bank.2011.03.okladka.01.150xMiesięcznik Finansowy BANK (marzec 2011)

  • Temat Numeru: PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY UE wymusza na bankach coraz większą ostrożność, aby lewe pieniądze nie trafiały na konta przestępców i terrorystów. Rozwiązania te uderzą nie tylko w szarą strefę, ale także w tajne fundusze wyborcze polityków. A już odczuły je fortuny zgromadzone w Europie przez afrykańskich dyktatorów, choćby Mubaraka i Kaddafiego.
  • BEZPIECZEŃSTWO IT & IT CONSULTING O biometrii, obronie przed hakerami oraz globalnych tendencjach w zarządzaniu ryzykiem bankowym i produktach dostosowanych do potrzeb konsumenckich klienta piszemy w naszych dwóch specjalistycznych raportach.
  • DWUGŁOS O SKOK-ach Projekt ustawy o SKOK-ach przewiduje poddanie ich nadzorowi KNF oraz wprowadzenie przymusowego przekształcenia w bank lub podział kasy na mniejsze jednostki, gdy suma kapitałów własnych przekroczy 10 mln euro. O proponowanych zmianach mówią: dr Marcin Piątkowski, współautor raportu Banku Światowego o SKOK-ach oraz dr Stanisław Kluza, szef Komisji Nadzoru Finansowego.

 

BANK 2011/03

BANK 2011/03

Rynek finansowy: Kronika – marzec 2011

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

Sąd zarejestrował (1 marca 2011 r.) połączenie Santander Consumer Banku S.A. oraz AIG Banku Polska S.A. Połączona instytucja będzie działała pod nazwą Santander Consumer Bank S.A. Dzięki połączeniu powstał jeden z największych banków typu consumer finance w Polsce. Spółka aktualnie posiada portfel kredytów o wartości 3,48 mld euro, depozyty na kwotę 1,073 mld euro i 240 oddziałów.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2011/03

Rynek finansowy: Jakie mogą być skutki przeregulowania polskiego systemu bankowego?

kluza.krzysztof.05.a.100xKrzysztof Kluza
Szkoła Główna Handlowa

W przypadku sektora bankowego można wyróżnić dwa rodzaje regulacji. Pierwszy to ramy instytucjonalne, których celem jest zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa sektora. Drugi to rozwiązania regulujące poszczególne zdarzenia prawne, jak np. czynności dotyczące ustanawiania zabezpieczeń, wymogi sprawozdawcze, procedury sądowe przy windykacji itp. Pierwszy rodzaj regulacji jest kluczowy dla właściwego funkcjonowania gospodarki

CZYTAJ WIĘCEJ
0001
BANK 2011/03

Promocja: Złoty Bankier 2010

Już po raz drugi odbył się wielki finał plebiscytu Złoty Bankier 2010. Wyłonione zostały zwycięskie produkty i usługi finansowe minionego roku. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Reducie Banku Polskiego, natomiast inicjatorami przedsięwzięcia były spółki z Grupy Allegro – Bankier.pl oraz PayU S.A. W uroczystości wręczenia nagród wzięło udział ok. 300 osób ze świata bankowości i finansów, mediów.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2011/03

Temat numeru: Bank to nie skarbonka na wybory

bank.2011.03.foto.18.aEuropejskie instytucje nadzorcze wymagają od krajów członkowskich i funkcjonujących w nich banków coraz większej staranności w obracaniu pieniędzmi klientów. Powodów jest wiele: walka z terroryzmem, ograniczanie działania szarej strefy, likwidowanie zorganizowanej przestępczości. Wszystko to wzmacnia fiskalizm państwa, ale utrudnia partiom politycznym pozyskiwanie nielegalnych funduszy na działalność, co daje wymierne korzyści demokracji.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2011/03

Prezentacja BIK: Udostępnianie zasobów BIK S.A. sektorowi banków spółdzielczych w latach 2006–2010: Coraz więcej informacji

W minionym pięcioleciu sektor banków spółdzielczych (tak banki zrzeszające, jak i indywidualnie banki spółdzielcze) coraz intensywniej korzystał z danych Biura Informacji Kredytowej dla oceny wiarygodności klientów. Jeszcze w roku 2006 ilość informacji płynących z BIK była stosunkowo niewielka – zaledwie 36 206. Po pięciu latach, w roku 2010, wzrosła znacząco – banki pobrały 490 176 informacji.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2011/03

Prawo: Konwojowanie wartości pieniężnych

bank.2011.03.foto.48.aŚmiało można stwierdzić, iż w dobie kart płatniczych i obrotu bezgotówkowego najsłabszym ogniwem systemu finansowego staje się właśnie transport gotówki. Próbą odpowiedzi na nowe wyzwania ma być ogłoszone na jesieni ubiegłego roku Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

CZYTAJ WIĘCEJ
Klawiatura komputera i cyfrowa kłódka
BANK 2011/03

IT – Consulting: Doradztwo z zakresu organizacji rozwoju systemów

Doświadczenia wielu firm doradczych z obszaru szeroko rozumianej informatyki wskazują, że najczęstszymi motywatorami zmian i rozwoju systemów informatycznych w bankach są dążenia do globalnej standaryzacji i ujednolicania systemów w grupach bankowych; zmiany wymogów regulacyjnych oraz istotne zmiany dotyczące relacji z klientem. Dążąc do globalnej standaryzacji i ujednolicenia systemów w grupie, międzynarodowe banki często narzucają wybór rozwiązań informatycznych wszystkim, także tym podporządkowanym w wyniku przejęcia lub fuzji.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2011/03

IT – Consulting: Decyzja sądu przez internet

Proces windykacji należności jest pierwszą procedurą prawną i sądową w naszym kraju, od początku do końca wspieraną nowoczesnymi systemami teleinformatycznymi. Łamie to stereotyp opieszałości sądów, a dłużnikom nie pozostawia wątpliwości, że zaległe zobowiązania trzeba będzie szybko uregulować. Podłączone do sytemu kancelarie komornicze decyzje wykonawcze również otrzymują drogą elektroniczną. Według Ministerstwa Sprawiedliwości wkrótce tego typu sprawy uda się zamykać w ciągu zaledwie kilku dni.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2011/03

IT – Consulting: Samodzielnie czy z pomocą specjalistów?

Branża windykacyjna odgrywa bardzo ważną rolę dla całej gospodarki. Powstawanie zaległości płatniczych na linii firma-konsument oraz pomiędzy firmami ma nie tylko negatywne skutki dla wierzyciela, który nie otrzymuje należnych pieniędzy, ale niesie za sobą konsekwencje w skali makroekonomicznej. Według Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową branża ta będzie się rozwijała bardzo dynamicznie, a do roku 2014 wartość rynku windykacji w Polsce wzrośnie do 22,2 mld zł.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2011/03

IT – Consulting: Nowoczesne rozwiązania IT a sprawne i skuteczne dochodzenie należności na drodze prawnej

bank.2011.03.foto.60.aCzy na początku drugiej dekady obecnego stulecia, w dobie dynamicznego rozwoju systemów IT możliwe jest jeszcze budowanie skutecznego i sprawnego procesu windykacji prawnej z pominięciem wsparcia specjalistycznych technologii i rozwiązań z zakresu IT? W jaki sposób rozwój technologii realnie wpływa na możliwość optymalizacji po stronie tzw. wierzycieli masowych, w tym przede wszystkim banków, procesu skutecznego zarządzania swoimi wierzytelnościami, w szczególności w przypadku powierzenia dochodzenia należności na drodze prawnej wyspecjalizowanym kancelariom prawnym?

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2