Od Wydawcy | Aby spełniły się wyłącznie te dobre prognozy i scenariusze

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Paweł Minkinaredaktor naczelny Mijający rok był trudny w wielu wymiarach, poczynając od kluczowego obszaru zdrowotnego, który wpłynął na kryzys gospodarczy, ograniczając jednocześnie tradycyjne formy relacji społecznych. Niespotykana od dekad dynamika zachodzących zmian zaskoczyła wszystkich, dodatkowo wciąż trudno jednoznacznie wskazać, kiedy nastąpi okres stabilizacji. Choć pierwsze rozwiązania dotyczące realizacji programów szczepień są nie tylko zapowiadane, ale także już wdrażane, to do wskazania chociażby […]

Paweł Minkina
redaktor naczelny

Mijający rok był trudny w wielu wymiarach, poczynając od kluczowego obszaru zdrowotnego, który wpłynął na kryzys gospodarczy, ograniczając jednocześnie tradycyjne formy relacji społecznych. Niespotykana od dekad dynamika zachodzących zmian zaskoczyła wszystkich, dodatkowo wciąż trudno jednoznacznie wskazać, kiedy nastąpi okres stabilizacji. Choć pierwsze rozwiązania dotyczące realizacji programów szczepień są nie tylko zapowiadane, ale także już wdrażane, to do wskazania chociażby przybliżonego terminu końca pandemii eksperci podchodzą z dużą rezerwą. Równie duża rezerwa wiąże się z długofalową diagnozą jej wpływu na gospodarkę. W przypadku sektora bankowego podkreśla się przede wszystkim negatywne konsekwencje, nie tylko te bezpośrednio wynikające z lockdownu, ale także dotyczące funkcjonowania banków w obecnych realiach makroekonomicznych.

Aktualne analizy rysują w kolejnych kwartałach dość złożony obraz polskiej bankowości. W grudniowym wydaniu „Miesięcznika Finansowego BANK” eksperci wskazują na zagrożenia, które wiążą się przede wszystkim z potencjalnym spadkiem jakości portfela kredytowego, koniecznością dostosowania sektora bankowego do środowiska niskich stóp procentowych oraz skalą niepewności związanych z rozwojem gospodarczym w nadchodzącym 2021 r. Czynniki te bezpośrednio wpłyną na niską dochodowość sektora na poziomie nienotowanym od lat. Jak wskazał Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, prawdopodobne wyniki finansowe polskiej bankowości w mijającym roku będą o połowę niższe niż w roku ubiegłym. Oznacza to, że zyski banków mogą wrócić do poziomów sprzed 15 lat. Tak radykalne ograniczenie dochodowości banków, w opinii ekonomistów, będzie miało bezpośredni wpływ na możliwości kredytowania gospodarki. Dodatkowo wiele problemów sektora nie zostało systemowo rozwiązanych jeszcze przed pandemią. Mimo tych złożonych relacji należy dostrzec także pewne możliwości rozwojowe, zarówno banków, jak i gospodarki. Kolejne lata mogą okazać się okresem niezwykle dynamicznego wzrostu wielu branż, związanego z procesami konsolidacji, wzmacniania i transformacji przedsiębiorstw.

Warto podkreślić, że polski sektor bankowy sprawnie poradził sobie w okresie lockdownu, wprowadzając dla klientów, jako jeden z pierwszych na świecie, moratoria kredytowe oraz wdrażając pakiety pomocowe i gwarancyjne. W pełni zachowana została także ciągłość świadczenia usług bankowych. Należy mieć zatem nadzieję, że równie stabilnie będą zachodziły procesy dostosowywania polskiej bankowości i gospodarki do zmieniających się realiów w 2021 r.

W imieniu całej redakcji „Miesięcznika Finansowego BANK” życzę, by Święta Bożego Narodzenia były dla Państwa okresem odpoczynku w gronie najbliższych, a nadchodzący Nowy Rok przyniósł przede wszystkim dużo zdrowia. Mamy nadzieję, że będzie to czas sukcesów zawodowych, a oczekiwany koniec pandemii przyniesie pozytywne zmiany gospodarcze, zapewniające trwały rozwój. Mamy nadzieję, że w nadchodzącym roku spełnią się wyłącznie te dobre prognozy i scenariusze gospodarcze.

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK