50 Największych Banków w Polsce 2017: Z uśmiechem pod wiatr – TABELE GŁÓWNE RANKINGU

50 Największych Banków w Polsce 2017: Z uśmiechem pod wiatr – TABELE GŁÓWNE RANKINGU
Ranking 50 największych banków w Polsce 2017 wg Miesięcznika Finansowego BANK
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Nigdy nie jest tak źle, aby nie mogło być lepiej. Wydaje się, że sektor bankowy na przekór wszystkiemu rozwija się dobrze i notuje coraz to nowe rekordy. Rosną aktywa, kredyty, depozyty, kapitały, a nawet przychody i wynik finansowy. Jednak jest i będzie coraz trudniej, bo wyczerpaniu ulegają rezerwy proste, z jakich ciągle udawało się bankom korzystać...
UWAGA:

Wszystkie artykuły Rankingu „50 największych banków w Polsce 2017” Miesięcznika Finansowego BANK znajdują się w czerwcowym wydaniu pisma: BANK 2017/06

Na szczęście z pomocą przy- chodzi im sama gospodarka, która zarówno rozwija się w kierunku pożądanym dla przedsiębiorców, jak i pozytywnie wpływa na sytuację dochodową zwykłych obywateli. Przed bankami stoi nadal wiele wyzwań – niskie stopy procentowe, wysokie wymagania regulatora, konieczność płacenia za tych, którym się nie udało. Świat finansów pędzi do przodu, klienci oczekują coraz nowszych i bardziej wyrafinowanych produktów, a narzędzia komunikacji z bankiem muszą być tanie, łatwe, przyjemne i…bezpieczne. Obecna, XXII edycja rankingu największych polskich banków „Miesięcznika Finansowego BANK” pokazuje wyniki osiągnięte w 2016 r. Tym razem w zestawieniu mamy 19 banków, o dwa mniej niż przed rokiem. Ciągle mają miejsce łączenia instytucji, roszady właścicielskie – nie ma miejsca na nudę. W tym roku, pomimo rozbudowania naszej ankiety, odzew na nią, a także stopień uzupełnienia jej danymi, świadczą o rosnącej świadomości banków o potrzebie otwartości i pokazywania swoich wyników i porównywania się z innymi.

Rosnące saldo, malejąca sieć

Sektor bankowy w Polsce nadal rośnie, i to praktycznie w każdym obszarze. Analizowana przez nas w tym roku grupa 19 banków (Santander Consumer Banku nie uwzględniamy przy sumowaniu danych, bo jego aktywa są częścią grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK) osiągnęła 7,4-procentowy wzrost sumy bilansowej. Wynik jest trochę lepszy od krajowych banków komercyjnych i oddziałów banków zagranicznych – tu notowano w 2016 r. wzrost na poziomie prawie 6,6%. Uczestnicy naszego rankingu to ponad 90% sumy bilansowej sektora. Jeśli spojrzymy wstecz na dane Komisji Nadzoru Finansowego, to widać w 2016 r. przyspieszenie tempa wzrostu sumy bilansowej, bo w 2015 była ona wyższa jedynie o 4,5% od stanu na koniec roku 2014. Również jeśli przeanalizuje się dane poszczególnych podmiotów, to sytuacja wydaje się klarowna – jedynie cztery banki pokazały w 2016 r. bezwzględny spadek poziomu aktywów.

Niezagrożone miejsce na najwyższym podium pod względem sumy bilansowej ma ciągle PKO Bank Polski, którego tempo wzrostu zbliżone jest do średniej dla całego sektora. Pozycja druga Banku Pekao S.A. nadal pozostaje bezdyskusyjna, choć coraz bardziej zbliża się do niego Bank Zachodni WBK, którego tempo wzrostu w 2016 r, było ponad dwa razy wyższe w porównaniu do Pekao S.A.

Na czołowych miejscach mamy trochę przetasowań – bardzo silnie wzrastała suma bilansowa Banku Gospodarstwa Krajowego, Alior Bank połączył się z częścią Banku BPH, a z drugiej strony silnie zmniejszała się skala działalności Getin Noble Banku.

Zeszłoroczna edycja rankingu

W 2015 r. wydarzyło się tak wiele, że być może nic gorszego już się nie zdarzy. składki BFG na skok-i, podatek bankowy, widmo ogromnych strat na kredytach frankowych – prawdopodobnie wyczerpały listę czarnych scenariuszy dla sektora. W takich warunkach trochę trudno myśleć o normalnym biznesie bankowym i rozwoju.

