Bank Spółdzielczy w Skórczu

Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2023
Bankowość spółdzielcza

Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2023 – podsumowanie

W dniach 17-18 stycznia 2023 r. w Józefowie koło Warszawy odbyło się spotkanie reprezentantów kierowniczych gremiów bankowości spółdzielczej w formule „Konwentu na Rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2023”. Wynikiem prac Konwentu jest przyjęcie strategicznych decyzji dotyczących pożądanych zmian w funkcjonowaniu bankowości spółdzielczej, kierunku rozwoju sektora oraz potrzebnych działaniach wspólnych banków spółdzielczych, banków zrzeszających i systemów ochrony instytucjonalnej (IPS) w najbliższych latach i sposobach ich realizacji.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Bankowość spółdzielcza | Kadry

KNF zdecydowała w sprawach nowych prezesów zarządów i połączeń w sektorze banków spółdzielczych

W głosowaniu 20 sierpnia 2021 r. udział wzięli: Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego; Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego; Marcin Mikołajczyk – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego; Krzysztof Budzich – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych; Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego; Paweł Szałamacha – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1