Zmiany w Zarządzie PKO Banku Hipotecznego

Zmiany w Zarządzie PKO Banku Hipotecznego
Źródło: PKO BH
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Nadzorcza PKO Banku Hipotecznego powołała dotychczasowego wiceprezesa Daniela Goskę na prezesa Zarządu w ramach obecnej, wspólnej czteroletniej kadencji Zarządu, pod warunkiem wyrażenia zgody na powołanie przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), podał PKO Bank Polski. Powołanie lub powierzenie obowiązków prezesa nastąpi najwcześniej z dniem 1 października 2021 roku.

„27 sierpnia 2021 roku rada nadzorcza banku powołała pana Daniela Goskę, dotychczasowego wiceprezesa Zarządu banku na prezesa Zarządu banku w ramach obecnej, wspólnej czteroletniej kadencji Zarządu banku, pod warunkiem wyrażenia zgody na powołanie przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz z dniem wydania tejże zgody, jednakże nie wcześniej niż z dniem 1 października 2021 roku.

W przypadku niewydania przez Komisję Nadzoru Finansowego do dnia 1 października 2021 roku zgody na powołanie, rada nadzorcza powierzyła panu Danielowi Gosce kierowanie pracami zarządu w okresie od dnia 1 października 2021 r. do dnia wydania zgody Komisji Nadzoru Finansowego” – czytamy w komunikacie.

Daniel Goska od w latach 2010-2016 pracował w PwC Polska, gdzie zajmował się usługami doradczymi dla instytucji finansowych i przedsiębiorstw obejmującymi m.in. obszary finansów, rachunkowości oraz zarządzania ryzykiem.

Od 2016 roku jest związany z PKO Bankiem Hipotecznym, w którym do 2020 roku nadzorował obszar kontrolingu. Od października 2020 roku pełni funkcję wiceprezesa PKO Banku Hipotecznego odpowiedzialnego m.in. za obszar finansów, skarbu oraz ofertę produktową banku, podano w materiale.

Czytaj także: PKO Bank Hipoteczny największym i najbardziej aktywnym emitentem listów zastawnych w Polsce

Wiceprezes Zarządu Katarzyna Surdy

RN banku powołała również Katarzynę Surdy na wiceprezesa w ramach obecnej, wspólnej, czteroletniej kadencji zarządu banku od 1 października 2021 roku.

Katarzyna Surdy z Grupą PKO BP jest związana od 2014 r., gdzie uczestniczyła w projekcie utworzenia PKO Banku Hipotecznego, odpowiadając m.in. za przygotowanie systemu zarządzania ryzykiem braku zgodności, struktur bezpieczeństwa i ładu korporacyjnego banku oraz formalizację modelu outsourcingu.

Następnie, jako dyrektor biura, kierowała obszarem zgodności, bezpieczeństwa i obsługi prawnej, uczestnicząc w kluczowych projektach biznesowych banku. Jest specjalistką w obszarze regulacji bankowych, kredytu hipotecznego i outsourcingu, podano także.

Rezygnacja Pauliny Strugały

W ub. tygodniu PKO BP podał, że Paulina Strugała zrezygnowała z członkostwa w zarządzie PKO Banku Hipotecznego ze skutkiem na 30 września. Rada nadzorcza PKO Banku Hipotecznego powołała Paulinę Strugałę na prezesa zarządu na początku kwietnia 2018 r.

PKO Bank Hipoteczny jest spółką w 100% należącą do PKO Banku Polskiego, największego polskiego banku.

W sierpniu 2014 roku PKO Bank Polski otrzymał zgodę KNF na utworzenie banku hipotecznego, który w kwietniu 2015 roku rozpoczął działalność operacyjną.

Źródło: ISBnews