Zyski chorwackich banków rosną od czasu przystąpienia do strefy euro

Zyski chorwackich banków rosną od czasu przystąpienia do strefy euro
Fot. stock.adobe.com / Rochu_2008
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jak wynika z danych chorwackiego banku centralnego, lokalne banki odnotowały półroczny zysk o ponad 60 proc. wyższy niż w tym samym okresie rok temu. Wzrost rentowności w ciągu pierwszych sześciu miesięcy zbiega się z przystąpieniem kraju do strefy euro. Chorwacja przystąpiła do strefy wspólnej waluty 1 stycznia 2023 r., po przystąpieniu do Unii w 2013 r.

Chorwacki Bank Narodowy podał, że banki odnotowały półroczny zysk w wysokości 704 mln euro. Od końca 2022 r. wzrosła rentowność aktywów ROA z 1,0 do 1,9 proc., a rentowność kapitału własnego ROE wzrosła z 8,2 do 16,8 proc.

W I półroczu br. suma aktywów chorwackich instytucji kredytowych spadła o 2,6 proc. w stosunku do końca 2022 r. i wyniosła 74,0 mld EUR. Aktywa spadły w większości instytucji kredytowych.

Kluczowe wskaźniki kapitalizacji systemu bankowego pozostały wysokie, a łączny współczynnik kapitałowy systemu bankowego wyniósł 23,2 proc. Wszystkie instytucje kredytowe mogły pochwalić się zaś łącznymi współczynnikami kapitałowymi przekraczającymi wymagane minimum 8 proc.

Spadek NPL w portfelach kredytowych banków

Płynność instytucji kredytowych mierzona wskaźnikiem pokrycia płynności LCR także pozostała na wysokim poziomie. Na koniec I półrocza wszystkie instytucje kredytowe spełniały określone minimalne wymogi płynnościowe, przy średnim LCR na poziomie 233,7 proc.

W wyniku spadku stanu kredytów zagrożonych NPL oraz kredytów i pożyczek ogółem o odpowiednio 6,1 i 5,4 proc., udział kredytów zagrożonych w kredytach i pożyczkach ogółem utrzymał się na poziomie 3,0 proc. na koniec I kwartału połowie 2023 r. w stosunku do końca 2022 r.

Najbardziej spadły kredyty zagrożone w portfelu kredytów dla przedsiębiorstw. Ich udział w kredytach spadł z 6,4 do 5,6 proc. W portfelu kredytów dla gospodarstw domowych także spadła liczba kredytów zagrożonych. Ich udział spadł z kolei z 5,0 do 4,6 proc. 

„Byłoby dobrze, gdyby banki podniosły oprocentowanie depozytów obywateli, a nie tylko czerpały zyski w sytuacji rosnącego stopy procentowe”, komentował  wyniki sektora Davor Filipović, Minister Gospodarki i Zrównoważonego Rozwoju.

Gospodarka Chorwacji rośnie bez przerwy od dwóch i pół roku

Dodał, że chorwacka gospodarka wzrasta już dziesiąty kwartał z rzędu. Od ostatniego kwartału przed pandemią 2019 r. do drugiego kwartału 2023 r. gospodarka wrosła o 13 proc. 

Tymczasem chorwacki urząd statystyczny poinformował, że PKB wzrósł w drugim kwartale o 2,7 proc. i opierał się także na silniejszym sektorze finansowym oraz konsumpcji i usługach.  Chorwacki wzrost plasuje się znacznie powyżej średniej UE, który wynosi ok. 0,5 proc.

Rząd rozpoczął ten rok od prognozy wzrostu na poziomie 0,7 proc. Najnowsza skorygowana prognoza wynosi już jednak 2,2 proc. rocznie, a premier Plenković jest przekonany, że wzrost na koniec roku powinien być nawet wyższy.

Szymon Stellmaszyk
Szymon Stellmaszyk. doradca zarządu Związku Banków Polskich w Zespole ds. międzynarodowych.  Prawnik i absolwent międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i KU Leuven. W ZBP od 2006 roku. Na przestrzeni lat członek Komitetów Europejskiej Federacji Bankowej ds. międzynarodowych, zwalczania przestępstw finansowych, komunikacji i edukacji finansowej. 
Źródło: BANK.pl