BIK Indeks – PKM w kwietniu pokazuje odwilż na rynku kredytów hipotecznych

BIK Indeks – PKM w kwietniu pokazuje odwilż na rynku kredytów hipotecznych
Waldemar Rogowski, fot. BIK
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
"Wiosenne słońce roztopiło lód, który zmroził popyt na kredyty mieszkaniowe, co pozwala z pewnym optymizmem patrzeć na rynek kredytów mieszkaniowych tym bardziej, że w lecie zostanie mu podany steryd w postaci rządowego programu kredytu na 2% " - prof. Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK komentuje BIK Indeks Popytu na Kredyty Mieszkaniowe w kwietniu tego roku.

O 16,2% spadła wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe w kwietniu 2023 r. – informuje BIK Indeks Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks – PKM). Wartość Indeksu oznacza, że w kwietniu 2023 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę niższą o 16,2% w porównaniu do kwietnia 2022 r.

W kwietniu 2023 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 20,88 tys. potencjalnych kredytobiorców w porównaniu do 28,42 tys. rok wcześniej – jest to spadek o 26,5%. W porównaniu do marca 2023 r. liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy spadła o 6,0%.

Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w kwietniu br. wyniosła 383,36 tys. zł i była wyższa o 8,3% w relacji do wartości z kwietnia 2022 r. W porównaniu do marca 2023 r. była wyższa o 2,8%.

Rekordowa średnia kwota wnioskowanego kredytu mieszkaniowego

„Symptomem trwałej poprawy sentymentu do kredytów mieszkaniowych będzie dopiero dodatni odczyt indeksu, potwierdzający, że w danym miesiącu złożono zapytania na wyższą kwotę niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku – mówi prof. Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK.

Jego zdaniem w obecnej sytuacji warto przede wszystkim śledzić zachowanie dwóch komponentów składowych Indeksu, tj. liczbę osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy oraz średnią kwotę wnioskowanego kredytu.

Jak wskazuje obniżenie wymagań co do wartości bufora na stopę procentową spowodowało wzrost zdolności kredytowej, który widoczny jest we wzroście średniej kwoty wnioskowanego kredytu. W porównaniu do marca 2023 r. wzrosła o 2,8% i jest rekordową kwotą w historii indeksu.

Znaczny wzrost liczby osób wnioskujących o kredyty mieszkaniowe

„W  obecnej sytuacji rynkowej wskaźnikiem, który najlepiej pokazuje bieżącą sytuację popytu na kredyty mieszkaniowe, jest liczba osób wnioskujących. W tym aspekcie kwiecień br. przyniósł, co prawda spadek liczby wnioskujących o kredyt mieszkaniowy w relacji do marca br. (-6,0%), ale przy czterech dniach roboczych mniej. Gdyby przeliczyć liczbę wnioskodawców na dzień roboczy to w kwietniu mielibyśmy wzrost w relacji do marca o 13,7%” – wyjaśnia główny analityk Grupy BIK.

Źródło BIK
Źródło: BANK.pl