ZUS, od 16 maja w zgłoszeniu do ubezpieczenia trzeba podawać kod wykonywanego zawodu

ZUS, od 16 maja w zgłoszeniu do ubezpieczenia trzeba  podawać kod wykonywanego zawodu
Prof. Gertruda Uścińska Fot. ZUS
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
16 maja 2021 r. wchodzi w życie ważna zmiana dotycząca zgłoszeń do ubezpieczeń. W dokumentach zgłoszeniowych, ZUS ZUA i ZUS ZZA, trzeba będzie wykazywać kod wykonywanego zawodu. ‒ Pozwoli to oszacować, w których zawodach występuje największa zachorowalność i w jakich okresach ‒ wskazuje prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W niedzielę, 16 maja 2021 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie danych przekazywanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń.

Dane będą wykorzystywane głównie do celów statystycznych

Dotyczą one obowiązku wykazywania w formularzach zgłoszeniowych informacji o wykonywanym przez ubezpieczonego zawodzie.

Po co kod zawodu?

‒ Informacja o wykonywanym zawodzie jest kluczowa przy prowadzeniu monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, analiz czy prognoz dotyczących rynku pracy i przemian struktury społecznej w Polsce.

Zgromadzone dane będą pomocne przy przeprowadzaniu bilansu wpływów składek do FUS i wydatków na świadczenia dla wybranych grup zawodowych

Ponadto informacje te pozwolą oszacować, w których zawodach występuje największa zachorowalność i w jakich okresach. Pragnę uspokoić przedsiębiorców, że dane będą wykorzystywane głównie do celów statystycznych ‒ mówi prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Czytaj także: Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Dane istotne dla polityki zdrowotnej państwa

Prof. Uścińska zwraca też uwagę, że wykonywany zawód jest cenną informacją przy budowaniu polityki państwa na najbliższe lata, w tym zdrowotnej.

‒ Kod zawodu pozwoli na analizę orzekanego stopnia niezdolności do pracy – w korelacji z wiekiem i wykonywanym zawodem czy ocenie poziomu wysokości świadczeń – w korelacji z zawodem.

Oprócz tego zgromadzone dane będą pomocne przy przeprowadzaniu bilansu wpływów składek do FUS i wydatków na świadczenia dla wybranych grup zawodowych ‒ dodaje prezes ZUS.

Program Płatnik oraz aplikacja ePłatnik począwszy od 16 maja 2021 roku będą dostosowane do nowych wzorów dokumentów

Potrzeba pozyskiwania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) danych dotyczących wykonywanego przez ubezpieczonego zawodu wynika także z coraz liczniejszych przypadków zgłaszania zapotrzebowania na dane statystyczne m.in. przez ministerstwa,  Główny Urząd Statystyczny, instytuty naukowo-badawcze oraz uczelnie.

Czytaj także: Obciążenia PIT i ZUS: Polska awansowała o dwa miejsca w UE w 2020 roku

Zmianie ulegną wzory formularzy ZUS ZUA i ZUS ZZA

W formularzu ZUS ZUA ‒ zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej ‒ uaktywnione zostanie pole 01 „Kod wykonywanego zawodu” w bloku X.

W formularzu ZUS ZZA ‒ zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych w bloku V zostanie dodane pole 02 ‒ „Kod wykonywanego zawodu” oraz zmieni się opis bloku V na: Kod tytułu ubezpieczenia i kod wykonywanego zawodu.

Kod wykonywanego zawodu musi być zgodny z klasyfikacją zawodów określoną przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000227

Program Płatnik oraz aplikacja ePłatnik począwszy od 16 maja 2021 roku będą dostosowane do nowych wzorów dokumentów.

Czytaj także: Ozusowanie umów o dzieło i zleceń – wzrośnie szara strefa czy bezrobocie?

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych / ZUS