BS w Płońsku i BS w Załuskach łączą się 31 grudnia 2019 r.

BS w Płońsku i BS w Załuskach łączą się 31 grudnia 2019 r.
Fot. BS w Płońsku
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Dwa działające na rynku lokalnym banki: Bank Spółdzielczy w Płońsku oraz Bank Spółdzielczy w Załuskach postanowiły połączyć się i stworzyć jeden silniejszy, nowoczesny i bezpiecznie zarządzany podmiot finansowy.

#BSwPłońsku: Zmianie nie ulegną numery rachunków bankowych, a także karty i numery PIN #BankiSpółdzielcze BankowośćSpółdzielcza #BSwZałuskach #IntegracjaBanków

Integracja Banków jest procesem naturalnym, uzasadnionym biznesowo i geograficznie. Połączenie Banków zostało zaplanowane na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Po połączeniu nowy podmiot finansowy będzie prowadził działalność pod firmą Bank Spółdzielczy w Płońsku.

Wyższy poziom usług

Celem połączenia jest przede wszystkim spełnienie oczekiwań Klientów, dotyczących oferowanych produktów bankowych oraz zapewnienie usług na najwyższym poziomie.

Nowy Bank, dzięki integracji, zwiększy sieć dystrybucji produktów, zoptymalizuje proces sprzedaży i poprawi efektywność.

Bez utrudnień dla klientów

Cały proces łączenia Banków pozostanie nieodczuwalny dla Klientów i w żaden sposób nie będzie wpływał na jakość obsługi. Zmiany prawne wynikające z połączenia nie nakładają na Klientów dodatkowych obowiązków.

Zmianie nie ulegną numery rachunków bankowych, a także karty i numery PIN. Nie będą konieczne wizyty Klientów w placówkach, a zapisy umów zawartych z Bankiem Spółdzielczym w Załuskach pozostaną w mocy i nie będą wymagały podpisania aneksu.

Banki dokładają wszelkich starań, by wszystkie działania konsolidacyjne postępowały systematycznie i bez zakłóceń.

Formalne decyzje

Odpowiednie uchwały, potwierdzające wolę połączenia będą podjęte przez Zebrania Przedstawicieli obu Banków.

Banki są przekonane, że podjęta decyzja to bardzo dobre rozwiązanie, a poprzez połączenie dysponować będą doskonałą ofertą, sprawniejszą organizacją, profesjonalną obsługą i najlepszymi rozwiązaniami technologicznymi.

Dzięki temu będzie można zaoferować bogatszą ofertę. Połączenie wpłynie pozytywnie na zwiększenie pozycji konkurencyjnej nowego Banku na rynku usług finansowych.

Umożliwi także wsparcie lokalnego środowiska oraz pozwoli być blisko tych, którzy szukają bezpiecznego, stabilnego, a przede wszystkim zaufanego partnera w przedsięwzięciach finansowych.

Źródło: Bank Spółdzielczy w Płońsku