IT – Consulting: Nowoczesne rozwiązania IT a sprawne i skuteczne dochodzenie należności na drodze prawnej

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2011.03.foto.60.aCzy na początku drugiej dekady obecnego stulecia, w dobie dynamicznego rozwoju systemów IT możliwe jest jeszcze budowanie skutecznego i sprawnego procesu windykacji prawnej z pominięciem wsparcia specjalistycznych technologii i rozwiązań z zakresu IT? W jaki sposób rozwój technologii realnie wpływa na możliwość optymalizacji po stronie tzw. wierzycieli masowych, w tym przede wszystkim banków, procesu skutecznego zarządzania swoimi wierzytelnościami, w szczególności w przypadku powierzenia dochodzenia należności na drodze prawnej wyspecjalizowanym kancelariom prawnym?

Michał Korgol
Partner w Kancelarii Prawniczej Maciej Panfil i Partnerzy

Jeszcze pod koniec lat 90. i na początku obecnego stulecia support technologii IT w zakresie windykacji prawnej ograniczał się często wyłącznie do obsługi mało zaawansowanych programów umożliwiających obsługę spraw na drodze postępowania sądowego lub egzekucyjnego i generowania dla wierzycieli podstawowych raportów. Wierzyciele ci, w tym banki, niejednokrotnie – z uwagi na ograniczone możliwości kontrolne, jak również ze względu brak realnego wpływu na zarządzanie swoim portfelem – odstępowali od powierzania obsługi spraw podmiotom zewnętrznym lub wprowadzali do obsługi stosowne ograniczenia, które z kolei nie pozwalały uzyskiwać pełnych korzyści z procesu.

Rozwój rynku windykacji prawnej

W ostatnich latach nastąpił niewątpliwie zdecydowany rozwój rynku windykacji prawnej świadczonej przez wyspecjalizowane zewnętrzne kancelarie prawne. Nowoczesna myśl technologiczna wsparta wieloletnim doświadczeniem praktycznym oraz wyspecjalizowanymi kadrami z rozbudowanymi strukturami IT zaowocowała wprowadzeniem na rynek nowatorskich narzędzi i rozwiązań dających wierzycielom w zasadzie niczym nieograniczone możliwości m.in. w zakresie:

 1. dostępu on-line do skanów wszelkiej dokumentacji procesowej występującej w sprawach;
 2. scoringu dłużnika i dokonywania dowolnych analiz jego zachowań oraz spłacalności w toku prowadzonych postępowań przedsądowych, sądowych i egzekucyjnych;
 3. sprawowania pełnej kontroli nad właściwym przebiegiem prowadzonych przez kancelarie postępowań przedsądowych, sądowych i egzekucyjnych oraz wywiązywania się z ustalonych zasad współpracy;
 4. sprawowania pełnej kontroli nad ponoszonymi kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego i sposobem ich rozliczania;
 5. otrzymywania lub samodzielnego generowania dowolnie zdefiniowanych raportów;
 6. automatycznych sposobów transferu danych gotowych do bezpośredniego zaimplementowania do systemów własnych wierzycieli;
 7. optymalizacji procesu wewnętrznego i zewnętrznego na podstawie otrzymywanych z kancelarii raportów i analiz dotyczących procesu.

Jednym z narzędzi, które bez wątpienia w istotny sposób przyczyniło się do zapewnienia wierzycielom powyższych możliwości, było wdrożenie do procedur współpracy możliwości nieograniczonego korzystania przez wierzycieli z raportu on-line. Raportu, który z jednej strony ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI