Banki zapowiadają zaostrzenie kryteriów kredytowych w pierwszym kwartale ‘24

Banki zapowiadają zaostrzenie kryteriów kredytowych w pierwszym kwartale ‘24
Fot. stock.adobe.com / OlekAdobe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Na I kw. '24 banki zapowiadają zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów konsumpcyjnych i dla dużych firm, przy utrzymaniu kryteriów dla kredytów mieszkaniowych - wynika z cyklicznej ankiety NBP „Sytuacja na rynku kredytowym”. Banki oczekują wzrostu popytu na kredyt ze strony firm, spadku popytu na kredyty mieszkaniowe oraz zachowania popytu na kredyty konsumpcyjne.

„Na I kwartał 2024 r. banki zapowiadają zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów dla dużych przedsiębiorstw, kredytów długoterminowych dla MSP i kredytów konsumpcyjnych oraz utrzymanie kryteriów w przypadku kredytów krótkoterminowych dla MSP i kredytów mieszkaniowych.

Oczekują jednocześnie wzrostu popytu na kredyt ze strony przedsiębiorstw, spadku popytu na kredyty mieszkaniowe oraz zachowania dotychczasowego popytu na kredyty konsumpcyjne” – napisano.

„Banki w IV kwartale 2023 r. zaostrzyły politykę kredytową w większości segmentów rynku kredytowego. Głównymi przyczynami tego zaostrzenia były: spadek jakości portfela kredytowego i pogorszenie perspektyw makroekonomicznych.

Zmianom polityki kredytowej towarzyszył wzrost popytu na większość rodzajów kredytów, z wyjątkiem krótkoterminowych kredytów dla dużych przedsiębiorstw i MSP” – dodano.

Czytaj także: Prezes ING Banku Śląskiego o problemach z akcją kredytową

Ankieta NBP „Sytuacja na rynku kredytowym”

Poniżej szczegóły wyników ankiety Narodowego Banku Polskiego:

KREDYTY DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Polityka kredytowa: dalsze zaostrzanie kryteriów udzielania kredytów dla dużych przedsiębiorstw i sektora MSP uzasadniane pogorszeniem się sytuacji gospodarczej i jakości portfela kredytowego, przy jednoczesnym zaostrzeniu wymagań co do zabezpieczenia spłaty kredytu.

Popyt na kredyt: wzrost popytu na kredyty długoterminowe, a spadek na kredyty krótkoterminowe; zmiany uzasadniane głównie spadkiem zapotrzebowania na finansowanie zapasów i kapitału obrotowego.

Oczekiwania na I kwartał 2024 r.: zaostrzenie polityki kredytowej we wszystkich segmentach rynku kredytów dla przedsiębiorstw, z wyjątkiem jej utrzymania w przypadku kredytów krótkoterminowych dla MSP; wzrost popytu na wszystkie rodzaje kredytów dla przedsiębiorstw.

Czytaj także: Niepokojący spadek liczby kredytobiorców indywidualnych w bankach spółdzielczych

KREDYTY MIESZKANIOWE

Polityka kredytowa: brak istotnych zmian kryteriów i warunków udzielania kredytów (z wyjątkiem zwiększenia marży kredytowej).

Popyt na kredyt: ponowny wzrost popytu uzasadniany głównie prognozami odnośnie rynku mieszkaniowego oraz perspektywą zakończenia programu Bezpieczny Kredyt 2%.

Oczekiwania na I kwartał 2024 r.: utrzymanie dotychczasowej polityki kredytowej oraz znaczny spadek popytu na kredyty mieszkaniowe po czterech kwartałach istotnych wzrostów.

Czytaj także: W styczniu liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy spadła o 51,3% w porównaniu do grudnia 2023 r.

KREDYTY KONSUMPCYJNE

Polityka kredytowa: kontynuacja zapoczątkowanego w I kwartale 2022 r. procesu zaostrzania kryteriów polityki kredytowej, motywowanego m.in. pogorszeniem jakości portfela kredytowego, przy jednoczesnym złagodzeniu niektórych warunków udzielania kredytów, m.in. zmniejszeniu pozaodsetkowych kosztów kredytu.

Popyt na kredyt: po krótkotrwałym spadku ponowny wzrost popytu m.in. w wyniku zwiększenia zapotrzebowania na finansowanie zakupu dóbr trwałego użytku.

Oczekiwania na I kwartał 2024 r.: kontynuacja zaostrzania polityki kredytowej i utrzymanie dotychczasowego poziomu popytu.

Czytaj także: Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | Wrażliwość banków na straty kredytowe

Źródło: PAP BIZNES