Bankowość i Finanse | AMRON-SARFiN III kw. 2020 | Rynek kredytów mieszkaniowych łapie oddech

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
III kw. br. przyniósł poprawę na rynku kredytów mieszkaniowych. Wzrosła liczba i wartość nowych hipotek, dynamicznie ożyły także inwestycje mieszkaniowe. Eksperci Centrum AMRON szacują, że w całym roku 2020 wartość akcji kredytowej zmniejszy się o 6-7% wobec rekordowego roku 2019. Wzrostowy trend cen na rynku mieszkaniowym nadal się utrzymuje, spadły natomiast średnie stawki czynszu najmu.

Dane z najnowszego raportu AMRON-SARFiN, monitorującego sytuację na rynku finansowania nieruchomości w Polsce, pokazują istotną poprawę w stosunku do poprzednich trzech miesięcy. Po wyraźnym zaostrzeniu polityki kredytowej w II kw. br., w III banki złagodziły kryteria udzielania kredytów hipotecznych, przy dalszym powolnym wzroście marży kredytowej i utrzymaniu podwyższonej marży dla klientów obarczonych wyższym ryzykiem. Jednocześnie, część banków zdecydowała się na obniżenie wymogu wkładu własnego.

Więcej kredytów

W poprzednich miesiącach zwiększenie wkładu własnego znacznie powyżej wymogów z Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego wywołało duże zamieszanie, bo część banków podniosła ten minimalny próg do 30, a nawet do 40%. Obecnie te kryteria zostały z powrotem zredukowane do 20%, a niektóre banki udzielają kredytu nawet przy 10-procentowym wkładzie – podkreśla dr Jacek Furga, prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji, przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych Związku Banków Polskich.

Złagodzenie polityki kredytowej podyktowane było bardziej optymistyczną niż w poprzednim okresie oceną sytuacji na rynku mieszkaniowym i lepszymi perspektywami rozwoju sytuacji gospodarczej. Nie bez znaczenia był również odnotowany przez banki wzrost popytu na kredyty hipoteczne i presja konkurencyjna. Minione trzy miesiące zwiastują powrót na ścieżkę wzrostową w obszarze zarówno liczby, jak i wartości nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych.

Do 30 września br. było 2 467 220 czynnych umów o kredyt mieszkaniowy. Oznacza to przyrost w III kw. o 0,92%, czyli nominalnie o 22 474 kredyty w porównaniu do stanu na koniec poprzedniego kwartału. Całkowity stan zadłużenia polskich gospodarstw domowych z tytułu zaciągniętych kredytów mieszkaniowych wyniósł 467,809 mld zł wobec 462,532 mld zł na koniec czerwca br. Od lipca do września zarejestrowano wzrost łącznej wartości aktywnych kredytów hipotecznych przeznaczonych na cele mieszkaniowe o 1,14%, czyli o 5,277 mld zł.

Nieco gorzej niż przed rokiem

W całym III kw. udzielono 48 782 kredytów mieszkaniowych, czyli o 7,97% więcej w porównaniu do poprzedniego okresu. Wartość nowo udzielonych kredytów hipotecznych wyniosła 14,141 mld zł – o 669 mln zł, czyli 4,96% więcej w odniesieniu do II kw. Jednak w porównaniu do III kw. 2019 r. wyniki akcji kredytowej były nieco słabsze. Zawarto o 10 925  (18,30%) mniej umów kredytowych niż przed rokiem, a ich wartość była niższa o 2,734 mld zł (16,20%).

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego – przypomnę – rekordowego roku, wyniki bieżącej akcji kredytowej były, co zrozumiałe, słabsze, ale w porównaniu do II kw. tego roku wzrosty wyniosły odpowiednio prawie 8% w przypadku liczby i 5% w przypadku wartości kredytów. Istotnym bodźcem do sięgania ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK