Znaczne osłabienie koniunktury w Polsce w I. kwartale ’24 – komentarz głównego ekonomisty BCC

Znaczne osłabienie koniunktury w Polsce w I. kwartale ’24 – komentarz głównego ekonomisty BCC
Stanisław Gomułka. Źródło: BCC.
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Najnowsze dane GUS pokazują spadek produkcji przemysłowej o 5,5 proc. oraz spadek aktywności w budownictwie o 4,3 proc. To większe spadki niż przewidywali analitycy, czytamy w informacji prasowej BCC.

Spadek tempa wzrostu produkcji przemysłowej ma miejsce pomimo wzrostu sprzedaży detalicznej w III kw. r/r o 5 proc., jest to spowodowane  wzrostem realnego funduszu płac o 9 proc.

– Ekonomiści ING obniżają prognozę wzrostu PKB w I kwartale 2024 do 1,5 proc. r/r,  po tylko 1 proc. r/r w kwartale IV 2023.  Nowe dane dotyczą także eksportu netto Polski i koniunktury w krajach rozwiniętych.

Ta koniunktura w roku 2023 był słaba, aktywność bliska recesyjnej. Trend wzrostu PKB na mieszkańca  w tych krajach to 1.5 proc. rocznie.

Ostra polityka monetarna w tych krajach dobiega jednak końca. Poprawa koniunktury będzie mieć miejsce już w roku 2024, co przełoży się na wzrost eksportu netto Polski, a w rezultacie także na stopniowy  wzrost PKB z około 1,5 proc. w roku 2024  w kw. I do około 3 proc. w kwartałach II-IV – mówi Stanisław Gomułka, główny ekonomista BCC.

Czytaj także: „Inwestycje w Polsce oczami biznesu. Regres i nadzieje” raport ING i EKG

Zmiany dotyczą także tempa inflacji  i wydatków publicznych 

– Utrzymanie przez RPP stopy referencyjnej na poziomie 5,75 proc. i podtrzymanie osłony antyinflacyjnej przez rząd Donalda Tuska  obniżyło w kw. I inflację do około 2 proc.

W tym obszarze wchodzimy w okres znacznych zmian: usunięcie osłony antyinflacyjnej doprowadzi w rezultacie do wzrostu inflacji do około 4 proc. r/r.

Może też dojść do niewielkiego obniżenie stopy referencyjnej – dodaje ekspert BCC.

W ryzykownym obszarze finansów publicznych w roku 2024-2025 będziemy mieć nadal wysoki deficyt finansów publicznych i szybko rosnącą relację długu publicznego do PKB – twierdzi Stanisław Gomułka.

Czytaj także: 20 lat obecności Polski w Unii Europejskiej – raport Fundacji Wolności Gospodarczej

Organizacje przedsiębiorców, w szczególności BCC, nalegają na 3 zmiany ustawowe

1. Szybką  korektę ustawy o finansach publicznych  przez włączenie tzw. wydatków pozabudżetowych do budżetów państwa i budżetów instytucji samorządowych;

2. Obniżenie deficytu sektora finansów publicznych liczonego według kryteriów unijnych po roku 2025 do poziomu poniżej 3% PKB;

3. Podtrzymanie jako średniookresowy cel wejście Polski do strefy euro.

W ważnym dla wzrostu gospodarczego obszarze zmian technologicznych potrzebne są działania pobudzające inwestycje prywatne, w tym szczególnie zaawansowane technologicznie  inwestycje zagraniczne.

Dotyczy to także m. in. sektora energetycznego.

Czytaj także: Bankowość i Finanse | Gospodarka | Europejska gospodarka w rozsypce

Źródło: Business Centre Club / BCC