Będzie więcej ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa, Fortinet i IBM współpracują przy SkillsBuild

Będzie więcej ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa, Fortinet i IBM współpracują przy SkillsBuild
Fot. stock.adobe.com / Sikov
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Fortinet zapowiedział integrację własnego programu szkoleń i certyfikacji Network Security Expert ze stworzoną przez IBM cyfrową platformą SkillsBuild, zapewniającą użytkownikom rozwój umiejętności zawodowych dotyczących najnowszych technik, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem.

#SandraWheatley: #Fortinet, jako firma technologiczna i organizacja szkoleniowa będzie współpracować z #IBM, aby ułatwić każdemu rozpoczęcie kariery w dziedzinie #Cyberbezpieczeństwo @Fortinet @IBM

Fortinet i IBM skoncentrują się na zaprojektowaniu nowych ścieżek kariery w dziedzinie cyfrowej ochrony poprzez szkolenie osób dotychczas nieposiadających doświadczenia w tym zakresie, jak też podejmą działania w zakresie wzajemnego łączenia uczestników szkoleń z pracodawcami.

Podjęta współpraca podkreśla zaangażowanie firmy Fortinet w społeczną odpowiedzialność biznesu, która ma na celu wypełnienie luki kompetencyjnej dotyczącej cyberbezpieczeństwa dzięki podejmowanej globalnej współpracy z różnymi podmiotami oraz programowi edukacyjnemu dostępnemu w ramach Network Security Expert (NSE) Training Institute.

Rośnie popyt na ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa

Cyberochrona to obecnie bardzo szybko rosnąca dziedzina rynku, a globalna pandemia koronawirusa tylko zwiększyła popyt na rozwiązania zabezpieczające. Badanie przeprowadzone przez firmę edukacyjną (ISC)2 wykazało, że 81% respondentów postrzega ochronę cyfrowych zasobów jako priorytet, ponieważ pracownicy pracują zdalnie z powodu COVID-19.

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów z dziedziny cyberochrony rośnie również potrzeba przyciągnięcia szerszej, bardziej zróżnicowanej i geograficznie rozproszonej siły roboczej.

Ostatnia ankieta Fortinet wykazała, że 68% przedsiębiorstw ma problemy z rekrutacją, zatrudnianiem i utrzymaniem utalentowanych pracowników z dziedziny cyberbezpieczeństwa. W związku z globalną pandemią, wyzwanie to znacznie wzrosło.

Czytaj także: Jak korzystać z aplikacji webowych, aby firma mogła bezpiecznie zdalnie pracować

Fortinet i IBM łączą siły w celu zwiększenia dostępności ekspertów ds. bezpieczeństwa

Partnerstwo firm Fortinet i IBM pomoże rozwiązać ten problem dzięki platformie cyfrowej SkillsBuild. Zapewnia ona osobom poszukującym pracy, w tym długotrwale bezrobotnym, uchodźcom, ubiegającym się o azyl, weteranom i studentom, ocenę zdolności do pracy zawodowej, kursy edukacyjne, spersonalizowany coaching oraz warsztaty, które pomogą im wejść na rynek pracy lub ponownie na nim zaistnieć.

Portfolio platformy SkillsBuild zostanie rozbudowane o szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa oferowane przez Fortinet NSE Training Institute dla osób szukających pracy w tej branży.

Inicjatywy Fortinet dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu

Jednym z głównych obszarów, na których koncentrują się inicjatywy Fortinet w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), jest rozwiązywanie problemów związanych z brakiem kwalifikacji w zakresie cyberbezpieczeństwa poprzez współpracę z innymi przedsiębiorstwami, instytucjami akademickimi w ramach programu Akademia Bezpieczeństwa oraz rządami na całym świecie.

Fortinet współpracuje z globalnymi liderami z różnych sektorów, aby pomóc w kształtowaniu przyszłości rynku cyberochrony i rozwijać cyfrową gospodarkę. Oprócz strategicznego partnerstwa z IBM w celu zwiększenia dostępności ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa, Fortinet jest członkiem założycielem afiliowanego przy Światowym Forum Ekonomicznym (WEF) Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz stowarzyszenia ochrony przed cyberatakami Cyber Threat Alliance.

Firma współpracuje również z Agencją Komunikacji i Informacji NATO oraz jest członkiem eksperckiej grupy roboczej w ramach Interpolu.

Dodatkowo oferuje szkolenia i certyfikaty za pośrednictwem jednostki NSE Training Institute w celu zapewnienia dalszego rozwoju umiejętności i przekwalifikowywania się specjalistów IT.

Niedawno Fortinet udostępnił bezpłatnie wszystkie szkolenia NSE Training Institute dotyczące cyberbezpieczeństwa, aby pomóc w zaspokojeniu szybko zmieniających się potrzeb firm dotyczących ochrony rozproszonej i zdalnej siły roboczej. Kursy te dają indywidualnym osobom możliwość zdobycia nowej wiedzy lub zwiększenia praktycznych umiejętności.

Czytaj także: Jak lokalne i chmurowe serwery firm wykorzystywane są w cyberpodziemiu do nielegalnych celów

Komentarze i opinie

Sandra Wheatley, SVP, Customer Marketing, Threat Intelligence and Influencer Communications, Fortinet:

„Cieszymy się z możliwości współpracy z IBM, polegającej na zintegrowaniu programu szkoleń i certyfikacji Fortinet Network Security Expert z platformą cyfrową IBM SkillsBuild. Dzięki temu jeszcze skuteczniej można sobie radzić z problemem niedoboru wykwalifikowanych ekspertów na rynku IT.

Fortinet, jako firma technologiczna i organizacja szkoleniowa będzie współpracować z IBM, aby ułatwić każdemu rozpoczęcie kariery w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, niezależnie od jego pochodzenia, wcześniejszego dostępu do edukacji czy doświadczeń życiowych”.

Lisa Neddam, SkillsBuild Program Leader, IBM Corporate Social Responsibility:

„Przedsiębiorstwa stoją dziś przed wyzwaniami, do rozwiązania których nie zawsze przydatne jest tradycyjne wykształcenie. Takim przykładem są eksperci ds. cyberbezpieczeństwa – zarówno nowe osoby na tym rynku, jak też profesjonaliści zmieniający swoją dziedzinę pracy, muszą uzyskać konkretną wiedzę i praktyczne umiejętności.

Dlatego SkillsBuild zapewnia te zasoby swoim studentom, niezależnie od ich pochodzenia, wykształcenia czy doświadczenia życiowego. Dzięki temu zyskają większe szanse na zatrudnienie w zawodzie, na który jest duże zapotrzebowanie w nowej gospodarce cyfrowej.”

Czytaj także: Jak technologia 5G zmieni sposób prowadzenia biznesu?

Źródło: Fortinet