Będzie trudniej uciec przed wierzycielem?

Będzie trudniej uciec przed wierzycielem?
Fot. stock.adobe.com/whitelook
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W Sejmie pojawił się projekt ustawy, która ma wyeliminować instrumenty prawne pozwalające w nieuzasadniony sposób chronić dłużników.

Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy O spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych skierowano do zaopiniowania przez sejmowe Biuro Legislacyjne i  Biuro Analiz Sejmowych.

Wszelkie regulacje ograniczające możliwość prowadzenia skutecznej egzekucji sądowej mają bezpośredni wpływ na ograniczanie zdolności kredytowej kolejnym osobom, dla których często jest to duży problem

Projektowana ustawa jest reakcją Komisji do Spraw Petycji Sejmu RP na petycję skierowaną do Sejmu RP Nr BKSP-145-577/19 przez pana Kamila Łagockiego, którą to Komisja uznała za zasadną.

Celem projektowanej ustawy jest zwiększenie skuteczności egzekucji sądowej i administracyjnej. Projektowana ustawa zawiera zmiany przepisów umożliwiających prowadzenie egzekucji należności innych niż alimentacyjne na zadowalającym poziomie i stanowi uzupełnienie dotychczas podjętych działań legislacyjnych mających na celu poprawę efektywności egzekucji.

Autor petycji o celu zmiany przepisów

Kamil Łagocki, który jest autorem petycji skierowanej do Sejmu tak mówił aleBank.pl o powodach jej powstania:

„Postulowana przeze mnie propozycja obniżenia kwot wolnych w egzekucji sądowej i administracyjnej, stanowi szansę na przywrócenie zaburzonej równowagi pomiędzy sprzecznymi interesami stron postępowania. Co bardzo ważne, realizacja projektu zwiększy prestiż Państwa poprzez poprawę skuteczności egzekucji, zapewniając przy tym konieczną ochronę dłużnikom i nie pozbawiając jednocześnie wierzycieli ich słusznych praw do realizacji tytułu wykonawczego.”

Czytaj także: Kredyty dla rolników: będzie zmiana rozporządzenia ministra sprawiedliwości?

Jak podkreślił proponowane zmiany przeciwdziałać będą również finansowemu wykluczeniu coraz większej grupy osób, które z uwagi na obecne unormowania nie posiadają zdolności kredytowej. Stwierdził, że:

„Wszelkie regulacje ograniczające możliwość prowadzenia skutecznej egzekucji sądowej mają bezpośredni wpływ na ograniczanie zdolności kredytowej kolejnym osobom, dla których często jest to duży problem.”

Czytaj także: Pogoda jest dla dłużników, dla wierzycieli są prognozy złe… Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2021

Konsekwencje wzrostu płacy minimalnej

Jak napisano w uzasadnieniu projektu ustawy: „Znaczące podwyższanie w ostatnich latach wynagrodzenia oraz fakt, że wysokość kwot wolnych od egzekucji z wynagrodzenia za pracę i rachunku bankowego jest powiązana z tym wynagrodzeniem powoduje, że stale rośnie liczba dłużników, których nie można poddać skutecznej procedurze egzekucyjnej.”

W przypadku wynagrodzenia za pracę kwotę wolną od egzekucji stanowi obecnie równowartość minimalnego wynagrodzenia

W uzasadnieniu zwrócono uwagę na fakt, że „jednym z obecnie najprostszych sposobów uniknięcia regulowania swoich zobowiązań innych niż należności alimentacyjne jest fikcyjne zatrudnienie się z wynagrodzeniem minimalnym, które jest wolne od potrąceń oraz otrzymywania pozostałej części wynagrodzenia w sposób nierejestrowany”.

Wskazano, że skuteczność egzekucji sądowej ( rozumianej jako stosunek sprawa całkowicie wyegzekwowanych do liczby spraw, które wpłynęły ) wynosi ok. 20%, zaś procent wyegzekwowanych kwot wynosi ok. 12%.

Czytaj także: Czy będą zmiany w egzekucji komorniczej z płacy minimalnej?

Zmiany limitów kwoty wolnej od egzekucji

Projektowana ustawa wprowadza zmiany w zakresie kwot wolnych od potrąceń w egzekucji z wynagrodzenia za pracę (w tym z wynagrodzenia osadzonego/skazanego) oraz z rachunku bankowego i analogicznie z rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

W przypadku wynagrodzenia za pracę kwotę wolną od egzekucji stanowi obecnie równowartość minimalnego wynagrodzenia – projektowana ustawa zawiera propozycję obniżenia tej kwoty do 85% tego wynagrodzenia.

W przypadku wynagrodzenia osoby skazanej proponuje się obniżenie limitu kwoty wolnej od egzekucji z równowartości 60% minimalnego wynagrodzenia do 50% tego wynagrodzenia.

Środki zgromadzone na rachunkach bankowych i rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych byłyby wolne od potrąceń do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia, obecnie limit ten wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia. 

Czytaj także: Nadmierna ochrona dłużnika szkodzi gospodarce

Źródło: aleBank.pl, Sejm RP