Będzie kolejny etap Programu Polska Bezgotówkowa, nowe porozumienie już podpisane

Będzie kolejny etap Programu Polska Bezgotówkowa, nowe porozumienie już podpisane
Źródło: Fundacja Polska Bezgotówkowa / Twitter
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
30 września br. minister finansów Tadeusz Kościński oraz przedstawiciele Związku Banków Polskich, organizacji płatniczych - Visa i Mastercard - oraz Fundacji Polska Bezgotówkowa podpisali porozumienie w sprawie współpracy przy upowszechnianiu płatności bezgotówkowych w Polsce.

#TadeuszKościński: Branża #PłatnościBezgotówkowe jest ważna dla naszej #Gospodarka, bo jest nowoczesna, wspiera #CyfryzacjaPrzedsiębiorstw i jednocześnie pomaga ograniczać szarą strefę #Obrót Bezgotówkowy #Terminale #ZBP @MF_GOV_PL @MastercardPL @bezgotowkowa @VISA_PL

Dokument zakłada kontynuację Programu Polska Bezgotówkowa, który ma na celu rozwój sieci akceptacji płatności bezgotówkowych w Polsce poprzez finansowanie terminali płatniczych dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów akceptujących płatności.

Porozumienie zakłada także przedłużenie finansowania terminali na rzecz podmiotów z sektora publicznego co najmniej do 31 grudnia 2025 r.

Ponadto operator Programu – Fundacja Polska Bezgotówkowa – będzie realizował działania o charakterze edukacyjnym, nakierowane na uszczelnienie systemu finansowego państwa, poprzez wspieranie cyfryzacji gospodarki, oraz mające na celu zwiększenie efektywności ekonomicznej polskiej gospodarki.

Co trzeci terminal dzięki wsparciu z Programu Polska Bezgotówkowa

Podpisana umowa zastąpi porozumienie zawarte w 2017 r. przez Ministerstwo Rozwoju, Visa, Mastercard oraz Związek Banków Polskich, którego celem było utworzenie Fundacji Polska Bezgotówkowa i uruchomienie Programu Polska Bezgotówkowa.

Program Polska Bezgotówkowa to w skali świata unikatowa inicjatywa rynkowa. Dzięki niemu do 30 września 2020 r. dofinansowanie do uruchomienia płatności bezgotówkowych otrzymało 235 tys. podmiotów w Polsce, co stanowi blisko 50% instytucji, w których dokonywane są płatności bezgotówkowe.

Dzięki temu zainstalowano ponad 325 tys. terminali, co oznacza, że prawie co trzeci terminal w Polsce funkcjonuje dzięki wsparciu z Programu Polska Bezgotówkowa. Za pośrednictwem tych terminali do 31 sierpnia 2020 r. zrealizowano 355 mln transakcji na łączną kwotę ponad 19 mld zł.

Mniejsza skala wykluczenia finansowego i cyfrowego dzięki Polsce Bezgotówkowej

W ten sposób Program przyczynił się do zmniejszenia skali wykluczenia finansowego i cyfrowego, zarówno wśród przedsiębiorców, jak i konsumentów.

‒ Pandemia spowodowała, że Polacy jeszcze mocniej docenili korzyści płynące z możliwości zapłaty za towary i usługi w formie bezgotówkowej. Pewne nawyki, które ostatnie miesiące utrwaliły, zostaną z nami już na zawsze.

Branża płatności bezgotówkowych jest ważna dla naszej gospodarki, bo jest nowoczesna, wspiera cyfryzację przedsiębiorstw i jednocześnie pomaga ograniczać szarą strefę podkreślił Tadeusz Kościński, minister finansów.

Czytaj także: Jeszcze nie wszystkie samorządy umożliwiają płatności bezgotówkowe

Nowe kierunki działania Fundacji Polska Bezgotówkowa

Rozwój obrotu bezgotówkowego uwarunkowany jest dostępem do nowoczesnych technologii cyfrowych, które decydują o innowacyjności i konkurencyjności gospodarki oraz wspierają jej zrównoważony rozwój.

Dlatego tak istotne jest, żeby Fundacja w swojej działalności docierała nie tylko do przedsiębiorców i konsumentów, ale także do administracji publicznej i instytucji pozarządowych, w tym kościołów i związków wyznaniowych.

‒ Po kilku latach działalności Fundacji widzimy, że dalszy rozwój obrotu bezgotówkowego wymaga dodatkowych działań o charakterze edukacyjnym, skierowanych do konsumentów. Poza tym świat nieustannie się zmienia, co uświadomiła wszystkim obecnie panująca epidemia. Widać, że przedsiębiorcy oczekują wsparcia nie tylko finansowego, ale też przy unowocześnianiu ich firm oraz transformacji cyfrowej.

Takie zadania stawiamy sobie w Fundacji na przyszłość. Będziemy więc kontynuować rozpoczęte już programy edukacyjne, takie jak #dzialamynieznikamy czy #zdrowobezgotowkowo – dodał Mieczysław Groszek, prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Czytaj także: E-ofiara i e-taca, obrót bezgotówkowy w polskich parafiach

Z badań prowadzonych przez Fundację wynika, że 60 proc. przedsiębiorców nie zdecydowałoby się na prowadzenie firmy bez oferowania płatności bezgotówkowych.

Przedsiębiorcy podkreślają również znaczenie oczekiwań konsumentów, którzy w punktach handlowo-usługowych dopytują o możliwość płatności kartą.

Sektor prywatny na rzecz rozwoju e-państwa i cyfryzacji gospodarki

‒ Płatności cyfrowe przynoszą korzyści obywatelom, przedsiębiorstwom, rządom i gospodarkom. Rozwiązania z tego obszaru pobudzają wzrost gospodarczy, zwiększają wpływy podatkowe i ograniczają rozmiar szarej strefy.

Program Polska Bezgotówkowa jest więc doskonałym przykładem tego, jak sektor prywatny działa na rzecz rozwoju e-państwa i cyfryzacji gospodarki. Cieszymy się w Visa, że możemy uczestniczyć w tak ważnej inicjatywie.

Równie ważne jest dla nas wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw. Chcemy ułatwić im adaptację i wznowienie działalności w nowej cyfrowej rzeczywistości – zaznaczył Jakub Kiwior, dyrektor zarządzający regionem Europy Środkowo-Wschodniej w Visa oraz przewodniczący Rady Fundacji Polska Bezgotówkowa.

‒ Efektywny system płatniczy jest krwiobiegiem gospodarki, a im dalej postępuje jej cyfryzacja, tym bardziej rozwiązania bezgotówkowe wspierają jej rozwój. Ostatnie miesiące przyniosły znaczną zmianę w preferencjach konsumentów, którzy coraz częściej rezygnują z gotówki.

Ale sama chęć płacenia kartą nie wystarczy, jeśli sprzedawca nie ma terminala. Dlatego potrzebny jest dalszy rozwój sieci akceptacji płatności bezgotówkowych.

Cieszę się więc, że Mastercard wspólnie z partnerami z sektora publicznego i branży finansowej będzie mógł nadal wspierać Program Polska Bezgotówkowa – dodał Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny na Polskę, Czechy i Słowację w Mastercard Europe.

Czytaj także: Jak pandemia koronawirusa zmieniła zwyczaje płatnicze Polaków?

Trzy lata działania Fundacji, ponad milion terminali płatniczych

Przez trzy lata działalności Fundacji udało się niemal podwoić liczbę terminali płatniczych w Polsce (w IV kwartale 2016 r. było ich 536 tys.). Obecnie jest ich na rynku nieco ponad milion.

Nadal w Polsce można znaleźć jednak wiele białych plam w dostępie do płatności bezgotówkowych. Sieć akceptacji nie jest wystarczająca i wymaga dalszej rozbudowy.

Liczba terminali na 1000 mieszkańców (24) jest poniżej średniej europejskiej (31).

‒ Decyzja o dalszym współfinansowaniu przez banki krajowej infrastruktury płatności bezgotówkowych, której beneficjentami są nie tylko przedsiębiorcy i konsumenci, ale także instytucje publiczne wynika z przekonania, iż nowoczesna infrastruktura finansowa stanowi jeden z fundamentów nowoczesnego państwa.

Ponadto pełny dostęp do płatności bezgotówkowych to narzędzie do walki z wykluczeniem finansowym. Wspiera także edukację finansową, umożliwiając konsumentom lepsze i rzetelniejsze planowanie swoich dochodów i wydatków- skomentował Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Porozumienie dotyczące upowszechniania płatności bezgotówkowych w Polsce podpisali:

Tadeusz Kościński, minister finansów,

Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes zarządu Związku Banków Polskich

Włodzimierz Kiciński, wiceprezes zarządu Związku Banków Polskich

w imieniu Związku Banków Polskich, Rady Wydawców Kart Bankowych i Komitetu Agentów Rozliczeniowych,

Jakub Kiwior, dyrektor zarządzający regionem Europy Środkowo-Wschodniej w Visa Europe Management Services Limited (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce,

Bartosz Ciołkowski – dyrektor generalny na Polskę, Czechy i Słowację w imieniu Mastercard Europe Spółka Akcyjna Oddział w Polsce,

Mieczysław Groszek, prezes zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa w imieniu Fundacji Polska Bezgotówkowa z upoważnienia Rady Fundacji.

Źródło: Fundacja Polska Bezgotówkowa / FPB