Bez wsparcia kolejne hotele, restauracje, kawiarnie, bary nie przetrwają zimy, branżowy Barometr EFL na I kwartał 2022 roku

Bez wsparcia kolejne hotele, restauracje, kawiarnie, bary nie przetrwają zimy,  branżowy Barometr EFL na I kwartał 2022 roku
Fot. stock.adobe.com /OlegDoroshin
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Subindeks Barometru EFL dla sektora HoReCa na I kwartał 2022 roku był najniższy wśród 6 branż i wyniósł tylko 45,7 pkt. To spadek o 1,5 pkt. w porównaniu do poprzedniego kwartału i wynik porównywalny do tego sprzed roku. Restauratorzy i hotelarze wciąż najbardziej obawiają się trwającej sytuacji pandemicznej. Ponad połowa z nich spodziewa się mniejszej liczby gości i zamówień, najwięcej ze wszystkich badanych sektorów. Co więcej, kolejne fale koronawirusa pogarszają sytuację finansową przedstawicieli HoReCa - 51% badanych potrzebuje dodatkowego zastrzyku gotówki na prowadzenie bieżącej działalności.

‒ Po wybuchu entuzjazmu w połowie 2021 roku, kiedy subindeks dla HoReCa na III kwartał osiągnął wartość prawie 60 pkt. i był najwyższym wśród 6 badanych sektorów, nie ma już śladu. Tak jak pod koniec 2021 roku, tak i z początkiem 2022 roku nastroje restauratorów i hotelarzy wróciły do pandemicznej, smutnej normy.

Świadczą o tym nie tylko prognozowana mniejsza sprzedaż czy brak planów inwestycyjnych, ale coraz większe zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne. W dobie prosperity, przed kryzysem, te środki w większości przypadków były potrzebne do realizacji inwestycji w rozwój biznesu. Teraz najpewniej są konieczne do utrzymania działalności – na opłaty czynszów za najem lokalu, na wynagrodzenia pracowników czy nawet na spłatę dotychczasowych zobowiązań.

Nastroje restauratorów i hotelarzy wróciły do pandemicznej, smutnej normy

Bez wątpienia HoReCa odczuje najboleśniej ekonomiczne powikłania COVID-19. Dodając do tego galopującą inflację, wzrost cen energii, gazu, podatków oraz wynikającą z nich presję płacową wśród pracowników, to możemy być przekonani, że kolejne hotele, restauracje, kawiarnie, bary nie przetrwają tej zimymówi Radosław Woźniak, prezes EFL.

Źródło: EFL

Czytaj także: Czwarta fala koronawirusa ponownie najgroźniejsza dla HoReCa

Pusta kasa

Na niższą w porównaniu do poprzedniego pomiaru wartość subindeksu Barometru EFL dla HoReCa na I kwartał 2022 roku (45,7 pkt., -1,5 pkt. kwartał do kwartału) największy wpływ miały prognozy w obszarze sprzedaży.

Pesymistyczne prognozy sprzedażowe nie pozostają bez wpływu na płynność finansową. Jej pogorszenia spodziewa się niemal połowa przedsiębiorców (49%)

52,5 proc. hoteli, restauracji i firm cateringowych prognozuje spadek zamówień w swoich lokalach w pierwszych trzech miesiącach tego roku. Jest to najwyższy wynik wśród 6 badanych branż. Tylko 4 proc. ankietowanych liczy na większą sprzedaż, a 42,5% nie spodziewa się większych zmian w porównaniu do ostatnich miesięcy ubiegłego roku.

Pesymistyczne prognozy sprzedażowe nie pozostają bez wpływu na płynność finansową. Jej pogorszenia spodziewa się niemal połowa przedsiębiorców (49%), również najwięcej wśród 6 badanych sektorów.

Warto zwrócić uwagę na wysoki odsetek przedsiębiorców prognozujących większe zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne. Aż 51% potrzebuje dodatkowego wsparcia finansowego. Z pewnością będzie potrzebne na dokapitalizowanie bieżącej działalności, a nie (jak to bywało najczęściej przed pandemią) na planowane inwestycje i rozwój przedsiębiorstwa.

Mniej inwestycji, mniej leasingu

W przypadku planów inwestycyjnych dominuje stagnacja. W branży HoReCa odsetek MŚP nie przewidujących zmian wyniósł aż 95%. Nikt nie wskazał na zwiększenie inwestycji, a 5% spodziewa się ich obcięcia.

Ostatnie wyniki Związku Polskiego Leasingu potwierdzają, że segmenty, które są mocno uzależnione od bieżącej sytuacji gospodarczej, takie jak gastronomia, odnotowują słabsze wyniki.

W przypadku planów inwestycyjnych dominuje stagnacja. W branży HoReCa odsetek MŚP nie przewidujących zmian wyniósł aż 95%

Z danych ZPL wynika, że biznes gastronomiczny w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2021 roku mniej inwestował. Wartość leasingu sprzętu gastronomicznego od początku stycznia 2021 do końca września 2021 roku wyniosła 144,5 mln zł, o 11 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2020 roku.

Wartość głównego indeksu Barometru EFL na I kwartał 2022 roku wyniosła 48,9 pkt. Osiągnięty poziom jest o 1,4 pkt. niższy niż w IV kwartale 2021 roku.


Barometr EFL dla HoReCa na I kwartał 2022:

•          Subindeks: 45,7 pkt. (-1,5 pkt. kw./kw.), najniższy wskaźnik wśród 6 badanych sektorów;

•          Inwestycje: 95 proc. przedsiębiorców prognozuje podobny poziom inwestycji co kwartał wcześniej;

•          Sprzedaż: 52,5 proc. przedsiębiorców prognozuje spadek sprzedaży; najwięcej wśród 6 badanych sektorów;

•          Płynność finansowa: 49 proc. przedsiębiorców prognozuje pogorszenie płynności finansowej; najwięcej wśród 6 badanych sektorów;

•          Finansowanie zewnętrzne: 51 proc. przedsiębiorców prognozuje większe zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne.


Źródło: Europejski Fundusz Leasingowy / EFL