Monika Fedorczuk

Monika Fedorczuk
Komentarze ekspertów | Rynek pracy

Pracodawcy dają podwyżki, aby utrzymać pracowników

Podwyżki w 2021 roku nie zahamowały malejącej satysfakcji Polaków z aktualnego wynagrodzenia, a presja płacowa utrzyma się. Ponad połowa pracowników nie otrzymała podwyżek w zeszłym roku, a jedna czwarta jest niezadowolona ze swoich wynagrodzeń. Jednocześnie połowa ankietowanych spodziewa się podwyżek w tym roku – wynika z najnowszej edycji badania „Monitor Rynku Pracy” przeprowadzonego przez Instytut Badawczy Randstad i Instytut Badań Pollster.

CZYTAJ WIĘCEJ
Napis na klawiaturze komputera: wyślij CV
Rynek pracy

Coraz więcej Polaków widzi szansę na znalezienie tak samo dobrej lub lepszej pracy

Szansę na znalezienie tak samo dobrej lub lepszej pracy widzi 66% ankietowanych w III kw. br. wobec 62% rok temu oraz wobec 70% w I kw. 2020 roku tj. przed wybuchem pandemii, wynika z 45. edycji „Monitora Rynku Pracy” Instytutu Badawczego Randstad. Odsetek osób, które oczekują, że w przypadku utraty pracy znajdą nowe, jakiekolwiek zatrudnienie wyniósł 85% w III kw. br. wobec 84% rok temu i 89% w I kw. 2020 r.

CZYTAJ WIĘCEJ
Monika Fedorczuk
Rynek pracy

Monika Fedorczuk z Konfederacji Lewiatan: rotacja pracowników wyzwaniem dla pracodawców; niektóre branże czekają przeobrażenia

Rotacja pracowników stała się dużym wyzwaniem dla pracodawców, próby jej ograniczenia widać m.in. w ostatnich wzrostach wynagrodzeń w polskiej gospodarce – powiedziała ekspertka rynku pracy Konfederacji Lewiatan, Monika Fedroczuk. Ekspertka wskazała również, że branże z obszaru usług gastronomicznych oraz rozrywkowych czekają w kolejnych latach przeobrażenia, wynikające ze zmiany nawyków wśród konsumentów.

CZYTAJ WIĘCEJ
Monika Fedorczuk
Komentarze ekspertów | Rynek pracy

Polska gospodarka potrzebuje cudzoziemców

Zmiany zaproponowane w projekcie ustawy o cudzoziemcach są niewystarczające i nie uwzględniają wielu kwestii związanych z deficytem pracowników na naszym rynku pracy. Konfederacja Lewiatan proponuje m.in. utrzymanie, z pewnymi korektami, ułatwionej procedury uzyskiwania dostępu do polskiego rynku pracy dla obywateli wybranych krajów, zmiany w zakresie zezwolenia na pracę, szybszą ścieżkę obsługi pracodawców czy poprawienie jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę wydawanego przez urzędy wojewódzkie.

CZYTAJ WIĘCEJ
alkomat, dwóch pracowników, badanie
Rynek pracy

Pracodawca będzie miał prawo do samodzielnego badania trzeźwości pracownika?

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zaproponowało zmiany w Kodeksie pracy oraz ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dotyczące badania trzeźwości pracowników. Wychodzą one naprzeciw postulatom pracodawców, ale niektóre szczegółowe przepisy, np. związane z niedopuszczaniem do pracy czy przechowywaniem informacji o badaniu trzeźwości, wymagają jeszcze doprecyzowania – uważa Konfederacja Lewiatan.

CZYTAJ WIĘCEJ
Monika Fedorczuk
Komentarze ekspertów | Rynek pracy

Polski Ład: wyższa kwota wolna od podatku zachęci do legalnej pracy?

• Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, zaproponowane w Polskim Ładzie, zachęci do legalnej pracy osoby, które obecnie wykonują zajęcia niskopłatne, często dorywcze w szarej strefie. Może również zmotywować do szukania pracy osoby bierne zawodowo, utrzymujące się głównie ze świadczeń społecznych – uważa Konfederacja Lewiatan.

CZYTAJ WIĘCEJ
Monika Fedorczuk
Komentarze ekspertów | Rynek pracy

Jak zwiększyć zatrudnienie i tworzyć nowe miejsca pracy?

Bez skutecznych środków podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowania istnieje ryzyko, że transformacja cyfrowa i ekologiczna doprowadzą do likwidacji wielu miejsc pracy i wzrostu bezrobocia. Jednym ze sposobów, który może temu zapobiec jest Fundusz Podnoszenia Kwalifikacji i Kompetencji, który poparli partnerzy społeczni – napisała Konfederacja Lewiatan w stanowisku dotyczącym „Zalecenia Komisji Europejskiej w sprawie skutecznego aktywnego wspierania zatrudnienia w następstwie kryzysu związanego z Covid-19”.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 5