IT@BANK: Szczęśliwa trzynastka?

IT@BANK: Szczęśliwa trzynastka?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Tegoroczna, trzynasta już, edycja rankingu firm IT pracujących na rzecz sektora finansowego obejmuje osiągnięcia roku 2017 oraz pierwszego półrocza 2018 r.

W tym roku otrzymaliśmy 57 ankiet, na bazie których przygotowaliśmy tabele rankingowe i poniższy artykuł. Dane finansowe, jak również informacje, które dotyczą produktów bądź usług firm informatycznych pochodzą bezpośrednio od uczestników rankingu. Tym razem ankiet jest nieco więcej niż przed rokiem, kiedy to nadesłały je nam 52 przedsiębiorstwa. W bieżącej edycji nie zmieniamy zasad według, których je oceniamy.

Wiele pytań, niejednoznaczne odpowiedzi

Czy trzynastka może być szczęśliwa? Analiza otrzymanych od firm IT wyników za 2017 i połowę 2018 r. stawia przed nami wiele pytań, a tylko na niektóre znajdziemy jednoznaczną odpowiedź. Sektor IT jest w fazie wzrostu przychodów i konsolidacji wyników finansowych. Są symptomy przyspieszenia tempa wzrostu przychodów – siedmioprocentowy wzrost w 2017 i ponad dziesięcioprocentowy skok sprzedaży notowany dla pierwszego półrocza 2018 r. to powiew optymizmu. Ostatnio tendencje spadkowe w kategorii przychodów notowano w 2016 r. Ich wzrost w przypadku sektora finansowego wyniósł 5,8% w 2017 i 13,8% w pierwszej połowie 2018 r.

Generalnie – obserwując wyniki ostatnich lat – można zauważyć wahania poziomu przychodów firm IT od sektora finansowego – lata wzrostu przeplatają się z tymi, w trakcie których uwidaczniają się tendencje spadkowe.

Znacznie mniej optymistyczny jest obraz wyników finansowych, które w 2017 r. spadły o ponad 40%, a w pierwszym półroczu 2018 r. o 8%. Czyli jest źle? Odpowiedź na to pytanie nie jest już jednak tak jednoznaczna – gorsze wyniki uzyskały dwie największe pod względem przychodów firmy uczestniczące w naszym rankingu. Najsilniej na wyniki analizowanych 57 firm wpłynęły w obecnej edycji dane Assecco Poland, która to spółka zanotowała silny spadek wyniku finansowego netto, a w 2017 r. również spadek przychodów. Z analizy sumarycznych rezultatów firm IT bez Assecco wynika, że nastąpił osiemnastoprocentowy spadek wyniku finansowego w 2017 r. i ponad dwukrotny jego wzrost w pierwszym półroczu 2018 r.

Dobre wyniki pierwszego półrocza br. to również efekt poprawy wyników wielu firm, w tym osiągnięcie dodatnich rezultatów netto wobec ujemnych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Cztery firmy prezentowane w naszym zestawieniu notowały ujemne wyniki finansowe, a w przypadku kolejnych dziewięciu nie mamy informacji o zyskach – pod względem dostępności danych sytuacja jest zbliżona do obserwowanej w rankingu ubiegłorocznym. Podsumowując, obraz sektora IT jest zróżnicowany, a jego perspektywy wydają się być obiecujące.

Jak widać z naszego rankingu, rację bytu mają zarówno duże podmioty o ogromnym potencjale realizacji największych projektów IT, jak i małe niszowe firmy nastawione na wąską specjalizację. Powstają również – i rosną w siłę – podmioty IT tworzone przez firmy matki – głównie z Europy Zachodniej, które przenoszą część zadań własnych działów IT do Polski, będącej krajem ciągle tańszej, ale wysoko wykwalifikowanej kadry informatycznej. Jak długo tak będzie – nie wiadomo.

Kilka słów o metodologii

Kto wygrał tym razem – czyżby znowu Assecco Poland? Odpowiedź brzmi: tak, i to pomimo słabszych wyników w 2017 i w połowie 2018 r. Firma ta wciąż pozostaje wiodącym graczem na rynku, osiągającym bardzo wysokie wskaźniki rentowności, chociaż – przyznajmy – gorsze niż wcześniej. Zanim przejdziemy jednak do szczegółowego omówienia wyników głównego rankingu, rozpoczniemy od garści wskazówek metodologicznych.

Ocena firm oparta została na zestawie wskaźników kwantyfikujących liczbowo osiągnięcia danej instytucji w ostatnim pełnym roku obrachunkowym oraz w ostatnim półroczu. Wykorzystujemy zatem najświeższe dostępne wyniki i na ich podstawie wyliczamy oceny punktowe. W rankingu głównym oceniamy firmy za pięć wskaźników: bezwzględny poziom sprzedaży, udział przychodów od sektora finansowego, relację wydatków na badania i rozwój do przychodów, ważoną liczbę aktywnych klientów oraz wskaźnik rentowności netto. Podawana przez nas liczba klientów jest ważoną sumą bilansową instytucji finansowych według następujących zasad: banki o sumie bilansowej do 2 mld zł – waga 1; od 2 do10 mld zł – waga 5, ponad 10 mld zł – waga 10. Niebankowe instytucje finansowe będące klientami dostawały wagę 1 – niezależnie do wielkości.

Za każdy ze wskaźników firma otrzymuje ocenę punktową, oceniającą jak wygląda w danej kategorii na tle konkurentów. Punktacja ostateczna to suma ocen cząstkowych. Jeśli nie da się wyliczyć jakiegoś wskaźnika, firma otrzymuje za niego 0 punktów, nie ma punktów ujemnych. Uczestnikom rankingu opłaca się pokazać zarówno wyniki roczne, jak i obejmujące ostatni okres półroczny, gdyż w ocenie uwzględniamy lepszy wynik w punktacji poszczególnych wskaźników za cały rok obrachunkowy i za półrocze.

Primus inter pares

Tegoroczny zwycięzca rankingu głównego Assecco Poland pierwsze miejsce zajmuje już dwunasty raz z rzędu. Firma należy do liderów rynku, osiąga ponadprzeciętną rentowność, ma znaczący udział przychodów od sektora finansowego i ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI