Bank Spółdzielczy w Lututowie rozbudował swoją siedzibę

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

logo.sgb.glowka.250x162Dziś w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie, który mieści się przy ul. Klonowskiej 2, odbyło się Zebranie Przedstawicieli połączone z uroczystym otwarciem rozbudowanej siedziby Banku. Licznie przybyli goście zwiedzili nowe lokale oraz wzięli udział w obradach z udziałem samorządowców z powiatów: wieluńskiego, wieruszowskiego, ostrzeszowskiego i sieradzkiego.

Marian Fita, Prezes Rejonowego Banku w Lututowie:

Oddajemy nową cześć dobudowaną, to dla wygód naszych pracowników. Jest to lepsza wydajność pracy, a i klienci z tego skorzystają, bo też mogą łatwiej, lepiej porozmawiać sobie z pracownikami. Dobudowano pomieszczenia dla zarządu, salkę konferencyjną dla zarządu i rady nadzorczej. Dobudowano także pomieszczenia biurowe dla back- office, czyli obsługi poza klientowskiej, dobudowano jeszcze archiwum, bo tego nam brakowało i część do rozładunku gotówki.

Ryszard Lorek, Prezes Zarządu SGB-Banku:

To pokazuje, że Bank Spółdzielczy w Lututowie jest silnym przedsiębiorcą, bo jak sami wiemy, Polska jest w kryzysie, wskaźnik inwestycyjny jest niemal bliski zeru, a tu jednak bank pokazuje, że nie dość, że jest silny finansowo, to jeszcze może się rozwijać w tych trudnych czasach. To potwierdza strategię tego banku i realizację przez pana prezesa pełnych założeń.

Józef Suwara, wójt gminy Lututów:

Ja jestem dumny z tego faktu, iż Rejonowy Bank Spółdzielczy ma siedzibę właśnie w Lututowie i że ten bank tak się rozwinął. Jako mieszkaniec gminy obserwuję, że przez okres 15 lat ten bank wchłonął inne banki i dobrze służy społeczeństwu na terenie gminy Lututów. To jest też promocja gminy, że bank jest taki aktywny, że jest tak wysoko notowany na szczeblu krajowym.

Jan Książek, dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej:

Jesteśmy klientami banku Spółdzielczego, a to, co nas wspiera w sposób bezpośredni, materialny, to dotacje na różne działania. Działania, które są skierowane w stronę państwa, w stronę społeczeństwa, mieszkańców historycznej ziemi wieluńskiej, także i mieszkańców Lututowa i całego naszego regionu. Praktycznie co roku jakąś kwotę na projekt, czasami ministerialny albo wydanie publikacji, w tym roku „Wizerunki Matki Bożej na Ziemi Wieluńskiej” – to wsparcie Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego, aktywność pana prezesa i wszystkich członków zarządu. Jak widać, ta współpraca jest bardzo owocna i to nas cieszy, że przede wszystkim klimat tej współpracy jest bardzo dobry.

Zarząd Banku uhonorował platynowymi i złotymi odznakami osoby najbardziej zasłużone dla rozwoju firmy.

Agata Borek, naczelnik wydziału organizacyjno – administracyjnego w RBS w Lututowie, odznaczona platynową odznaką:

Jest to dla mnie wielkie zaskoczenie, pracuje mi się tutaj bardzo dobrze. Jestem bardzo zadowolona i zaskoczona przede wszystkim. W banku pracuje od 16 lat.

Więcej na www.radiozw.com.pl

Źródło: www.radiozw.com.pl