XXV Ranking Banków Miesięcznika Finansowego BANK 2020 | Metodologia | Jak powstawała tegoroczna klasyfikacja

XXV Ranking Banków Miesięcznika Finansowego BANK 2020 | Metodologia | Jak powstawała tegoroczna klasyfikacja
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Tegoroczny ranking banków "Miesięcznika Finansowego BANK" zawiera dane 17 instytucji finansowych. Porównuje wyniki uzyskane przez nie za lata 2018 i 2019. Publikowane informacje pochodzą z dwóch głównych źródeł. Część z nich pozyskano od samych instytucji finansowych, pozostałe przygotowane zostały na bazie upublicznionych raportów rocznych banków.

Zestaw danych w niewielkim stopniu różni się od prezentowanych we wcześniejszych edycjach. Używana terminologia została przejrzana i zaktualizowana. Poniżej znajduje się legenda do tabel prezentujących zbiorczo dane poszczególnych banków, wyjaśnienia dotyczą jedynie wybranych pozycji.

 • Należności od banków – dotyczą należności od banków.
 • Należności od klientów – dotyczą należności od pozostałych podmiotów gospodarczych, osób fizycznych i od sektora budżetowego.
 • Inwestycyjne aktywa finansowe – papiery wartościowe, instrumenty kapitałowe.
 • Instrumenty pochodne aktywa – instrumenty pochodne księgowane w aktywach bilansu.
 • Zobowiązania wobec banków – obejmują zobowiązania wobec banków i NBP.

 • Zobowiązania wobec klientów – są sumą zobowiązań wobec podmiotów niefinansowych i jednostek budżetowych.
 • Zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych – agregują pozycje pasywów związane z papierami wartościowymi.
 • Instrumenty pochodne pasywa – dotyczą instrumentów pochodnych księgowanych w pasywach bilansu.
 • Kapitał ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK