Zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dla ośmiu banków ws. P2G

Zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dla ośmiu banków ws. P2G
Fot. stock.adobe.com / MOZCO Mat Szymański
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
KNF zaleciła: Alior Bankowi, Bankowi Handlowemu, Bankowi Pocztowemu, Bankowi Pekao, BNP Paribas BP, Santander BP, PKO BP i ING BSK utrzymywanie funduszy własnych na dodatkowy narzut kapitałowy.

Alior Bank

Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła Alior Bankowi utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego narzutu kapitałowego (P2G) na poziomie 0,15 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, zarówno na poziomie jednostkowym, jak i skonsolidowanym, podał bank. Dodatkowy narzut powinien składać się w całości z kapitału podstawowego Tier 1, podkreślono.

„Zalecenie KNF wydano w związku z procesem oceny nadzorczej banku, w którym wrażliwość banku na ewentualną materializację scenariuszy stresowych wpływających na poziom funduszy własnych oraz ekspozycji na ryzyko oceniono jako niską” – czytamy w komunikacie.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 83,05 mld zł na koniec 2021 r.

Bank Handlowy

Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła Bankowi Handlowemu utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego narzutu kapitałowego (P2G) na poziomie 0,11 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego zarówno na poziomie jednostkowym, jak i skonsolidowanym, podał bank. Dodatkowy narzut powinien składać się w całości z kapitału podstawowego Tier 1, podkreślono.

„W wyniku procesu oceny nadzorczej banku oceniono jego wrażliwość na ewentualną materializację scenariuszy stresowych wpływających na poziom funduszy własnych oraz ekspozycji na ryzyko jako niską” – czytamy w komunikacie.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie – najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r. Aktywa razem banku wyniosły 61,85 mld zł na koniec 2021 r.

Czytaj także: Coroczny przegląd McKinsey dotyczący globalnej bankowości

Bank Pocztowy

Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła Bankowi Pocztowemu utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego narzutu kapitałowego (P2G) na poziomie 1,68 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank.

Dodatkowy narzut powinien składać się w całości z kapitału podstawowego Tier 1, podkreślono.

Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w urzędach pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju. Powstał w 1990 roku w Bydgoszczy.

Bank Pekao

Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła Bankowi Polska Kasa Opieki (Pekao) utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego narzutu kapitałowego (P2G) w wysokości 0,43 pkt proc. na poziomie jednostkowym oraz 0,42 pkt. proc. na poziomie skonsolidowanym, podał bank. Dodatkowy narzut powinien składać się w całości z kapitału podstawowego Tier 1, dodano.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 250,57 mld zł na koniec 2021 r.

BNP Paribas Bank Polska

Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła BNP Paribas Bank Polska utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego narzutu kapitałowego (P2G) w wysokości 0,80 pkt proc. na poziomie jednostkowym oraz 0,77 pkt. proc. na poziomie skonsolidowanym, podał bank.

Dodatkowy narzut powinien składać się w całości z kapitału podstawowego Tier 1, podkreślono.

„Łączne wymogi regulacyjne uwzględniające opisane powyżej zmiany wynoszą:

w ujęciu skonsolidowanym 9,52 pkt proc. dla współczynnika kapitału Tier 1 oraz 11,52 pkt proc. dla łącznego współczynnika kapitałowego TCR,

w ujęciu jednostkowym odpowiednio: 9,55 pkt proc. oraz 11,55 pkt proc.” – czytamy w komunikacie.

„Na dzień publikacji niniejszego raportu bank wypełnia powyższe wymogi” – czytamy również.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 132 mld zł na koniec 2021 roku.

Santander Bank Polska

Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła Santander Bank Polska utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego narzutu kapitałowego (P2G) w wysokości 0,26 pkt proc. na poziomie jednostkowym oraz 0,23 pkt proc. na poziomie skonsolidowanym, podał bank. Dodatkowy narzut powinien składać się w całości z kapitału podstawowego Tier 1.

Santander Bank Polska należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring. Aktywa razem banku wyniosły 243 mld zł na koniec 2021 r.

PKO Bank Polski

Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła PKO Bankowi Polskiemu utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego narzutu kapitałowego (P2G) w wysokości 0,72 pkt proc. na poziomie jednostkowym oraz 0,66 pkt proc. na poziomie skonsolidowanym, podał bank.

„Decyzja KNF jest efektem procesu oceny nadzorczej banku, w którym wrażliwość banku na ewentualną materializację scenariuszy stresowych wpływających na poziom funduszy własnych oraz ekspozycji na ryzyko oceniono jako niską” – czytamy w komunikacie.

Dodatkowy narzut powinien składać się w całości z kapitału podstawowego Tier 1, podkreślono.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 418,09 mld zł na koniec 2021 r.

ING Bank Śląski

Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła ING Bankowi Śląskiemu utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego narzutu kapitałowego (P2G) w wysokości 0,52 pkt proc. na poziomie jednostkowym oraz 0,50 pkt proc. na poziomie skonsolidowanym, podał bank.

Zalecenie powinno być spełnione ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego TCR, powiększonego o dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych P2R oraz o wymóg połączonego bufora, o którym mowa w art. 55 ust. 4 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym, podano.

Narzut kapitałowy P2G powinien składać się w całości z kapitału podstawowego Tier 1, podkreślono.

Zgodnie z metodyką KNF wyznaczania narzutu kapitałowego zalecanego w ramach filaru II (P2G) maksymalny poziom narzutu kapitałowego P2G może wynieść 4,5 pkt proc.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 201,65 mld zł na koniec 2021 r.

Źródło: ISBnews