Klub Polska 2015+: W Klubie nie tylko o bankowości

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Ekonomiczne reguły gry są ustanawiane przez systemy polityczne. Zrozumienie i przewidywanie zjawisk gospodarczych wymaga zatem rozumienia funkcjonowania systemu politycznego. By wyjaśnić, dlaczego dany system instytucjonalny funkcjonuje lub zawodzi, trzeba umieć określić, kto zyskuje, a kto traci - Douglass C. North - laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 1933 r.

Jacek Gieorgica

Rozwój bankowości zawsze stanowił przedmiot największej troski w czasie dwudziestoletniej działalności Związku Banków Polskich. Po transformacji systemowej bardzo wyraźna była potrzeba stworzenia sprawnie funkcjonującego systemu finansowego, zdolnego sprostać nowym realiom gospodarczym.

Niemniej, w miarę rozwoju wydarzeń i ewolucji systemu bankowego, w środowisku zrodziła się idea wykorzystania dobrych i cennych doświadczeń zdobytych w trakcie jego budowy także w innych sferach gospodarki. Jednocześnie w warunkach zmieniających się realiów społecznych i ekonomicznych w Polsce pojawiła się potrzeba swobodnej, merytorycznej i wolnej od politycznych podziałów dyskusji o wydarzeniach i zmianach kształtujących naszą rzeczywistość nie tylko obecnie, ale przede wszystkim w odległej przyszłości – decydujących o tym, jak będzie wyglądał nasz kraj za kilkanaście i kilkadziesiąt lat. W ten sposób w roku 2004 w Związku Banków Polskich zainaugurowano spotkania z cyklu Klub Polska 2015+, stwarzające możliwość wymiany poglądów z wybitnymi ekspertami i autorytetami w istotnych dla dalszego rozwoju Polski dziedzinach. W Kapitule Klubu zasiedli: prof. Krzysztof Jajuga, prof. Krzysztof Jasiecki, prof. Ryszard Kokoszczyński, dr Jerzy W. Pietrewicz, prof. Witold Zatoński, prof. Łukasz A. Turski, o. Maciej Zięba oraz prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz.

Nieocenione dyskusje

Zadanie Klubu polega na promowaniu myślenia strategicznego i długookresowego o kierunkach i metodach wspierania rozwoju Polski, ze szczególnym uwzględnieniem szans, wyzwań i zagrożeń, jakie wiążą się z przekształceniami zachodzącymi w rozszerzonej Unii Europejskiej oraz procesami globalizacji. Dyskusje prowadzone w Klubie mają na celu lepsze poznanie i zrozumienie otaczającego nas świata – a parafrazując wypowiedź noblisty Douglasa C. Northa – są próbą poznania reguł gry, która toczy się w dzisiejszych realiach politycznych, gospodarczych i społecznych. Jubileuszowy dla Związku Banków Polskich rok 2011 to już siódmy rok działalności Klubu Polska 2015+. Do dziś odbyło się blisko 50 spotkań. Wśród stałych gości biorących udział w dyskusjach znajdują się przedstawiciele środowiska bankowego i finansowego, nauki, biznesu, mediów i polityki. Od przeszło dwóch lat przebieg spotkań Klubu można śledzić dzięki transmisjom realizowanym w internecie i dostępnym dla każdego na stronach Związku Banków Polskich.

Na forum Klubu dyskutowano między innymi o obliczach kryzysu energetycznego, strategii rozwoju Polski w latach 2007-2013, kryzysie węgierskim, pozaekonomicznych czynnikach rozwoju gospodarczego, poruszano problematykę amerykańskiej tarczy antyrakietowej na terytorium naszego kraju, kwestię trudnych w ówczesnym okresie przedwyborczym relacji polsko-niemieckich i możliwości ich poprawy, ważny dla środowisk finansowych temat kryzysów finansowych, ich przyczyn, konsekwencji i możliwości przeciwdziałania oraz coraz bardziej istotny problem innowacyjności w polskiej gospodarce. W ostatnim czasie w Klubie Polska 2015+ podejmowano tematykę prognozowania opartego na scenariuszach wspólnie z przedstawicielami Narodowego Programu Foresight, próbowano odpowiedzieć, w jakim kierunku zmierza dzisiejszy świat, dyskutowano na temat zaufania społecznego w Polsce, długofalowych konsekwencjach reformy emerytalnej, odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń w nauce, kulturze i polityce, próbowano wyjaśnić wątpliwości związane z globalnym ociepleniem i rolą człowieka w tym procesie, a także podjęto dyskusję na temat działalności kredytowej w okresie spowolnienia gospodarczego z perspektywy banków i przedsiębiorców oraz ewolucji stosunków strategicznych Polski i Stanów Zjednoczonych oraz nowego kształtu Unii Europejskiej. Ostatnie spotkania Klubu poświęcone zostały tematyce finansowania dalszego rozwoju Polski w kontekście programu „Polska 2030 – wyzwania rozwojowe” autorstwa zespołu ministra Michała Boniego, istocie polskiego kapitalizmu, roli zaufania w gospodarce, kierunkom zmian w polskiej ustawie zasadniczej, strategii rozwoju szkolnictwa wyższego, wielkim infrastrukturom w europejskiej przestrzeni badawczej oraz krajobrazowi po kryzysie na międzynarodowych rynkach finansowych i nastrojom społecznym w przeddzień zmian w polskim systemie emerytalnym.

Najciekawsze wypowiedzi W dotychczasowych spotkaniach Klubu Polska 2015+ Związek Banków Polskich miał zaszczyt gościć wiele wybitnych osobistości. Naszymi gośćmi byli m.in. prof. Władysław Bartoszewski, Aleksander Kwaśniewski, Tadeusz Mazowiecki, prof. Jadwiga Staniszkis, prof. Michał Kleiber, Grażyna Gęsicka, prof. Jerzy Woźnicki, prof. Piotr Winczorek, prof. Witold Orłowski, prof. Grzegorz Kołodko, prof. Edmund Wittbrodt, prof. Krzysztof Jajuga, prof. Edmund Wnuk- Lipiński, prof. Mirosława Marody, prof. Roman Kuźniar, prof. Janusz Czapiński, prof. Andrzej Sławiński, prof. Jerzy Stępień, prof. Aleksandra Wiktorow, Jan Nowicki, prof. Marek Belka, prof. Łukasz Turski, prof. Lena Kolarska-Bobińska, Jerzy Stępień, prof. Andrzej Blikle, Michał Boni, prof. Roman Kuźniar, prof. Krzysztof Kalicki, prof. Zbigniew Jaworowski, dr Bogusław Grabowski, prof. Leon Gradoń i Stanisław Ciosek. Na łamach jubileuszowego wydania miesięcznika bank przedstawiamy Państwu najciekawsze wypowiedzi, które szczególnie zapadły nam w pamięć podczas dyskusji w Klubie Polska 2015+.

Wybrał: Jacek Gieorgica


Prof. Grzegorz Kołodko
„Dokąd zmierza świat?”

Trzeba pamiętać, że próba wmówienia ludziom, że główny konflikt świata w najbliższych latach to jest tak zwane potencjalne zderzenie cywilizacji albo konflikt tak zwanych wartości zachodnich czy Zachodu, do którego zaczęliśmy się zaliczać, przede wszystkim z Chinami, a trochę mówi się ostatnio o Rosji, jest fałszywym dylematem. Główny konflikt jest cały czas między biednymi a bogatymi i ukrywanie istoty i głębi tego konfliktu polega właśnie na tym, że eksponuje się coś innego.

 

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI