BCC: nie dla lex Kaczyński; komentarz do nowego projektu ustawy covidowej

BCC: nie dla lex Kaczyński; komentarz do nowego projektu ustawy covidowej
Źródło: Business Centre Club
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dot. ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19 powoduje, że wracamy do punktu wyjścia, a można wręcz uznać, że nastąpił regres. BCC od początku stał na stanowisku, że rozwiązania, które ma regulować ustawa, powinny dawać narzędzia rządowi, który jest zobowiązany do walki z pandemią, a nie przerzucać obowiązki na przedsiębiorców. Zwracaliśmy wielokrotnie uwagę, że to nie przedsiębiorcy mają być na pierwszym froncie walki z pandemią, tylko rząd.

Tymczasem projekt ustawy nakazuje przedsiębiorcom testowanie pracowników. Jeśli pracownik się na to nie zgodzi, będzie mógł zostać uznanym za osobę winną zakażenia współpracowników. To z kolei daje podstawę do ubiegania się o odszkodowanie. Ten wątek to absolutne nieporozumienie generujące prawny chaos. Zakażony pracownik będzie miał prawo ubiegać się o odszkodowanie od osoby, która sama się nie przetestowała, a może wręcz od pracodawcy, który takiego pracownika dopuścił do pracy. Pamiętajmy jednak, że zgodnie z konstrukcją polskiego prawa dochodzący odszkodowania musiałby udowodnić, że zakaził się od konkretnej osoby. Ciężar dowodu spoczywa bowiem na osobie, która z danego zdarzenia wywodzi skutki prawne. Zaproponowana konstrukcja jest więc utopijna i niemożliwa do zastosowania, ponieważ równie dobrze osoba ta mogła zostać zakażona w domu, w sklepie czy w tramwaju. Innymi słowy, nie da się udowodnić zakażenia w pracy bez zastosowania specjalistycznych, naukowych metod. Na koniec mogłoby się okazać, że to pracodawcy są winni zakażeń w miejscach pracy. Można by wówczas na nich zrzucić odpowiedzialność za nieskuteczną walkę z pandemią.

Czytaj także: Testowanie pracowników, także zaszczepionych, i odszkodowania za zakażenie w pracy; nowy projekt ustawy covidowej w Sejmie >>>

Możliwy paraliż sądów administracyjnych

Należy też zwrócić uwagę, że o zasadności roszczenia odszkodowawczego orzekałby wojewoda w oparciu o swoje swobodne uznanie. Nie jest natomiast sprecyzowane, jakie kompetencje naukowe orzekający organ powinien posiadać w kwestii stwierdzania, od kogo faktycznie wnioskodawca się zaraził.

Ta sytuacja będzie rodziła ogromną liczbę odwołań od decyzji wojewody, które zaleją sądy administracyjne, praktycznie je paraliżując.

Czytaj także: Nowy projekt ustawy covidowej może sparaliżować działalność firm >>>

Konflikty między pracownikami

Powyższa sytuacja będzie też rodziła ciężkie do oszacowania w skutkach konflikty między pracownikami, którzy mieliby de facto na siebie donosić. Podobne konflikty powstaną na linii pracownicy – pracodawcy. W tym kontekście, zaproponowane rozwiązania są antyspołeczne, godzące we wspólnotę obywateli.

To, co należało zrobić, i o co od dawna apelujemy, to wprowadzenie weryfikacji certyfikatów covidowych w zamkniętych miejscach publicznych, podobnie jak funkcjonuje to w niemal całej Unii Europejskiej.

Przedsiębiorcom, którzy od dwóch lat zmagają się z pandemią i jej skutkami, chaosem związanym z Polskim Ładem, wysokimi cenami energii i gazu oraz wysoką inflacją, rząd funduje wisienkę na torcie w postaci tej ustawy.

Źródło: Business Centre Club / BCC