Banki w Europie wobec koronawirusa

Banki w Europie wobec koronawirusa
Fot. stock.adobe.com/Pefkos
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jak banki w Europie reagują na rozprzestrzenianie się koronawirusa - pisze Piotr Gałązka, adwokat, ekspert ds. UE, pełniący funkcję Dyrektora Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli.

Piotr Gałązka: Dla zapewnienia odporności na ryzyko operacyjne związane z ewentualnymi zwolnieniami chorobowymi, opracowuje się zasady rozdzielania najważniejszych zespołów, tak by możliwe było zastępowanie chorych pracowników #ZBP #Koronawirus

Koronawirus staje się zagrożeniem nie tylko dla zdrowia publicznego, lecz także dla poszczególnych gałęzi gospodarki. Również dla banków.

Banki w państwach europejskich, zwłaszcza tych najmocniej dotkniętych chorobą powodowaną przez Covid-19, bardzo dokładnie monitorują sytuację i podejmują odpowiednie kroki dla zapewnienia stabilności systemu bankowego.

Usługi bankowe zapewnią zdrowi bankowcy

Rola banków w gospodarce wymaga, aby były w stanie zapewnić dostępność usług bankowych oraz możliwość realizacji płatności w każdych warunkach. Dlatego banki tak dużą rolę przywiązują do opracowania planów i przygotowania się na zmieniające warunki mogące mieć wpływ na ciągłość prowadzenia działalności bankowej.

W pierwszej kolejności, jak każda organizacja zatrudniająca dużą liczbę pracowników, banki podejmują działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa zatrudnionym osobom.

Oznacza to opracowanie i wdrożenie procedur związanych z organizacją pracy, która w sposób najszerszy z możliwych będzie chronić pracowników banków przed ryzykiem zarażenia się wirusem.

Więcej informacji nt. koronawirusa>> (otwiera się na nowej zakładce)”>>>>

Zdalna praca

Pracownicy zostali odpowiednio poinformowani na temat zasad pracy i działań, które powinni podejmować. Informacje te są aktualizowane na bieżąco. Zapewnione zostały dodatkowe środki dezynfekcyjne i higieniczne.

Ponadto, osoby, które podejrzewają u siebie ryzyko zarażenia bądź znajdują się w grupie ryzyka zarażenia mogą pracować zdalnie, tak aby unikać kontaktu z innymi osobami. Ogranicza się również działania zbiorowe takie jak spotkania czy szkolenia, zastępując je telekonferencjami i wideokonferencjami.

Drugą grupą działań są procedury mające na celu zapewnienie ciągłości działania banku, zwłaszcza jego krytycznych elementów związanych przykładowo z rozliczaniem transakcji, utrzymywaniem systemów informatycznych, bankowości elektronicznej i mobilnej.

Czytaj także: Covid-19, polskie banki przygotowują plany awaryjne

Rozgrupowanie specjalistów

Dla zapewnienia odporności na ryzyko operacyjne związane z ewentualnymi zwolnieniami chorobowymi, opracowuje się zasady rozdzielania najważniejszych zespołów, tak by możliwe było zastępowanie chorych pracowników.

Oznacza to, że zespoły te pracują osobno pod względem fizycznym, w innych lokalizacjach i nie kontaktują się ze sobą osobiście, dla uniknięcia ryzyka.

Sprawdza się efektywność sieci teleinformatycznych na wydatek większego ich obciążenia przy większym odsetku osób pracujących zdalnie, wdrażając także zapasowe elementy sieci takie jak technologia chmury.

Istotne jest też zapewnienie dostępności i dostaw gotówki do bankomatów, by była do dyspozycji klientów.

Podsumowując, działania mają na celu to, aby bank mimo pewnych trudności operacyjnych jakie może spowodować zwiększona zachorowalność w społeczeństwie działał bez zakłóceń i aby klienci nie zauważyli zmian w jakości oferowanych przez bank usług.

Czytaj także: Marek Dietl: giełda będzie działać mimo epidemii koronawirusa

Źródło: aleBank.pl