Inflacja wkrótce powyżej celu inflacyjnego

Inflacja wkrótce powyżej celu inflacyjnego
Fot. stock.adobe.com / Robert
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
"Dzisiejsze dane są spójne z naszym scenariuszem, zgodnie z którym w marcu inflacja osiągnęła swoje minimum lokalne. Prognozujemy, że kolejne miesiące przyniosą stopniowy wzrost inflacji związany w znacznym stopniu z wygaszaniem działań osłonowych w obszarze cen nośników energii i wzrostem dynamiki cen żywności' - napisał w swoim komentarzu Jakub Olipra, Starszy Ekonomista w Credit Agricole Bank Polska odnosząc się do danych GUS z 15 maja o inflacji w kwietniu, która wyniosła 2,4% r/r .

„W konsekwencji w II poł. br. znajdzie się ona ponownie powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5% r/r). Prognozujemy, że w całym 2024 r. inflacja średniorocznie wyniesie 3,3% wobec 11,6% w 2023 r., a w 2025 r. wzrośnie do 3,6%” – stwierdza Jakub Olipra.

Zdaniem Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan jest szansa, że inflacja w tym roku średniorocznie nie przekroczy 5-ciu procent. Jak przekonuje wynika to z faktu, że rząd wycofa się tylko z części rozwiązań w tarczach inflacyjnych.

„Jest to o tyle istotne, że przekroczenie tej wartości spowoduje, przynajmniej w obecnym stanie prawnym, kolejną podwójną podwyżkę płacy minimalnej w 2026 r.” – zauważa ekspert Konfederacji Lewiatan.

W kwietniu spadły ceny tylko w transporcie r/r

Inflacja konsumencka wyniosła 2,4% w ujęciu rocznym w kwietniu 2024 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,1%.

„Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2024 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,4% (przy wzroście cen usług – o 6,2% i towarów – o 1,1%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,1% (w tym towarów – o 1,1% i usług – o 0,9%)” – czytamy w komunikacie.

W kwietniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie żywności (o 2,2%), transportu (o 1,6%), odzieży i obuwia (o 2,6%), rekreacji i kultury (o 1,2%) oraz mieszkania (o 0,3%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,54 pkt proc., 0,15 pkt proc., 0,10 pkt proc., 0,08 pkt proc. i 0,07 pkt proc. Niższe ceny w zakresie łączności (o 0,8%) obniżyły wskaźnik o 0,03 pkt proc, podano także.

„W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie restauracji i hoteli (o 8,3%), mieszkania (o 1,5%) oraz żywności (o 1,4%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 0,45 pkt proc., 0,38 pkt proc. i 0,37 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 1,6%) obniżyły wskaźnik o 0,15 pkt proc.” – czytamy dalej.

Poniżej zmiany % wskaźnika CPI w kwietniu w ujęciu r/r

 % r/r
Ogółem 2,4
   Żywność i napoje bezalkoholowe1,9
   Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe4,6
Odzież i obuwie0,4
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii1,4
   Wyposażenie  mieszkania  i  prowadzenie gospodarstwa domowego2,2
Zdrowie3,9
Transport-1,6
Łączność1,7
Rekreacja i kultura4,5
Edukacja9
Restauracje i hotele8,3
Inne towary i usługi 5,1

Źródło: ISBnews, Credit Agricole Bank Polska S.A., Konfederacja Lewiatan