Banki nadal bardzo dobrze radzą sobie z budowaniem bazy kapitałowej – w 2016 r. kapitały analizowanych instytucji rosły o ponad 10%. Jako całość wygląda to bardzo dobrze, jeśli jednak spojrzymy na pojedyncze banki, sytuacja nie jest już tak klarowna – sześć instytucji z pierwszej dziesiątki najsilniejszych kapitałowo uzyskało wzrost o ponad 10%, ale w dwóch zanotowano spadek poziomu kapitałów własnych. Wydaje się, że tak jak dotychczas nadzór bankowy będzie kładł duży nacisk na budowanie silnej bazy kapitałowej, łącznie z nakłanianiem banków, aby nie były nadmiernie szczodre w wypłacaniu dywidendy.

Zmniejsza się sieć placówek – w naszym zestawieniu ubyło ich ponad 200 (nie liczymy Alior Banku, bo łączył się z Bankiem BPH i nie było faktycznego wzrostu liczby placówek), czyli podobnie jak w całym sektorze – nasze dane są wyższe niż prezentowane przez nadzór, gdyż pokazujemy również placówki partnerskie. Trend zmniejszania sieci, z niekorzyścią dla klientów, ma zapewne szansę być kontynuowany. Po pewnym czasie efektem połączenia banków jest również optymalizacja struktury placówek, czyli zamykanie niepotrzebnych – zlokalizowanych zbyt blisko siebie lub po prostu nie osiągających zakładanej rentowności. Więcej informacji o poziomie aktywów i kapitale własnym oraz sieci placówek dla poszczególnych banków uczestniczących w rankingu prezentujemy w 1.

Pod górę, ale do przodu

Trend zmniejszania sieci, z niekorzyścią dla klientów, ma zapewne szansę być kontynuowany. Po pewnym czasie efektem połączenia banków jest również optymalizacja struktury placówek, czyli zamykanie niepotrzebnych – zlokalizowanych zbyt blisko siebie lub po prostu nie osiągających zakładanej rentowności.

Podobnie jak w ubiegłych latach zestawienie banków według poziomu ich przychodów okazuje się jedną z najbardziej stabilnych spośród analizowanych kategorii. Wyliczony na bazie danych KNF wzrost przychodów odsetkowych i prowizyjnych wyniósł w 2016 r. niespełna 0,9%, co de facto oznacza zahamowanie obniżki – wszak rok wcześniej notowano 8,3-procentowy spadek. Na tym tle wielu z uczestników naszego rankingu radzi sobie całkiem przyzwoicie, bo uzyskują kilkuprocentowe wzrosty. Sytuacja poszczególnych banków bardzo się jednak polaryzuje, bo z drugiej strony mamy pokaźną grupę instytucji finansowych, którym nie udało się osiągnąć poziomu przychodów sprzed roku.

W bieżącej edycji dodaliśmy przy- chody odsetkowe i prowizyjne jako kategorię, w której wahania są mniejsze, bo nie jest tak uzależniona od zdarzeń jednorazowych. Druga z pokazywanych kategorii to przy- chody z działalności bankowej – jest ona szersza i obejmuje pozostałe grupy, takie jak dywidendy, wynik na papierach wartościowych, ale również np. przychody ze sprzedaży spółek zależnych itp. Dynamika wzrostu przychodów z działalności bankowej jest na badanej przez nas populacji o 1,3% wyższa i sięga 4,7% (wynik ten zawyżony jest jednak efektami fuzji). Pięć największych banków o przychodach ponad 5 mld zł, to grupa notująca wzrost przychodów wyższy od średniej dla całego sektora. Wyjątkiem jest tu Bank Pekao S.A., który w 2016 r. zanotował lekki spadek. Drugi z banków czołowej dziesiątki notujący spadek to Getin Noble – utrata przychodów przekroczyła tu 10%. Na tym tle bardzo pozytywnie wypada wynik finansowy netto, gdyż dynamika jego zmian jest zbliżona do tej notowanej na przychodach. Świadczy to o tym, że koszty dodatkowych podatków i innych danin zostały zaabsorbowane przez obniżenie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI