Banki w finansowaniu rozwoju gospodarczego kraju

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Posiedzenie Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP, 9 lutego 2016 r.

Na bankach spoczywa szczególna odpowiedzialność wynikająca z faktu sprawowania pieczy nad depozytami klientów i udzielania wieloletnich kredytów, często na znaczące sumy. Dlatego, sektor bankowy nie tylko współpracuje z organami państwowymi w udoskonalaniu regulacji i stosuje się do już przyjętych, ale także sam nakłada na siebie dodatkowe obostrzenia i zasady zwiększające przejrzystość działania branży (Kodeks Etyki Bankowej, Rekomendacje w zakresie obsługi seniorów, Dobre praktyki obsługi osób z niepełnosprawnościami).

Pełna prezentacja dostępna tutaj

Źródło: Związek Banków Polskich