Znamy Liderów Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2020

Znamy Liderów Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2020
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Podczas Forum Liderów Banków Spółdzielczych wręczono wyróżnienia laureatom Rankingu Miesięcznika Finansowego BANK "Liderzy Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2020" w dwóch kategoriach: Liderzy Efektywności oraz Liderzy Popularności wśród klientów.

Do udziału w Rankingu zaproszono 78 banków spółdzielczych – wyłonionych pod względem wielkości sumy bilansowej – z czego 28 podmiotów zdecydowało się wziąć udział w organizowanym przez MF BANK konkursie.

Szczegółowe wyniki i ich uzasadnienie są dostępne we wrześniowym i październikowym wydaniu Miesięcznika Finansowego BANK.

Lider Efektywności:

Przy wydawaniu werdyktu w tej kategorii zostało wziętych pod uwagę 5 obiektywnych czynników: dynamika przychodów podstawowych 2020/2019 r., wysokość wskaźników ROE, ROA, poziom wskaźnika C/I w 2020 r. oraz koszt ryzyka danego banku.

– III miejsce zajął Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie,  II miejsce – Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej.

Liderem Efektywności 2020 sektora bankowości spółdzielczej został Bank Spółdzielczy w Skórczu.

Lider Popularności

Oceniano nominalną wartość zobowiązań i należności wobec klientów banków w 2020 r., a także procentową zmianę tych pozycji w latach 2019- 2020.

Liderami Popularności wśród klientów zostali:

– III Miejsce – Bank Spółdzielczy w Brodnicy,

– II Miejsce – Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej

– I Miejsce – Bank Spółdzielczy w Płońsku

Nagrody wręczali Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich i Paweł Minkina, redaktor naczelny Miesięcznika Finansowego BANK.

Źródło: aleBank.pl