Bezrobocie już poniżej 6 proc.

Bezrobocie już poniżej 6 proc.
Monika Fedorczuk For. Konfederacja Lewiatan
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Przedsiębiorcy raczej nie będą na większą skalę zatrudniać osób długotrwale bezrobotnych i bez aktualnych kwalifikacji. Nadal brakuje bowiem nowych pomysłów na skuteczną aktywizację.

Nadal brakuje nowych pomysłów na skuteczną aktywizację szczególnie osób długotrwale bezrobotnych i bez aktualnych kwalifikacji #bezrobocie #praca #GUS @LewiatanTweets

Dane GUS potwierdziły wcześniejsze doniesienia resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, dotyczące spadku bezrobocia w marcu do 5,9 proc., w stosunku do 6,1 proc. w lutym i towarzyszącego mu zmniejszeniu liczby zarejestrowanych osób w powiatowych urzędach pracy do 984,7 tys. osób.

Obecna sytuacja na rynku pracy korzystna dla pracujących

Obecna sytuacja na rynku pracy jest korzystna dla pracujących – niskie bezrobocie i rosnące płace powodują, że stosunkowo łatwo jest podjąć i utrzymać zatrudnienie, szczególnie jeśli rośnie popyt na prace sezonowe (m.in. w budownictwie, rolnictwie i turystyce).

Mniej bezrobotnych

Spadek liczby osób zarejestrowanych jako bezrobotne nie jest znaczący (spadek o 32 tys. w skali kraju) i trudno oszacować na ile jest on wynikiem powrotu tych osób na rynek pracy, a na ile uruchomieniem programów aktywizacyjnych finansowanych ze środków Funduszu Pracy.

Czytaj także: Stopa bezrobocia spadła do 5,9 proc. w marcu >>>

Mimo utrzymującego się od ponad dwóch lat dużego zapotrzebowania na pracę, którego nie zaspakaja nawet napływ pracowników cudzoziemskich, nie wydaje się, aby osoby zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy mogły w całości trafić na rynek pracy. Nadal brakuje nowych pomysłów na skuteczną aktywizację szczególnie osób długotrwale bezrobotnych i bez aktualnych kwalifikacji.

Źródło: Konfederacja Lewiatan