bank.2011.05.okladka.150xMiesięcznik Finansowy BANK (maj 2011)

  • Prezydenci RP o ZBP: 20-lecie Związku Banków Polskich, które właśnie obchodzimy, przypomina o sukcesie polskiej transformacji i polskiej wolności odzyskanej w 1989 r. ZBP powstał u początków tych fundamentalnych procesów - mówi prezydent RP Bronisław Komorowski. Podobnie wypowiadali i wypowiadają się jego poprzednicy.
  • Banki cenią kulturę: Ucieszyłem się, gdy się dowiedziałem, że polskie banki wspierają sztukę, że zakupywane są manuskrypty Chopina, polskie malarstwo, zbiory numizmatyczne. Jest to niezwykle ważna działalność dla polskiej kultury - podkreśla Jerzy Stuhr.

BANK 2011/05

BANK 2011/05

Redaktor Naczelny MF BANK: maj 2011: 20 lat mineło…

Z prawdziwą przyjemnością oddaję w Państwa ręce specjalny numer MF BANK, którego tematykę zdominowało 20-lecie Związku Banków Polskich. I właśnie z tej okazji publikujemy wspomnienia liderów sektora bankowego, którzy stworzyli od podstaw samorząd bankowy. „Miesięcznik Finansowy BANK”, sięgający swoją tradycją bankowości lat 30. XX w., jest od lat miejscem wymiany myśli, obserwacji i oceny tendencji rynkowych z kraju i ze świata oraz wspierania różnych inicjatyw jednoczących całe środowisko bankowe.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2011/05

Informator: Związek Banków Polskich 1991-2011 Reprezentując banki, służymy klientom

Związek Banków Polskich to największa samorządowa organizacja zrzeszająca banki w Polsce i jedna z najprężniej działających organizacji samorządu bankowego w krajach Unii Europejskiej. ZBP został powołany do życia w styczniu 1991 r. i działa na podstawie Ustawy z 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Misją Związku Banków Polskich jest: „działanie na rzecz tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju polskiego sektora bankowego, wspierania przez banki wzrostu gospodarczego kraju oraz jednolitego europejskiego rynku usług finansowych i wzmacniania roli polskich banków”

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2011/05

Jubileusz: Jaką rolę odegrał Związek Banków Polskich w rozwoju bankowości w Polsce w minionych 20 latach?

bartkiewicz.jacek.02.100xDr Jacek Bartkiewicz,
przewodniczący Rady Związku Banków Polskich, prezes zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.

– Powołanie izby zrzeszającej konkurujące ze sobą instytucje było z całą pewnością znaczącym wydarzeniem dla młodego, rozwijającego się sektora finansowego w Polsce. Zadania i rola Związku Banków Polskich na początku lat 90. różniły się zdecydowanie od oczekiwań stawianych obecnie. Początkowo głównym zadaniem ZBP było tworzenie i wspieranie środowiska zapewniającego sprawne funkcjonowanie rozwijającego się sektora finansowego. Mam tu na myśli tworzenie różnego rodzaju izb, jak Krajowa Izba Rozliczeniowa, Biuro Informacji Kredytowej czy też powołanie arbitra bankowego. Bardzo ważnym momentem dla środowiska był także tzw. problem roku 2000, kiedy została przeprowadzona wspólna dla całego sektora kampania informacyjna. Na uwagę zasługuje też działalność związana m.in. z promocją nowoczesnych usług, takich jak karty płatnicze czy bankowość elektroniczna.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2011/05

Jubileusz: Jak oceniają Państwo rolę Związku Banków Polskich w przekształceniach sektora bankowego po 1989 r.?

golebiewski.wladyslaw.01.100xWładysław Gołębiewski,
członek Rady Nadzorczej Raiffeisen Banku S.A.

– Trudno mi być obiektywnym. Mam do tej organizacji ogromny sentyment. Ze Związkiem Banków Polskich jestem związany praktycznie od początku. Wprawdzie nie byłem w składzie pierwszego zarządu, ale bardzo szybko zostałem dokooptowany z ramienia banków zagranicznych. Byłem swego rodzaju łącznikiem. Z jeden strony chodziło o reprezentowanie interesów banków zagranicznych. Z drugiej o przekazywanie doświadczeń, sugestii i wiedzy, którą te banki o znaczeniu europejskim były w stanie przenieść na polski grunt. Wydawało się istotne przyciągnięcie zarówno środków finansowych, jak również wiedzy, doświadczeń, rozwiązań bankowych, technicznych, technologicznych, informatycznych, których wtedy po prostu w Polsce nie było.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2011/05

Jubileuszowa Gala: Bankowość to też sztuka

bank.2011.05.foto.038.a.150xOd dawien dawna banki, obok codziennej komercyjnej działalności, kultywują – nie chwaląc się tym głośno – dobre tradycje mecenatu. Od zawsze towarzyszą artystom (nierzadko przy tym mając w swych szeregach utalentowanych artystycznie pracowników), zaś artyści chętnie uświetniają swoimi występami wszelkiego rodzaju uroczystości i jubileusze bankowe, a także ważniejsze spotkania środowiska bankowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2011/05

Dzieje najnowsze: Subiektywna historia systemu bankowego

groszek.mieczyslaw.01.100xRzadko sie zdarza, by historia tak waznej dziedziny gospodarki, jaka jest system bankowy, była jednoczesnie własna, subiektywna historia wielotysiecznej rzeszy ludzi, którzy zwiazali swój los, swoja kariere zawodowa, ale takze swoje pasje zyciowe z bankiem. Jednak dzieje polskiej bankowosci i jego samorzadu – Zwiazku Banków Polskich – beda na długo naznaczone pietnem subiektywizmu, czyli pasji i osobistych doswiadczen.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2011/05

Prawo: Nie od razu Kraków zbudowano

banka.jerzy.02.100xGdy w 1991 r. powstawał Związek Banków Polskich, wszyscy – jego twórcy, bankowcy oraz klienci banków – funkcjonowali w rzeczywistości przełomu, zupełnie odmiennej od dzisiejszej. Ponieważ wszystko, co w owym czasie zaczynało się dziać na nowo, po kilkudziesięciu latach bez kapitalizmu i wolnego rynku, wymagało całkowicie nowych przepisów prawa. Było to wyzwanie zarówno dla władz III Rzeczypospolitej, jak i bankowców – rzeczywistość dawno wyprzedziła prawo. Trzeba było ją dogonić.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2011/05

Bezpieczeństwo: Prościej uczyć się na cudzych błędach

Historia polskiego sektora bankowego jest nierozerwalnie związana z historią polskiej transformacji ustrojowej i gospodarczej. Nie ulega kwestii, że rozwój instytucji finansowych i banków stanowił warunek sine qua non sukcesu dokonujących się procesów i jak w przypadku wielu zmian o rewolucyjnym charakterze oznaczał bolesne niekiedy koszty. Wartością dodaną owych doświadczeń było jednak to, że raz odebrane lekcje służyły i uszczelnianiu systemu, i jego dalszemu rozwojowi.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2011/05

Rostrzyganie sporów: Arbiter bankowy gasi spory

bank.2011.05.foto.92Przygotowując się do przystąpienia do Unii Europejskiej, Polska musiała spełnić wiele warunków. Jednym z nich było zapewnienie lepszej ochrony konsumentom, a co za tym idzie stworzenie im możliwości dochodzenia swoich praw łatwiej i szybciej niż na drodze sądowej. W ten sposób zrodził się pomysł powołania arbitra bankowego. Ponieważ nie do końca wiadomo było, kto powinien to zrobić, zadania podjął się Związek Banków Polskich. I to właśnie banki postanowiły tą decyzją pomóc polskim konsumentom, którzy dopiero uczyli się swoich praw w gospodarce rynkowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2011/05

Opinnie Rady ZBP: Co czeka sektor bankowy w kolejnym dwudziestoleciu?

bartkiewicz.jacek.02.100xJacek Bartkiewicz,
prezes Banku Gospodarki Żywnościowej, przewodniczący Rady Związku Banków Polskich

– Rozwój sektora bankowego w Polsce w najbliższym 20-leciu determinować będą przede wszystkim przeobrażenia w otoczeniu technologicznym i regulacyjnym. Najbliższe dwie dekady powinny być okresem dalszego intensywnego rozwoju bankowości elektronicznej, w tym w szczególności internetowej, i upowszechnienia się bankowości mobilnej.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2011/05

Perspektywy rozwoju: Trzecia dekada XXI w. w Polsce

solarz.jan.krzysztof.01.100Znajdujemy się w bardzo dobrym punkcie obserwacyjnym. Za sobą mamy dwie dekady budowy gospodarki rynkowej, przed sobą dwie dekady integracji atlantyckiej. Zaletą naszego punktu obserwacyjnego jest pozostawanie na obrzeżu międzynarodowego systemu finansowego. Nasz udział w globalnym rynku usług finansowych jest na tyle nieznaczny, że pozostajemy poza G-20 i nie jesteśmy postrzegani jako rywale w konkursie na przyszłą architekturę finansową świata.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2011/05

Opinnie: Jaka będzie Pana zdaniem przyszłość Związku Banków Polskich?

Bogusław Kott,
prezes zarządu Banku Millennium S.A.

– Jeśli chodzi o perspektywy na przyszłość, to jeszcze cztery lata temu odpowiedź na to pytanie wydawała się oczywista. Przed główną falą kryzysu wszyscy prognozowali rozwój. Obecnie nikt odpowiedzialnie nie stwierdzi nawet, że kryzys już się skończył lub że czeka nas jego kolejna fala. W związku z tym najbardziej pewne wydaje się zaostrzenie norm nadzorczych i ostrożnościowych. Podwyższone zostaną również wymagania kapitałowe. Być może spodziewać się możemy nawet rozdzielenia poszczególnych gałęzi działalności bankowej. Mniej więcej co 10 lat, wraz z kolejnymi falami dekoniunktury, wraca pogląd, że łączenie bankowości inwestycyjnej, korporacyjnej i detalicznej może prowadzić do wzrostu ryzyka i w konsekwencji do dużej deregulacji rynku.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2011/05

Bankowość i finanse: Regres demografi czny a usługi bankowe

bank.2011.05.foto.108.a.100xPrognozy demografi czne dla Polski na kolejne dekady sa bardzo niekorzystne. Grozi nam regres demografi czny, który wywoła skutki we wszystkich obszarach zycia ekonomiczno- -społecznego. Wpłynie takze na produkty bankowe, beda bowiem oferowane innym niz teraz konsumentom, np. imigrantom. Cały zas sektor odczuje wyrazny spadek liczby potencjalnych klientów. Ale najwieksze wyzwanie stanie przed systemem emerytalnym, słuzba zdrowia i opieka społeczna.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2011/05

Bankowość i finanse: Nadal będziemy wspierać polską bankowość

Po stworzeniu od podstaw jednego z najnowocześniejszych systemów rozliczeniowych w Europie Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. chce wprowadzić system płatności natychmiastowych oraz kompleksową ofertę w zakresie obsługi faktur. Nowe rozwiązania mają z jednej strony wesprzeć działania banków zwiazane z rozszerzaniem zakresu świadczonych usług, z drugiej – popularyzować elektroniczny obieg pieniądza.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2