bank.2012.02.okladka.150x19Miesięcznik Finansowy BANK (luty 2012)

  • Temat numeru - Nadzór finansowy po nowemu! Globalny kryzys wymusił na europejskich instytucjach nadzorczych nowe wymagania wobec banków. Czy polityka ostrożnościowa narzucona polskiemu sektorowi bankowemu utrudni prowadzenie biznesu? Na to pytanie odpowiada: prezes Związku Banków Polskich, dyrektor Departamentu Systemu Finansowego NBP oraz przewodnicząca Sekcji Banków Spółdzielczych ZBP.
  • RAPORT: windykacja należności i faktoringJak po dwóch latach można oceniać działanie EPU i E-BTE, czy następny etap cyfryzacji sądów pomoże bankom w odzyskiwaniu długów? W jaki sposób Europa i USA dają sobie radę z lawiną niespłaconych należności? Próbujemy odpowiedzieć na te pytania.
  • Unijne kary za błędy Bruksela zniecierpliwiona populizmem i jakobinizmem w ratowaniu finansów przez rząd Viktora Orbana sięgnęła po procedury karne wobec Budapesztu. Czy to zachowanie nie jest na wyrost? Zwłaszcza gdy porównamy problemy Węgrów i Greków.

BANK 2012/02

BANK 2012/02

Zagranica: Kłopoty bratanka

bank.2012.02.foto.078.aOd połowy stycznia coraz więcej Węgrów wycofuje oszczędności z ojczystych banków i otwiera konta u sąsiadów – w Austrii, Słowacji i nawet Rumunii. Ani instytucje finansowe, ani media nie podają rozmiaru tego zjawiska i prawdopodobnie nie jest ono – przynajmniej na razie – znaczące finansowo. Na dodatek doszło do wyjątkowo ostrego sporu między Węgrami a czołowymi instancjami UE. Komisja Europejska, pierwszy raz w swoich dziejach, wszczęła procedury karne przeciw reformom ustrojowym w państwie członkowskim. Do tego dochodzi groźba sankcji.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2012/02

Opinie: Może się uda

solarz.jan.01.150xW amerykańskiej kulturze szczególne miejsce zajmuje konsekwencja i próbowanie aż do skutku. Pierwsze niepowodzenie nie powinno nas zatrzymać w działaniu, które uznajemy dla nas za korzystne. Wojownicy realizujący się w międzynarodowym prawie cywilnym są zatrudniani przez amerykańskiej kancelarie prawnicze. Amerykańska administracja również ceni ambasadorów, którzy potrafią się upomnieć o interesy amerykańskich podatników.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2012/02

Opinie: Ekonomia dobra i zła

urbaniak.marek.05.a.150xJuż zacytowana tytułowa gra słów trochę intryguje. Bo czy autor „Ekonomii dobra i zła” ma na myśli różne rodzaje ekonomii, czy też ekonomię różnicowaną na podłożu etycznym? Ale właśnie tego rodzaju mnogość skojarzeń jest wręcz cechą charakterystyczną nietypowej książki Tomáša Sedláčka, głównego ekonomisty jednego z największych czeskich banków. Dodatkowego smaku tej publikacji nadaje wstęp napisany przez prezydenta Vaclava Havla. Trochę przypomina to casus związany z książką Hanny Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”, do której właśnie wstęp napisał ówczesny kanclerz RFN Willy Brandt. W tym przypadku chodzi o również o zarekomendowanie nietypowego dzieła.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2012/02

Strefa VIP: Nowa mapa polityczna i gospodarcza świata

bank.2012.02.foto.088.aŚwiat zmienia się bezustannie – to w zasadzie rzecz tak oczywista, że nie wymaga specjalnego wyjaśnienia, ale jednak ostatnie miesiące pokazały, że tempo przemian o skali globalnej zdaje się rosnąć lub też wiele z nich zachodzi jednocześnie i stwarza takie wrażenie. W minionym roku mieliśmy do czynienia z kumulacją społecznych i politycznych procesów, które najprawdopodobniej okażą się punktem zwrotnym w biegu historii, a bez wątpienia odcisną na niej piętno. Jak duże? Czas pokaże. Pewne jest, że Polska jako członek europejskiej Wspólnoty także je odczuje.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2012/02

Strefa VIP: Warto poczytać

Praktyk z sukcesami

Nazywanie Leszka Czarneckiego „wizjonerem polskiego sektora bankowego” nie jest sformułowaniem na wyrost. Niczym mityczny król Midas zamienia swoje wizje w wymierne sukce – sy finansowe. Dlatego jego spojrzenie na różnego typu kategorie ryzyk bankowych z perspektywy akcjonariuszy, KNF, resortów państwa oraz menedżerów podejmu – jących wiążące decyzje jest niezbędne, bo oparte na realnym zarządzaniu ban – kami. Autor na konkretnych przykładach pokazuje błędy amerykańskich banków oraz nowe wymogi dla polskiego sektora finansowego spowodowane Bazyleą III. (SBW)

Leszek Czarnecki
Ryzyko w działalności bankowej.
Nowe spojrzenie po kryzysie Wydawnictwo Studio Emka,
ISBN 978-83-62304-13-4, str. 178,
Warszawa 2011

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 2 Z 2