykład z krajów rozwijających się? To tylko niektóre z zagadnień poruszanych podczas Forum Bankowego w panelu eksperckim zatytułowanym Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług płatniczych w Polsce.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2015/04

Rynek finansowy: Spotkanie koordynatorów i wykładowców

bank.2015.04.foto.029.a.400xTeoria – praktyka – sukces: to hasło bardzo skrótowe i pojemne zarazem – w tak lapidarny sposób wiceprezes Związku Banków Polskich dr Mieczysław Groszek scharakteryzował przesłanie programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. W warszawskim Klubie Bankowca spotkali się przedstawiciele instytucji partnerskich programu, wykładowcy szkół wyższych uczestniczących w nim oraz niezależni eksperci.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2015/04

Temat numeru: Najważniejsze jest kompleksowe podejście do bezpieczeństwa IT

Stale zmieniający się krajobraz zagrożeń, tempo i dynamika rozwoju cyberprzestępczości mają znaczący wpływ na decyzje i ryzyka biznesowe każdej organizacji. W związku z tym zapewnienie kompleksowej ochrony dla infrastruktury, aplikacji, wirtualizacji czy mobilności przedsiębiorstw staje się coraz bardziej złożonym procesem. Wymaga też większej wiedzy, a także doświadczenia, i to zarówno po stronie klientów, jak i integratorów.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2015/04

Temat numeru: „Układ nerwowy” współczesnego banku …czyli jak zarządzać usługą katalogową Active Directory

Bank, jako instytucja zaufania publicznego, podlega stałemu nadzorowi i kontroli w celu zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzonych depozytów. Jednocześnie rosnące potrzeby klientów, którzy są świadomi udogodnień technologicznych, są motorem dla wielu innowacji w sektorze finansowym. W rezultacie współczesne banki, które przetwarzają i gromadzą ogromne ilości danych, stały się silnie uzależnione od technologii informatycznych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2015/04

Temat numeru: Trendy cyberprzestępczości na rok 2015

Websense Security Labs (WSL) jest komórką badawczą firmy Websense, zajmującą się zagrożeniami płynącymi z internetu. W swoich badaniach Websense Security Labs wykorzystuje informacje zebrane przez ThreatSeeker® Intelligence Cloud, które jest zasilane ponad 5 mld porcji informacji dziennie. Te zautomatyzowane metody są oczywiście wspierane analizami ekspertów, badaczy i naukowców z kilkudziesięciu krajów świata.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2015/04

Temat numeru: Automatyzacja zarządzania: o przyszłości rozstrzygną detale

Aby automatyzacja stała się faktem i przyniosła oczekiwane korzyści, spełnionych musi być szereg warunków. Przede wszystkim, potrzebne są dane, na podstawie których decyzje mogą być podejmowane w sposób automatyczny. Po drugie, potrzebny jest silnik logiki sterujące oraz infrastruktura do integracji informacji. Niezbędna jest także architektura, która pozwoli realizować zautomatyzowane zarządzanie pomimo wzrostu skali i nieuniknionych zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2