Jak zreformować polski system emerytalny – rekomendacje BCC

Jak zreformować polski system emerytalny – rekomendacje BCC
Fot. stock.adobe.com / Tomasz Warszewski
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Eksperci Business Centre Club opracowali rekomendacje dotyczące usprawnienia polskiego systemu emerytalnego. Reforma jest trudna, ale konieczna dla zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego osób w wieku emerytalnym, a także stabilności rynku pracy oraz finansów publicznych, podkreśla Organizacja w komunikacie prasowym.

Eksperci BCC, w tym główny ekonomista Business Centre Club prof. Stanisław Gomułka twierdzą, że:

  1. System emerytur pomostowych powinien być traktowany jako wygasający. Dopuszczamy jednak – zakładając, że to wyjątek od reguły – utrzymywanie systemu w bardzo ograniczonym zakresie.

2. Wprowadzenie do systemu emerytalnego tzw. emerytur stażowych bez ograniczeń może prowadzić do nieracjonalnie nadmiernego obniżenia przeciętnego wieku emerytalnego, który w Polsce jest już niski – szczególnie w przypadku kobiet. Aby temu zapobiec, należałoby wprowadzić minimalny staż jako warunek otrzymania tego typu świadczenia.

3. W Unii Europejskiej formalny wiek emerytalny kobiet i mężczyzn jest taki sam we wszystkich krajach z wyjątkiem Polski i Rumunii. BCC rekomenduje zrównanie wieku kobiet i mężczyzn jako obowiązującej zasady. Taka zmiana podwyższy emerytury kobiet, teraz przeciętnie bardzo niskie, poprawi finanse FUS i zwiększy aktywność zawodową w obszarze 55+, również obecnie będącą na bardzo niskim poziomie.

4. Należy zlikwidować tzw. okres ochronny, wymuszający zatrudnienie przez 4 lata przed dojściem do formalnego wieku emerytalnego. Takie wymuszanie zmniejsza bowiem zainteresowanie pracą w tym okresie i czasem zmusza do wcześniejszych zwolnień z pracy.

Czytaj także: Postawa polskich polityków to gwarancja sukcesu Ogólnoeuropejskiego Indywidualnego Produktu Emerytalnego?

PIT od dochodów a prawo do emerytury

Ponadto BCC rekomenduje:

– eliminację podatku PIT od dochodów z pracy po przekroczeniu formalnego wieku emerytalnego;

– eliminację składek emerytalnych przez pracowników i przedsiębiorców po przekroczeniu przez pracowników formalnego wieku emerytalnego pod warunkiem, że są to osoby, które zdecydowały się skorzystać z przysługującego im świadczenia emerytalno-rentowego.

Czytaj także: Komu, kiedy opłaca się szybkie przejście na emeryturę?

Źródło: Business Centre Club / BCC