Związek Banków Polskich apeluje: dajmy szansę bankom wesprzeć rozwój polskiej gospodarki

Związek Banków Polskich apeluje: dajmy szansę bankom wesprzeć rozwój polskiej gospodarki
Krzysztof Pietraszkiewicz, Kazimierz Kleina, Senat RP. Źródło: ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Związek Banków Polskich zwrócił się z prośbą o spotkanie do Przewodniczących Sejmowej Komisji Finansów Publicznych oraz Senackiej Komisji Budżetu i Finansów z prośbą o wysłuchanie informacji na temat uwarunkowań finansowania przez banki rozwoju polskiej gospodarki, czytamy w komunikacie na stronie ZBP.

Przewodniczący Komisji Kazimierz Kleina zwołał  posiedzenie komisji, w którym wzięli udział przedstawiciele NBP, Rządu, BFG, UKNF, posłowie oraz zarząd Związku Banków Polskich i  prezesi kilku banków.

Według bankowców realizacja ambitnych planów rozwojowych oraz skuteczne odpowiedzi na najważniejsze wyzwania cywilizacyjne, wymagają dziś właściwego funkcjonowania wszystkich mechanizmów tworzących system gospodarczy kraju. Nie będzie to jednak możliwe bez efektywnie funkcjonującego sektora bankowego, który jest w Polsce głównym dostawcą  kredytu dla gospodarki.

Banki w Polsce funkcjonują obecnie w środowisku historycznie niskich stóp procentowych, są obciążone dodatkowym tzw. podatkiem bankowym, a wiele z wymogów regulacyjnych i ostrożnościowych, nie uwzględnia obecnych okoliczności

Właśnie dlatego Związek Banków Polskich zaapelował do władz państwowych i wszystkich sił politycznych o rozpoczęcie dialogu na rzecz uwolnienia potencjału banków we wspieraniu rozwoju gospodarczego państwa.

Prezes Krzysztof Pietraszkiewicz podczas spotkania z senacką komisją przypomniał, że banki w Polsce funkcjonują obecnie w środowisku historycznie niskich stóp procentowych, są obciążone dodatkowym tzw. podatkiem bankowym, a wiele z wymogów regulacyjnych i ostrożnościowych, nie uwzględnia obecnych okoliczności.

Obniżona rentowność banków zniechęca inwestorów do dokapitalizowania tego sektora w Polsce

Korekty w tym zakresie to szansa na skuteczną odpowiedź sektora bankowego na potrzeby finansowe polskiej gospodarki, ujęte w Krajowym Planie Odbudowy, tzw. Zielonym Ładzie oraz polityce spójności.

Dziś szansa na dokapitalizowanie sektora bankowego w Polsce przez inwestorów zewnętrznych jest minimalna

Zdaniem bankowców obecnych podczas posiedzenia, najbliższe miesiące powinny być czasem intensywnych prac i rozmów zmierzających do zmian w polityce regulacyjnej w obszarze podatków i obciążeń sektora bankowego. To nie tylko powszechne daniny jak CIT, które obowiązują większość branż, ale także tzw. podatku bankowego oraz składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny – instytucję tak istotną dla bezpieczeństwa systemu finansowego w Polsce.

Zdaniem Prezesa ZBP  na słabnący potencjał polskiego sektora bankowego wskazują transparentnie prezentowane  wyniki finansowe poszczególnych instytucji, a przede wszystkim systematycznie pogarszające się od 2012 roku współczynniki rentowności i relacje wielkości kredytów do PKB.

Dziś szansa na dokapitalizowanie sektora bankowego w Polsce przez inwestorów zewnętrznych jest minimalna, a już niebawem banki muszą być gotowe na kolejne obciążenia związane z koniecznością spełnienia wymogów w zakresie MREL.

Bankowcy apelują

Stąd, Związek Banków Polskich zwraca się z apelem, aby kredyty związane z finansowaniem potrzeb restrukturyzacyjnych, Krajowego Planu Odbudowy oraz tzw. zielonej ekonomii i dekarbonizacji, zostały zwolnione z tzw. podatku bankowego. Obciążanie tą daniną instytucji, które stymulują gospodarkę kredytami jest trudne do ekonomicznego uzasadnienia. I to w sytuacji, w której siła nabywcza na skutek inflacji ulega realnemu obniżeniu.

Zapotrzebowanie polskiej gospodarki na kapitał jest nie tylko zrozumiałe, ale i niezbędne w dobie jej restrukturyzacji, modernizacji i odbudowy. Sektor bankowy w Polsce nie chce zawieść tych oczekiwań, ale w tym celu potrzebuje rzeczowej analizy środowiska fiskalnego i nadzorczego w jakim funkcjonuje i dokonania niezbędnych korekt, przekonywali podczas posiedzenia komisji bankowcy.

Bez tego nawet najsłuszniejsze postulaty i koncepcje nie będą mogły być zrealizowane w pełnym zakresie z korzyścią dla milionów polskich przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, podkreśla Związek Banków Polskich

Związek Banków Polskich przekazał na ręce Przewodniczącego komisji Kazimierza Kleiny zestawienie niezbędnych działań jakie należy wprowadzić, aby w skuteczny sposób stymulować banki do finansowania  gospodarki po kryzysie  koronawirusowym.

Postulaty bankowców

Wśród postulatów, o których mówią bankowcy, znajdujemy m.in.: apel o:

zwolnienie z podatku od niektórych instytucji finansowych nowo udzielonych kredytów inwestycyjnych;

zaliczenie do kosztu uzyskania przychodów rezerw i odpisów utworzonych na kredyty, które zostały udzielone po 15 marca 2020 r. oraz strat poniesionych na sprzedaży kredytów udzielonych po 15 marca 2020 r.;

obniżenie wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipoteką na nieruchomościach komercyjnych do 50%, w tym dla kredytów finansujących inwestycje zgodne z programem Europejski Zielony Ład;

zwolnienie ww. kredytów z podatku od niektórych instytucji kredytowych;

zamrożenie wysokości składki na BFG na okres kolejnych dwóch lat na poziomie z 2021 r.;

przeznaczenie 50% pobranego podatku od niektórych instytucji kredytowych na zasilenie funduszu przymusowej restrukturyzacji banków w BFG.

W obszarze bankowości spółdzielczej niezbędnym pozostaje pilne:

usunięcie barier w zakresie rozliczania kredytów preferencyjnych – wyeliminowanie strat BS na tych kredytach;

usunięcia ograniczeń regulacyjnych dla używania zabezpieczeń rolnych przy zaciąganiu kredytów;

wsparcia finansowego BS w zakresie realizacji modernizacji technologicznej.   

W trakcie spotkania z Senacką Komisją Budżetu i Finansów Publicznych uzgodniono, że rozmowy z bankowcami będą w dalszym ciągu prowadzone, aby zaproponowane rozwiązania mogły znaleźć odpowiednie wsparcie regulacyjne i legislacyjne.

Można się spodziewać, że spotkanie z Sejmową Komisją Finansów Publicznych zostanie zorganizowane w kolejnych tygodniach.

Prezentacja: Dlaczego potrzebujemy silnego sektora bankowego?

Śródtytuły pochodzą od redakcji aleBanki.pl

Zapis video posiedzenia Senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Źródło: aleBank.pl