Rynek finansowy: Kronika – kwicień 2015

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

W lutym tego roku stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 7,8 proc., wobec 8 proc. w styczniu - poinformował Eurostat. W całej Unii Europejskiej bezrobocie wyniosło 9,8 proc., a w strefie euro 11,3 proc. To najniższy poziom bezrobocia, jaki odnotowano od maja 2012 r. Według metodologii GUS bezrobocie w Polsce w lutym br. wyniosło 12 proc. Odnotowano także silny wzrost współczynnika aktywności zawodowej Polaków w latach 2008-2014. W przypadku osób w wieku 15-64 lat wzrósł on z 63,8 do 67,9 proc., a w przypadku osób w wieku 55-64 lat z 33,3 do 45,6 proc. Z dużych krajów UE Polska miała najlepszy wynik, jeśli chodzi o wzrost zatrudnienia - było ono wyższe o 6,6 proc.

Europejski Bank Centralny rozpoczął dodruk euro. Program skupu obligacji krajów strefy euro, także tych pogrążonych w tarapatach, miałby mieć wartość około 60 mld euro miesięcznie – w sumie 1,1 bln euro. Ma on obowiązywać do września 2016 r. i mógłby być przedłużony „o ile okaże się to konieczne”, do czasu, gdy inflacja zbliży się do poziomu docelowego dla EBC, czyli 2 proc. Ponadto bank zastrzegł, że cała operacja ma być prowadzona stopniowo, aby była neutralna dla rynku. EBC będzie mógł skupić nie więcej niż jedną trzecią papierów wyemitowanych przez konkretny kraj i nie więcej niż jedną czwartą z pojedynczej emisji papierów.

Podejmowane przez Senat próby uregulowania zagadnienia środków spoczywających na tzw. martwych kontach budzą liczne, uzasadnione wątpliwości. Związek Banków Polskich, po zapoznaniu się z senackim projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe i niektórych innych ustaw, jednoznacznie wskazał na wysokie ryzyko negatywnego odbioru społecznego zamiarów Senatu, co do przekazywania środków wchodzących w skład spadku na powoływany państwowy fundusz celowy oraz rozdysponowywania ich na określone cele.

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopę referencyjną o 50 punktów bazowych. Stopa lombardowa obniżona została o 50 pkt. bazowych do 2,50 proc. Stopa depozytowa została obcięta, również o 50 pkt. bazowych do 0,50 proc., a stopa redyskonta weksli została obniżona o 50 pkt. bazowych do 1,75 proc. Biorąc pod uwagę przedłużający się okres deflacji oraz fakt, że stopy procentowe w Polsce mimo panującej deflacji należą do najwyższych w Unii Europejskiej, obniżka była w pełni uzasadniona. Wcześniej realna stopa procentowa w Polsce wynosiła 2,6 proc., wyższe były jedynie w Chorwacji (5,1 proc.) i na Węgrzech (2,9 proc.), na takim samym poziomie w Bułgarii i Grecji. Po raz ostatni RPP obniżyła stopy procentowe w październiku 2014 r.

TRANSAKCJE

SIX Payment Services, pion usług płatniczych grupy SIX i jeden z największych ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI