Jubileusz: Osiągnięcia i wyzwanie

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

banka.jerzy.02.100xJerzy Bańka wiceprezes Związku Banków Polskich

Przez całe 20 lat swego istnienia Związek Banków Polskich był inspiratorem wielu zmian regulacyjnych. Inicjował je i aktywnie uczestniczył w ich budowaniu - zarówno na etapie konsultacji, uzgodnień międzyresortowych, jak i prac parlamentarnych

Istotny był zwłaszcza wkład ZBP w dostosowanie sektora do integracji europejskiej. Ale nie tylko. Eksperci ZBP, poprzez swoje aktywne uczestnictwo w procesie legislacyjnym, mieli znaczący wpływ na kształt nowoczesnego prawa bankowego i pozostałych regulacji sektora bankowego. To w ZBP powstał pionierski w Polsce projekt arbitrażu konsumenckiego, który stanowił przełom w rozwiązywaniu sporów konsumenckich i może być najlepszym wzorcem dla innych branż. Związek zawsze był rzecznikiem rozwiązań samoregulacyjnych, których przykładem są Zasady Dobrych Praktyk Bankowych i działalność Komisji Etyki Bankowej. Liczne rekomendacje ZBP służą lepszej realizacji potrzeb klientów banków i ochronie ich interesów.

Jedną z istotnych przemian, jakie zaszły dzięki ZBP, jest odmienne postrzeganie relacji pomiędzy bankiem a klientem. O ile wcześniej bank był postrzegany jako swoisty urząd, który dystrybuował środki pieniężne, to w ostatnim dwudziestoleciu doszło do przekształcenia tych urzędów w nowoczesne instytucje finansowe działające na silnie konkurencyjnym rynku.

Doświadczenia pierwszych lat transformacji i budowania nowoczesnego systemu bankowego, zwłaszcza zdarzające się przypadki niewypłacalności banków, pozwoliły na wykształcenie nowoczesnego systemu nadzoru bankowego i regulacji ostrożnościowych. Od roku 2008 sektor bankowy objęto nadzorem KNF. Zmieniła się zatem architektura nadzoru. Do celu zasadniczego – ochrony depozytów bankowych – dodano ochronę interesów uczestników rynku – klientów banków. Istotne znaczenie dla tych ostatnich ma również niezwykle precyzyjne określenie dostępu do tajemnicy bankowej.

Na forum ZBP powstawały główne projekty rozwoju infrastruktury bankowej w zakresie rozliczeń pieniężnych, kart płatniczych i systemu informacji gospodarczej. Związek dobrze wpisał się w realizację podstawowego celu, którym jest reprezentowanie interesów jego członków w relacjach z organami administracji rządowej, Parlamentu i pozostałych instytucji centralnych, a także z instytucjami Unii Europejskiej.

Polski sektor bankowy rozwija się w bardzo dużym tempie. Kolejne lata upłyną pod znakiem nowoczesnych technologii, nowych metod komunikacji oraz produktów bankowych. Przed Związkiem Banków Polskich stają zatem nowe wyzwania, choćby przygotowanie rozwiązań zabezpieczających polski sektor bankowy przed negatywnymi skutkami kryzysów na rynkach finansowych i jednocześnie służących ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI