Zamieszanie wokół spółek ASI, działania GPW i stanowisko KNF

Zamieszanie wokół spółek ASI, działania GPW i stanowisko KNF
Fot. stock.adobe.com / MOZCO Mat Szymański
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nie widzi zasadności zawieszenia obrotu akcjami spółek działających w formie alternatywnej spółki inwestycyjnej (ASI) notowanych na rynkach warszawskiej giełdy, poinformował dyrektor departamentu komunikacji społecznej KNF Jacek Barszczewski. Wczoraj, 26 września zarząd Giełdy Papierów Wartościowych podjął szereg uchwał w sprawie zawieszenia na rynkach GPW obrotu akcjami kliku spółek ASI.

„KNF w pełni podtrzymuje stanowisko zawarte we wspólnym komunikacie opublikowanym także przez MF, zgodnie z którym przepisy regulujące działalność alternatywnych spółek inwestycyjnych zawarte w ustawie z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku nie odnoszą się do akcji wyemitowanych przez ASI, które w dniu wejścia w życie Ustawy są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu” – napisał Jacek Barszczewski na serwisie X.

Zaznaczył, że – jak wskazano we wspólnym komunikacie – nie należy interpretować wprowadzonych przepisów w sposób prowadzący do wykluczenia ASI z obrotu zorganizowanego.

Zaistniała sytuacja jest w konsekwencją zmian prawnych wprowadzonych ustawą zwaną powszechnie „warzywniakiem”. MF i KNF zapowiadają wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących ASI, co ogłoszono w specjalnym komunikacie KNF klika dni temu – o czym pisaliśmy już na BANK.p

Czytaj także: KNF i resort finansów tłumaczą uczestnikom rynku zmiany w przepisach dotyczących ASI>>>

Celem wydania wspólnego komunikatu było także publiczne potwierdzenie stanowiska Urzędu KNF oraz przyjętego przez UKNF kierunku interpretacji nowych przepisów w praktyce nadzorczej.

„Z tego punktu widzenia Urząd KNF nie widzi zasadności zawieszania obrotu akcjami spółek ASI notowanych na głównym rynku oraz NewConnect, o których mowa w komunikacie GPW z dnia 26 września 2023 […]

Chodziło w szczególności o uniknięcie wykluczenia lub zawieszania obrotu akcjami ASI będących przedmiotem obrotu zorganizowanego, zaznaczono w informacji.

W świetle w szczególności wspólnego komunikatu oczywiste jest, że podjęcie takiej decyzji przez zarząd GPW nie było przedmiotem oczekiwań KNF jako organu nadzoru.

Urząd KNF pozostaje w tej sprawie w kontakcie z MF, a także z GPW w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności, które stoją u podstaw decyzji podjętej przez GPW” – czytamy dalej.

MCI Capital ASI może rozważyć skup akcji z pominięciem giełdy

Decyzja zarządu GPW dotyczyła między innymi MCI Capital ASI.

„Decyzja zarządu giełdy jest zaskakująca dla MCI ASI, jak i dla całego rynku, w szczególności w kontekście publicznego komunikatu MF i UKNF z dnia 1 września 2023. Stanowisko MF i UKNF jednoznacznie potwierdza, że przepisy prawa wchodzące w życie w dniu 29 września 2023 r. nie mają zastosowania wobec ASI, których akcje są już dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na dzień wejścia w życie znowelizowanych przepisów prawa” – czytamy w komunikacie MCI Capital ASI.

MCI Capital ASI ocenia, że decyzja GPW o zawieszeniu obrotu spółek działających w formie alternatywnej spółki inwestycyjnej (ASI) pozostaje bez wpływu na plany oraz sytuację finansową i biznesową grupy, podała spółka. Gdyby zawieszenie obrotu akcjami MCI ASI nie miało charakteru przejściowego, spółka rozważy przyspieszenie i zwiększenie wolumenu planowanego na przyszły rok programu umożliwiającego akcjonariuszom MCI sprzedaż posiadanych przez nich akcji w przewidzianych prawem formułach z pominięciem GPW.

„Stanowisko MF i UNKF ma zastosowanie do wszystkich alternatywnych spółek inwestycyjnych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego. Niemniej, MCI ASI ze względu na specyficzną strukturę akcjonariatu korzysta z dodatkowego zwolnienia przewidzianego znowelizowanymi przepisami prawa, które wyłącza ograniczenia w obrocie jej akcjami, nawet gdyby MCI ASI nie była spółką publiczną” – podano także.

Podstawowe informacje o MCI Capital

MCI Capital jest jednym z największych technologicznych funduszy inwestycyjnych w Europie Środkowej. Fundusz inwestuje 25-100 mln euro w cyfrowych czempionów: spółki technologiczne, spółki przechodzące transformację cyfrową oraz infrastrukturę IT.

Fundusz był zaangażowany m.in. w Mall.cz (e-commerce, Czechy), WP.pl (media cyfrowe, Polska), Invia (e-travel, CEE), Dotpay/eCard (fintech, Polska), iZettle (fintech, global) oraz ATM SA (centra danych, Europa).

Czytaj także: MCI zwiększyło finansowanie kredytowe do 200 mln zł, umowa z ING Bankiem Śląskim

Źródło: ISBnews